1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

İkinci Evlilikten Olan Çocukların Miras Hakkı Nedir?

Posta yazarı Tamer Heper, ‘1991’de evlendim. Eşimin ilk evliliğinden iki kızı var. Eşim ev hanımı, 2020 Mart’ta öldü. İlk dairemizi benim kazancımla aldık., tapu eşimin adına. İkinci evi ikramiyemle aldım, yarı yarıya tapu ettik. Eşimin kızı hak istiyor. Hak iddia edebilir mi?’ sorusunu yanıtladı.

Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun ‘1991’de evlendim. Eşimin ilk evliliğinden iki kızı vardı. Benimle olan evliliğinde çocuğumuz olmadı. Eşim çalışmayan ev hanımıydı, 2020 Mart’ta öldü. İlk dairemizi benim kazancımla 1995’te aldık. Eşim adına tapu ettik.

İkinci evi 2019’da emeklilik ikramiyemle aldım, onu da yarı yarıya tapu ettik. Eşimin bir kızı hak iddia etmiyor, diğer kızı hak iddia ediyor. Hak iddia eden kızını eşim şahitler huzurunda evlatlıktan men etmişti, mirasından bir şey verilmemesini vasiyet etmişti. Anne kız ilişkileri yoktu. Bu hali ile bu kız annesinin malında hak iddia edebilir mi?’ sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper’in yazısı…

1991’de evlendim. Eşimin ilk evliliğinden iki kızı vardı. Benimle olan evliliğinde çocuğumuz olmadı. Eşim çalışmayan ev hanımıydı, 2020 Mart’ta öldü. İlk dairemizi benim kazancımla 1995’te aldık. Eşim adına tapu ettik.

İkinci evi 2019’da emeklilik ikramiyemle aldım, onu da yarı yarıya tapu ettik. Eşimin bir kızı hak iddia etmiyor, diğer kızı hak iddia ediyor. Hak iddia eden kızını eşim şahitler huzurunda evlatlıktan men etmişti, mirasından bir şey verilmemesini vasiyet etmişti. Anne kız ilişkileri yoktu. Bu hali ile bu kız annesinin malında hak iddia edebilir mi? l H.B.

Okuyucumun anlattığı olaya iki cepheden bakmam gerekecek. Birincisi, bu kızın miras payı var mı, yok mu? Okuyucumun anlattığı olayda vefat eden eşin bir adet tek başına malik olduğu daire, bir adet de yarı hissesine sahip olduğu daire var. Kayden bakıldığında bu malvarlığı mirasa konu olacak.

Üstelik çocukların miras payı sağ kalan eşten yani okuyucumdan daha büyük. Okuyucum bu malvarlığının dörtte birine sahip olacak ama ilk eşten olan iki çocuğun yasal miras payı dörtte üç olacak. Bu dörtte üçün yarısı mirastan pay isteyen bu evlada ait olacak. Bu paya sahip olması için mutlaka annesi ile arasının iyi olması gerekmiyor, evlat olması yetiyor.

Geleyim olayın ikinci cephesine. Anne hayatta iken bu kıza mirastan pay verilmemesini istemiş. Bizim kanunlarımızda mirasçılıktan çıkarma (ıskat) diye bir uygulamaya imkan tanınmıştır ama bunun için bazı şartlar aranır, bunlar miras bırakana karşı ağır bir suç işleme, ağır ihmal vs. gibi nedenlerin varlığıdır. Sadece görüşmeme, uzak durma ıskan nedeni olmaz. Sonra annenin bu kıza mirasından pay verilmemesini söylemesi de bir vasiyetname değildir.

Evet hukukumuzda sözlü vasiyet diye bir uygulama vardır ama şartları son derece sıkıdır. Yani kısaca söylemem gerekirse ölüm tehdidi altında yapılan vasiyetname olmalı ve bu tehdit kalktığı anda bu vasiyete tanık olanlar durumu derhal yetkili mercilere bildirmelidirler. Sözlü vasiyet böyle geçerlidir.

Dolayısı ile oturduğun yerde eşe dosta söylenen söz, sözlü vasiyetname olarak kabul edilmez. Bunun dışında vasiyetname ya el yazısı ile yazılıp saklanmalı ya da notere gidilerek resmi vasiyetname dediğimiz şekilde yapılmalıdır. Olayda böyle bir vasiyetname yok. Böyle bir vasiyetname olsa dahi sadece tasarruf nisabı dediğimiz saklı pay dışındaki bölüm vasiyet edilebilir, evladın saklı payı bulunduğu için saklı payına dokunulamaz.

Özetlersem bu evlat annesinden kalan mallarda hak sahibi. Bir şey okuyucularımın dikkatini çekti mi bilmiyorum, son günlerde gelen sorular ve verdiğim yanıtlarda vefat ve miras çoğunluğu görülüyor. Ne dersiniz şu virüsün bunda payı var mı?

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir?Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı.Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Müteahhit Razı Olmadığı Müddetçe İnşaatı Bir Başkasına Yaptıramazsınız!

Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, yıkılan bina için müteahhitten tazminat alıp alamayacağını soran okurunun sorusunu …