1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Müteahhit Razı Olmadığı Müddetçe İnşaatı Bir Başkasına Yaptıramazsınız!

Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, yıkılan bina için müteahhitten tazminat alıp alamayacağını soran okurunun sorusunu cevaplıyor…

İşte o yazı;

Tazminatın şartları var

Dört hissedarı olan bir arsa üzerine inşaat yapmak üzere müteahhitle ben anlaştım. İkinci ortak da anlaştı, üçüncü ortak anlaşmadı. Son ortak müteahhidin kendisi. Bu safhada müteahhit geldi arsa üzerindeki binayı yıktı. Ancak dördüncü ortak ile halen anlaşma yok. Bizim bina yıkıldığıyla kaldı. Ben müteahhitten tazminat isteyebilir miyim? • Ö.H.

“Tazminat denilen şey haksız bir fille uğratılan zararın telafisidir. Dolayısı ile olaylara bu ölçüler içinde bakmak şarttır. Sizin olayda haksız bir fiil var mı? Var elbette. Bir gayrimenkul üzerinde tasarruf yapmak gerektiğinde buna tüm bağımsız bölüm malikleri karar verir. Sizin arsanız dört kişinin ve üzerinde bina var, arsa bu dört kişinin ise bina da dört kişinin. Kat mülkiyeti varsa da dört kişinin, yoksa da dört kişinin. Dolayısı ile binanın yıkılması için karan bu dört kişi verecek. Bu dört kişiden biri eksik ise irade birleşmemiş demektir. Dolayısı ile gayrimenkul üzerinde bir tasarrufta bulunulamaz. Dört kişinin iradesi birleşmediği için yeni inşaat da yapılamaz. O halde ortada bir de zarar var. Yani eski bina gitti.

Bu durumda yasal prosedür tamamlanmadan sizi zarara uğrattığı için müteahhitten maddi tazminat talep edebilirsiniz. Sorunuzun dışında ama burada akla gelen bir başka husus var. Peki dördüncü ortak razı olmadı, bir başka müteahhide verme imkanı var mı? Görünürde yok. Zira yukarıda özetlediğim husus dördüncü ortak müteahhit için de söz konusu. Siz üç ortak bir başka müteahhitle anlaşsanız bile bu dördüncü ortağınız yani mesleği müteahhitlik olan kişi buna razı olmadığı müddetçe inşaatı bir başkasına yaptıramayacaksınız. Zaten bu bilindiği için müteahhitler yeniden yapılma ihtiyacı bulunan binalarda daire alıp bekliyor. Bir gün yıkılıp yeniden yapılması ihtiyacı doğduğunda bir başka müteahhidin buraya el atma imkanı yok, zira daire sahibi olan müteahhit izin vermiyor ve herkes daire sahibi müteahhide mahkum kalıyor. Bu yaygın bir durumdur ve başkaca bir çözümü yoktur.

Tamer Heper / POSTA

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Müteahhitler Kentsel Dönüşüme Odaklandı

Son yıllarda Bursa gayrimenkul fuarlarlarıyla farklı bir ivme yakaladı.Türkiye geneli ortalaması yüzde 16 iken, Bursa’nın …