1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Yapı Yönetmelikleri

2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

20 Şubat 2024 SALI Resmî Gazete Sayı : 32466 TEBLİĞ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2024 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Yapı yaklaşık birim maliyetleri MADDE 1- (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık …

Devamı »

  YENİ SİSTEM – Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

  18 Kasım 2022 tarih ve 32017 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan yönetmelik ile Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler ile; Yönetmeliğin amacı değiştirildi. Buna göre yönetmelikte “yapım” olan ifadeler “yapım/yıkım” şeklinde değiştirilerek, 13 Ekim 2021 tarihli ve 31627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yapı ruhsatına tabi olan bina türü …

  Devamı »

   Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği (15 Nisan 2021)

   15 Nisan 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31455 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanı, bunların tespitine ilişkin işlemleri, bu yerlerde …

   Devamı »

    2020 Yılı Yapi Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkinda Tebliğ

    2020 Yılı Yapi Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkinda Tebliğ

    Resmî Gazete Sayı : 31064 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2020 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Yapı yaklaşık birim maliyetleri MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 …

    Devamı »

     İnşaat Ruhsatı Almak İçin İskele Projesi Hazırlanması

     İnşaat Ruhsatı Almak İçin İskele Projesi Hazırlanması

     Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 01/07/2015 tarihinde yürürlüğe giren iskele tebliği gereğince, inşaat mühendislerinden iskele sistemlerinin de çizim ve statik hesaplamasını istemeye başladılar. Ve bu konuda hiçbir bilgisi olmayan inşaat mühendisleri acil araştırma içine girdiler ve iskele firmalarıyla görüşmelere başladılar. Bu konuda herkesin kafasında soru işaretleri olduğu …

     Devamı »

      İskele Statik Hesaplaması Hakkında Yardımcı Bilgiler

      İskele Statik Hesaplaması Hakkında Yardımcı Bilgiler

      İnşaat Mühendisleri cephe iskelelerin statik hesaplamalarını yaparken kullanacakları iskele sistemine ait verilere sahip olmak durumundadır. Peki bu verileri inşaat mühendisleri nereden temin edecek ? TSE, iskele üretici firmalarına TS EN 12810-1 güvenlikli iskele belgesini verirken firmalardan zorunlu olarak ‘ Mamül ve Konfigürasyon El Kitabı’ hazırlamalarını istemektedir. Hazırlanan bu el kitabı …

      Devamı »

       Kat Mülkiyeti Kanunu 2013!

       Kat Mülkiyeti Kanunu 2013!

       Bağımsız bölüm adı verilen konut veya işyeri üzerindeki bağımsız mülkiyet hakkını gösteren bir belge olan Kat mülkiyeti kanunu 2013 için tüm hükümlere buradan ulaşabilirsiniz. KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası: 634 Kabul Tarihi: 23/06/1965 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 02/07/1965 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 12038 BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER A KAT MÜLKİYETİ …

       Devamı »

        Hafriyatlar İçin Bir Standart Getirildi!

        Hafriyatlar İçin Bir Standart Getirildi!

        Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışmalarına hızlı başladı. Osmaniye Belediye Meclisinin aldığı karar ile belediye bünyesinde yeni kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışmalarına hızlı başladı. Çalışmalar kapsamında Osmaniye’de şimdiye kadar gelişi güzel toplanan ve dökülen hafriyatlar için bir standart getirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü İbrahim Boran müdürlüklerinin kurulma …

        Devamı »

         Havaalanı Yapım Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı!

         Havaalanı Yapım Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı!

         Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayımlanarak yürürlüğe girdi… Yeni düzenlemeyle havaalanları işletmecilerinin havaalanı arazisinin ihtiyaçları doğrultusunda daha gerçekçi değerlendirilmesi için 5’er yıllık periyotlar halinde gözden geçirilmek üzere 20 yılı kapsayacak şekilde hazırlanan “Gelişim Master Planları”nı ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) tarafından yayımlanan Master Planlama dokümanında …

         Devamı »

          Köye Ev Yapma Koşulları Nelerdir?

          Köye Ev Yapma Koşulları Nelerdir?

          Bir köye ev yapma koşulları arsanın “Köy Yerleşik Alanı” içerisinde veya dışarısında olması ile farklılaşmaktadır. Her iki alanda da 3194 sayılı İmar Yasası’na bağlı olarak çıkartılan “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. Söz konusu yönetmeliğe göre; Eğer arsa, “Köy Yerleşik …

          Devamı »