1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

OFIS TASARIMI

Ofisler, Uzman bir iç mimar tarafından tasarlandığı zaman, ancak o zaman, bir yaşam mekanına dönüşebilir. İç Mimar, Ofis tasarım sürecinde aşağıdaki parametreleri optimize edecektir:

* Kurumun vizyonu ve kimliği,
* Mekanın optimum – ergonomik kullanımı,
* “İhtiyaçlar” fonksiyonunun maksimizasyonu,
* Estetik boyutunun maliyet fonksiyonu ile birlikte optimizasyonu,
* Çalışanların mutluluğu – ne de olsa yaşamlarının en az %30’u bu mekanda geçecektir…
* Altyapı(elektrik ve mekanik Tesisat), Mobilya (ergonomi ve hiyerarşi), Dolaşım(müşteri, çalışan ve malzeme sirkülasyonu), Profil(Kurum kimliği, pazar düzeyi, sanatsal sergileme, vurgulanacak nitelikler), ve belirlenecek diğer parametreler birlikte optimize edilebilir.

Mekanın kullanımı, doğru tasarlanmazsa eğer, bıktırıcı ve yıldırıcı bir atmosfere dönüşebilir; Bütünsel bakış açılarıyla oluşturulmamış mekanlar, kısa zaman içinde değişim ihtiyaçlarını beraberinde getirecektir. İç Mimarla birlikte çalışınız, böylelikle, uzun vadeli amaçlarınızı optimize etmiş olursunuz, aslında bu maliyetlerde büyük kazanç anlamına da gelir.

Ofis tasarımı denildiği zaman, belirlenmiş bir mekanın iç yapı elemanlarıyla birlikte oluşturulması akla gelmelidir. Olanaklıysa, iç duvarların rekonstrüksiyonu, zeminin rekonstrüksiyonu, ön ofis ve arka ofis ilişkisi temelinde yerleşimin başlatılması, ihtiyaç duyulan fonksiyonlar bazında yerleşim planının oluşturulması, bilgisayar destekli ve üç boyutlu tasarım desteği ile müşterinin nasıl bir mekana sahip olacağının görmesi, gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yapılması, bunların hepsi işin içinde olacaktır.

Tasarım sürecinde, Ser Design’ın kullandığı prosedür aşağıdaki gibidir:

* Tasarım fikirlerini müşteri ile birlikte oluşturmak
* Bilgisayar ortamına tasarımı aktarmak
* Tasarımı müşteriye sunmak ve önerilerini uygulamak
* Müşterilerimizi bir çalışma ortağı olarak sürecin içinde tutarak, beklenti ve fikirlerini ürünün ana fikri haline getirmek.

Tasarım ve uygulama aşamaları ise aşağıdaki bibi belirtilebilir:

*İhtiyaç duyulan fonksiyonların müşteri ile birlikte belirlenmesi
* Kavramsal tasarım
o Ofisin ana Fonksiyonları
o İnsan ve malzeme akışı
o Çalışan sayısı ve hiyerarşik düzen
o Oda ihtiyaçları
+ Makam
+ Toplantı
+ Lojistik (Mutfak, Tuvalet, UPS vb)
+ Açık/Kapalı ofis
+ Rest Room gibi yan fonksiyonlar
+ Sanatsal elemanlar (tablo, halı, özel mobilyalar)
+ vb..
*Proje tasarımı
o Alt yapı elemanları(zemin, duvar, yalıtım, mekan tasarımı)
o Aydınlatma
o Mekanik tesisat
o Zemin
o Mobilya Seçimi(Her türlü- Masa, koltuk, sandalye, kapı, pencere vb.)
o Sanatsal elemanların belirlenmesi
o Boyutlandırma (3 boyutlu tasarımlar)
* Müşteriye sunum ve modifikasyonlar
* Altyapı ve Üstyapı elemanlarının finalizasyonu
* Maliyetlendirme
* Müşteri Kabulü
* Üretim(Müşteri kabulüne göre tüm tasarım elemanlarının üretimi yapılabilir)
* Kalıcı Müşteri mutluluğu