1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

NEDEN MIMAR/LIK?

MİMAR, YAPINIZ İÇİN EKONOMİK ÇÖZÜMLER ÜRETİR VE ÖNERİR;
PARA VE ZAMAN KAYBINI EN AZA İNDİRİR.

Yapınızın;

Kullanışlı;
En küçük mekan bile kullanışlı ve yaratıcı çözümlere gereksinim duyar.
İyi planlanmış, donatılmış mekanlar yaşam kalitenizi yükseltir.
Çağdaş ve konforlu yapılar, mekanlar size huzurlu ve vereimli bir yaşam ortamı sunar.

Sağlam;
Yapınızın sağlamlığı, güvenliği, öncelikle doğru mimari tasarım ve taşıyıcı sistem tasarımı ile olanaklıdır.

Estetik;
Bir yapının kullanışlılığının ve sağlamlığının yanısıra, çevresiyle uyumlu, içi ve dışıyla isteklerinize, çağdaş mimari estetik değerlerine uygun,
kullanıcısında ve onu görenlerde olumlu izlenimler bırakması işveren – mimar arasındaki sağlam iletişimin bir sonucudur.

Ekonomik;
MİMAR, yapının tüm aşamalarındaki imalatları detaylandırarak ve planlayarak, doğru malzeme ve işçilik ile yapılmasını sağlar,
yapım hatalarından doğacak para ve zaman kaybını en aza indirir, ekonomik ve uygun çözümleri size önerir.

olmasını istiyorsanız, öncelikle bir MİMAR ile çalışmalısınız.

MİMARLIK, SALT YAPIDAN DAHA FAZLA ANLAM TAŞIR.
MİMARİNİN POTANSİYELİ VE İŞVERENİN ROLÜ ÇOK BÜYÜKTÜR.

Mimarınıza şunları sorabilirsiniz
– Mimarın genel tasarım düşüncesi nedir, projenize yaklaşımı, mimari yorumu nasıl olacak?
– Mimar, tasarım ve yapım sürecini nasıl kurgulayacak, bu süreçte hangi hizmetleri verecek_
– Mimar, projenin ve yapının hangi aşamalarında size bilgi aktaracak ve bu bilgileri aktarırken hangi teknikleri (2 ve 3 boyutlu çizimler, görselleştirmeler, maket, fotoğraflar.. vd.) kullanacak?
– Mimarın mesleki deneyimi ve yeteneği projeniz için yeterli mi,
mesleki deneyimi hakkında geçerli referanslar sunabiliyor mu?
– Mimar, projenizi tasarlarken hangi uzmanlardan destek alacak, uzmanların mesleki bilgisi ve deneyimi nedir?