1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Teknik Şartname

2017 İnşaat Birim Fiyatları Kitabı Excel Formatında

2017 İnşaat Birim Fiyatları Kitabı Excel Formatında

2016 İnşaat Birim Fiyatları Kitabı Excel Formatında Bayındırlık Bakanlığı 2017 yılı İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları Yayınlanmıştır. Şifre: sermimar.net Dosya Boyutu: 1.3 MB Daha Kazlası İçin Tıkla: 2017 İnşaat Birim Fiyatları Kitabı Excel Formatında

Devamı »

  2016 İnşaat Birim Fiyatları Kitabı Excel Formatında

  2016 İnşaat Birim Fiyatları Kitabı Excel Formatında

  2016 İnşaat Birim Fiyatları Kitabı Excel Formatında Bayındırlık Bakanlığı 2016 yılı İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları Yayınlanmıştır. Şifre: sermimar.net Dosya Boyutu: 374 KB Daha Kazlası İçin Tıkla: 2011 İnşaat Birim Fiyatları Kitabı Excel Formatında

  Devamı »

   Köye Ev Yapma Koşulları Nelerdir?

   Köye Ev Yapma Koşulları Nelerdir?

   Bir köye ev yapma koşulları arsanın “Köy Yerleşik Alanı” içerisinde veya dışarısında olması ile farklılaşmaktadır. Her iki alanda da 3194 sayılı İmar Yasası’na bağlı olarak çıkartılan “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. Söz konusu yönetmeliğe göre; Eğer arsa, “Köy Yerleşik …

   Devamı »

    Yapı Kullanma İzni (İskan Ruhsatı) Nasıl Alınır?

    Yapı Kullanma İzni (İskan Ruhsatı) Nasıl Alınır?

    Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, valilik bürolarından yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir. Belediyeler, valilikler …

    Devamı »

     Ev Satın Alırken Mal Sahibi İle Müteahhit Arasında Görüşülmesi Gerekenler

     Ev Satın Alırken Mal Sahibi İle Müteahhit Arasında Görüşülmesi Gerekenler

     1-Belediyeden resmi imar durumu alınarak araziye ne kadar inşaat sığacağı kesinlikle bilinmeli ve yasal olan metrekare alanı sözleşmeye esas alınmalıdır. Belediyeden bu konuda yazılı bir belge alınmazsa (imar durumu gibi) ilerideki tarihlerde iskan izni alınamayabilir.Dikkatli görüşülmeli… 2-Kat karşılığı inşaat oranı? İşyerlerinde? Konutlarda? 3-İmar durumu,çap ,aplikasyon krokisi ve belediyeye ödenecek inşaat …

     Devamı »

      İşçinin Haklı Nedenle İşi Feshetmesine İlişkin İhtarname Örneği

      İşçinin Haklı Nedenle İşi Feshetmesine İlişkin İhtarname Örneği

      İşçinin Haklı Nedenle İşi Feshetmesine veya Haklarının Tarafına Verilmesine İlişkin İhtarname Örneği İHTARNAME İHTAR EDEN : MUHATAP : KONU : Sosyal ve Hukuki Haklarıma Tecavüzün Önlenmesi, Aksi Halde Haklı Nedenle İş Akdinin Feshedileceği. AÇIKLAMALAR : 1- ….. tarihinde tarihin de …….. A.Ş.’nin …….. adresindeki işyerinin market bölümünde iş başı yapmış …

      Devamı »

       İnşaat İşlerinde Taşeron Sözleşme Örneği

       İnşaat İşlerinde Taşeron Sözleşme Örneği

       TAŞERON SÖZLEŞMESİ Bir taraftan …………… ve ……………… Bakanlığı adına hareket eden …………. İnşaat Emanet Komisyonu ile diğer taraftan Taşeron ………………………………. arasında ………. işinin aşağıdaki şartlarla yapılmasında anlaşmaya varılmıştır. TAAHHÜDÜN YERİ, KONUSU VE BEDELİ: Madde 1- ……………………….. yapılacak olan (………………) Yeni Türk Lirası keşif tutarlı ………………….. işi yukarıda adı geçen taşaronca …

       Devamı »

        Alt Yapı Yapım İşlerine Ait İhale Dökümanı Ekleri, Teknik Şartnameleri

        Alt Yapı Yapım İşlerine Ait İhale Dökümanı Ekleri, Teknik Şartnameleri

        1. İller Bankası içme suyu insaatına ait özel ve teknik sartname, 2. İller Bankası içme suyu projesi özel sartnamesi, 3. İller Bankası içme suyu projelerinin hazırlanmasına ait talimatname, 4. İller Bankası Yapım İsleri Sartnamesi 5. Alman normları DIN 4034 Beton halkaları, kuyu halkaları, baca boğazları, geçis halkaları ve mesnet halkaları, …

        Devamı »

         İnşaat İşlerinde Satın Alma Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

         İnşaat İşlerinde Satın Alma Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

         A-TEKLİF ÖNCESİ 1.Malzeme tedarik programı hazırlanmalı ve bu program güncel iş programı ile uyumlu olarak takip edilmelidir. 2.Sipariş edilecek malzeme için sağlıklı bir metraj çalışması yapılmalıdır. 3.Teklif istenen malzemenin spesifikasyonları, malzemeyi net olarak tanımlayacak şekilde belirlenmelidir. B-TEKLİF AŞAMASI 4.Yeterli sayıda firmadan teklif alınmalıdır. 5.Teklif alınan firmalar için karşılaştırma tabloları hazırlanmalıdır. …

         Devamı »

          İnşaat Projelerinde Taşerona İhale Edilecek İşlerde Dikkat Edilecek Hususlar

          İnşaat Projelerinde Taşerona İhale Edilecek İşlerde Dikkat Edilecek Hususlar

          Taşeron Tedarik Programı 1. Taşeron tedarik programı hazırlanmalı, ihaleler bu program çerçevesinde yapılmalıdır. 2. Taşeron tedarik programı, iş programı ile uyumlu olmalıdır 3. Birbirine yakın ve sorumlulukları birbiri ile ilgili işler mümkün olduğunca aynı paket altında toplanarak, aynı Taşerona ihale edilmelidir. Teklif İsteme Hazırlığı 4. Toplanacak tekliflerin değerlendirilmesinde de kullanılmak …

          Devamı »