1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Teknik Şartname

Ferforje Demir Balkon Korkuluğu Yapılması İşi Yapım Yöntemi ve Teknik Şartname Örneği

Ferforje Demir Balkon Korkuluğu Yapılması İşi Yapım Yöntemi ve Teknik Şartname Örneği

TEKNİK ŞARTNAME FERFORJE DEMİR BALKON KORKULUĞU YAPILMASI İŞİ YAPIM YÖNTEMİ VE ANA PRENSİPLERİ: 1-Taşaron imalata başlanmadan önce şirket tarafından verilecek onaylı detay projesine uygun olarak ferforje demir korkuluk imalatından her bir tip villa için bir adet numune imal ederek, bu numune imalatları ŞİRKET’ e onaylatacaktır. Yapılacak tüm imalatlar onay verilen …

Devamı »

  Gayrimenkul Satış ve Emlak Komisyonculuğu Sözleşmesi Örneği

  Gayrimenkul Satış ve Emlak Komisyonculuğu Sözleşmesi Örneği

  GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE EMLAK KOMİSYONCULUĞU SÖZLEŞMESİ Bir taraftan ……………dresinde mukim …………(Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) ile diğer taraftan……..adresinde mukim ……….(Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.) aşağıdaki şartlarda bir gayrimenkul satış sözleşmesi yapmışlardır. 1-Satıcı, maliki olduğu …… İli, …. İlçesi, …, …… Ada, ….. Pafta,…..Parselde kayıtlı……metrekare gayrimenkulü toplam ……… karşılığında alıcıya …

  Devamı »

   Taşeron Tip Sözleşme Örneği

   Taşeron Tip Sözleşme Örneği

   Bir taraftan …………… ve ……………… Bakanlığı adına hareket eden …………. İnşaat Emanet Komisyonu ile diğer taraftan Taşeron ………………………………. arasında ………. işinin aşağıdaki şartlarla yapılmasında anlaşmaya varılmıştır. TAAHHÜDÜN YERİ, KONUSU VE BEDELİ: Madde 1- ……………………….. yapılacak olan (………………) Yeni Türk Lirası keşif tutarlı ………………….. işi yukarıda adı geçen taşaronca bu sözleşmeye …

   Devamı »

    Menkul Kira Sözleşmesi Örneği

    Menkul Kira Sözleşmesi Örneği

    MADDE-1) TARAFLAR: Bu sözleşme ……………………………………………………………………..adresindeki ……………………………………………(KİRALAYAN) ile ………………………………………………………. …………………….. ……………………. ………………………………………….. adresinde faaliyet gösteren ……………………. ………………… ………………….. …………………….. (KİRACI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. MADDE-2) KONU : Kiracının talep ettiği ve Kiralayanın kendi depolarında kiracı veya yetkili temsilcisine teslim edeceği …………….. seri numaralı …… ………………. kaynak makinesinin ücret karşılığı kiralanmasıdır. MADDE-3) …

    Devamı »

     Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Teknik Şartname Örneği

     Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Teknik Şartname Örneği

     Bir taraftan ….. ili, ……. İlçesi, …….. Mahallesi, ….. Sokağında kain imarın … ada, …. parselini teşkil eden taşınmazın malikleri ………… ile diğer taraftan müteahhitler …………………. arasında aşağıdaki şartlarla bir inşaat sözleşmesi yapılmıştır. Bu Sözleşmede taraflardan taşınmaz malikleri (Mal sahibi) ve müteahhitler (Müteahhit) olarak anılacaklardır. 1- Konu: Sözleşmenin konusu, imarın …

     Devamı »

      Herhangi Bir İnşaat’a Başlarken İzlenmesi Gereken Süreçler

      Herhangi Bir İnşaat’a Başlarken İzlenmesi Gereken Süreçler

      İnşaat prosedürleri, teknik hizmetler ve yapım zinciri detayları İnşaat, baştan sona yüzlerce prosedür gereken bir prosedür ve teknik hizmetler zinciridir.Doğru planlanmayan bir yatırım hedefine ulaşamayabilir. İnşaata başlama aşaması;” yasa ve yönetmelikler çerçevesinde” ham projeyi bellekte doğru üretme ve yaratacağı katma değerini getireceği artıları, eksileri; inşaata başlamadan ön görebilmektir. Bellekte yaratılan …

      Devamı »

       Sert Plastik (PVC) Profillerle Yapılan Doğrama İmalatı Genel Teknik Şartnamesi

       Sert Plastik (PVC) Profillerle Yapılan Doğrama İmalatı Genel Teknik Şartnamesi

       SERT PLASTİK (PVC) PROFİLLERLE YAPILAN DOĞRAMA İMALATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Kapsam Bu Şartname PVC sert plastik kapı ve pencere doğramalarla ilgili tüm teknik standart (TS) ve şartları içerir. Malzemeler 1. Sert PVC kapı ve pencere doğramaları ve bu doğramalarla birlikte kullanılan yardımcı profiller, 2. Destek sacları, metal profiller ve kör …

       Devamı »

        Beton Genel Teknik Şartnamesi – TS 802

        Beton Genel Teknik Şartnamesi – TS 802

        I – Demirsiz Beton, II – Demirli Beton, III – Demirsiz, Demirli “…..” Betonu. 11.1. Demirsiz Beton 11.1.1. Agrega : Genellikle agrega 70 mm.’ye kadar : (70 dahil) irilikteki daneleri ihtiva edecek ve aranılan dirence göre Türkiye Köprü ve İnşaat Cemiyeti Betonarme Şartnamesi’nde gösterilen granülometri eğrisindeki oranlarda yapılacaktır. 11.1.2. Dozaj …

        Devamı »

         Kazı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

         Kazı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

         3.1 – Zemin Cinsleri ve Tarifleri Kazılacak zeminin cinsleri, teşekkül ve kazı güçlüğü bakımından aşağıda yazılı dört ana sınıfa ayrılır. 3.1.a – Toprak Zeminler : 3.1.a/1 – Yumuşak Toprak : Bel küreği ve kürekle kazılabilen gevşek toprak, bitkisel toprak, gevşek kum ve benzeri zeminler. 3.1.a/2 – Sert Toprak : Kazmanın …

         Devamı »

          Birim Fiyat Analizleri ve Birim Fiyat Tarifleri Hakkında Tatbikat Notları

          Birim Fiyat Analizleri ve Birim Fiyat Tarifleri Hakkında Tatbikat Notları

          1.1 – İşin özelliği dolayısıyla analizlerden bazı üniteler çıkarılarak tatbik edilebilir. Örneğin: Beton yapılmasından çimento malzemenin çıkarılması gibi. 1.2 – Müştereken yapılan işlerde idareler isterlerse paçal fiyat yapabilirler. Örneğin: Beton ve kalıp fiyatlarının birleştirilmesi gibi. Kazı ve kazı ile birlikte yapılan işleri kapsayan paçal fiyat uygulaması. 1.2.1 – Zemin cinslerine …

          Devamı »