1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Alçı Sıva Genel Teknik Şartnamesi – TS 370

Yapı alçıları, alçı taşında (Ca S04 2H02) bulunan kristal haldeki suyun kısmi ya da tamamen giderilmesi suretiyle elde edilir. Çabuk ve ağır sertleşen olmak üzere ikiye ayrılır.

Başlıca yapı alçıları ve elde edilmeleri :
9.1 – İnce alçı (Stuk; Kartonpiyer alçısı) : Alçı taşının (130 -160) derecede pişirilmesi suretiyle elde edilen alçı olup, çabuk sertleşen alçı grubuna dahildir. Bu alçı ile kireçli sıva harcına katkı ya da ince sıva (perdah sıvası) olarak kullanılır. Keza kartonpiyer, kalıp ve rabist işleri ile alçıdan bazı yapı elemanlarının imalinde de kullanılır.

9.2 – Sıva alçısı : (adi alçı) Alçı taşının (170-250) derecede pişirilmesi suretiyle elde edilen alçı olup bu da çabuk sertleşen alçı grubuna dahildir. Sıva işleri için katkısız alçı sıvası, alçı-kum sıvası, alçı kireç sıvası, kireçli alçı sıvası ve kartonpiyer işlerinin dolgu işlerinde kullanılır. Çabuk sertleşen bu alçılara, (Sodyum sülfat, boraks sodyum, fosfat ve jelatin, tutkal gibi kolleidler ya da kazain, şeker, ispirto, sıcak su) ilave edilerek sertleşmesi geciktirilebilir.

9.3 – Sert sıva alçısı : Özel metotlara göre imal edilen, ağır sertleşen alçıdır. Bu alçı sıva alçısına göre sertliği daha yüksek ve kum payı daha fazla olan sıvaların yapılmasını sağlar.

Alçıların nitelikleri Türk Standartlarına (TS. 370) Yapı alçısının 1 ve 2 No.lu maddelerine uygun olacaktır.

Alçıların çabuk daha ani sertleşmesini sağlamak için yukarıda adı geçen kimyasal katkılar şantiyede değil, alçının imali sırasında karıştırılmış olacaktır.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Mutfağınız İçin Seçtiğiniz Malzeme De Önemli

Mutfağın rengi kadar seçilecek malzeme de çok önemli. Deniz Yazıcıoğlu, Mutfak Tasarım Süreci isimli kitabında, hem dayanıklı hem de estetik temel malzemelerle ilgili şu bilgileri verdi: