1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

İnşaat Ruhsatı Almak İçin İskele Projesi Hazırlanması

İnşaat Ruhsatı Almak İçin İskele Projesi Hazırlanması

Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 01/07/2015 tarihinde yürürlüğe giren iskele tebliği gereğince, inşaat mühendislerinden iskele sistemlerinin de çizim ve statik hesaplamasını istemeye başladılar. Ve bu konuda hiçbir bilgisi olmayan inşaat mühendisleri acil araştırma içine girdiler ve iskele firmalarıyla görüşmelere başladılar. Bu konuda herkesin kafasında soru işaretleri olduğu …

Devamı »

  İskele Statik Hesaplaması Hakkında Yardımcı Bilgiler

  İskele Statik Hesaplaması Hakkında Yardımcı Bilgiler

  İnşaat Mühendisleri cephe iskelelerin statik hesaplamalarını yaparken kullanacakları iskele sistemine ait verilere sahip olmak durumundadır. Peki bu verileri inşaat mühendisleri nereden temin edecek ? TSE, iskele üretici firmalarına TS EN 12810-1 güvenlikli iskele belgesini verirken firmalardan zorunlu olarak ‘ Mamül ve Konfigürasyon El Kitabı’ hazırlamalarını istemektedir. Hazırlanan bu el kitabı …

  Devamı »

   İş Kazalarına Karşı Önleyici Tedbirler ve Eğitim Şart!

   İş Kazalarına Karşı Önleyici Tedbirler ve Eğitim Şart!

   Türkiye’de ölümlü iş kazalarının yüzde 33’ü inşaat sektöründe yaşanıyor Günümüzde iş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) rakamlarına göre; dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon 200 bin insan, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Yaklaşık 270 milyon …

   Devamı »

    İş Güvenliğine İlişkin Çalışmaların Tarihsel Gelişimi

    İş Güvenliğine İlişkin Çalışmaların Tarihsel Gelişimi

    Ahmet KAYA Maden Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı (A) Çalışma hayatında üretimden kaynaklanan tehlikelerden ve sağlığa zararlı koşullardan korunmak için yapılan sistemli çalışmaların tümüdür. 3 temel amacı bulunur: -Çalışanları korumak -Üretim güvenliğini sağlamak -İşletme güvenliğini sağlamak Bu tanımdan sonra, İş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin nedenini anlatabilmek için, iş kazaları ve …

    Devamı »

     Toplumda İş Güvenliği Kültürünün Oluşturulması

     Toplumda İş Güvenliği Kültürünün Oluşturulması

     Anayasada, yasalarda ve tüm iş güvenliği mevzuatında getirilen hukuki güvence mekanizmaları ne kadar iyi düzenlenmiş olurlarsa olsunlar, ilgili tüm çevre ve kişilerde bu güvenceleri korumak ve işletmek konusunda yeterli bir bilinç oluşturulamamışsa, kağıt üzerindeki temennilerden başka bir anlam taşımazlar. O halde, gerçek güvence bu konuda tüm ilgililerde bir istek ve …

     Devamı »

      Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa Gözetim

      Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa Gözetim

      İşyerinde, evde, boş vakitlerde olası kazalara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD), kullanım maksatları bakımından özel ürünlerdir. Sağlık ve güvenlik temel haktır ve bu yüzden insanlar en yüksek seviyede koruma talep eder ve beklerler. Bu amaç doğrultusunda bir yeni yaklaşım direktifi olan 89/686/EEC sayılı Kişisel Koruyucu Donanım …

      Devamı »

       Sektördeki Mevcut Tehlike ve Riskler

       Sektördeki Mevcut Tehlike ve Riskler

       Yüksekten düşme (binalar, yapı iskeleleri, merdivenler, makinalar, araçlar) Düşen cisimlerin çarpması sonucu yaralanma, Kazı sırasında yaralanma, Duvarların ya da diğer bina bölümlerinin çökmesi veya yıkılması, Elektrik şokuna kapılma, Patlamalar/yangın, İş makinasının sebep olduğu kazalar, Cisimlerin sıkıştırması, ezmesi, batması ve kesmesi, İş sahalarındaki ulaşım kazaları, Çukur, derin bir zemine düşme, Uygun …

       Devamı »

        İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

        İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

        07.04.2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25426 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 — Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, …

        Devamı »

         Şantiyede Baret – Baret Renkleri ve Baret Standartları

         Şantiyede Baret – Baret Renkleri ve Baret Standartları

         Tesislerde calışan kişilerin herhangi bir kaza anında darbelere, cisim düşmesine ve temas anında ( alçak gerilimde ) elektrik çarpmalarina karşı başı koruyan güvenlik ( şapkası ) malzemesidir. Baretlerde Renk Standartları Baretlerde de renkler değişik anlam ifade etmektedir. * Beyaz baret yöneticiler, ziyaretçiler ve teknik personel (mimar, mühendis, tekniker) içindir. * …

         Devamı »