1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

İnşaat Ruhsatı Almak İçin İskele Projesi Hazırlanması

Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 01/07/2015 tarihinde yürürlüğe giren iskele tebliği gereğince, inşaat mühendislerinden iskele sistemlerinin de çizim ve statik hesaplamasını istemeye başladılar. Ve bu konuda hiçbir bilgisi olmayan inşaat mühendisleri acil araştırma içine girdiler ve iskele firmalarıyla görüşmelere başladılar. Bu konuda herkesin kafasında soru işaretleri olduğu için web sitemiz SerMimar İskele vasıtasıyla görüşlerimizi paylaşmak istedik şöyle ki;

guvenlikli-iskele-2

Mühendislerin öncelikli düşüncesi acaba projelerde sistem detayı gösterir gibi matbu birkaç çizim bularak proje içine standart olarak koyabilir miyiz şeklindeydi. Çünkü onlarda biliyor ki inşaat mühendislerinin konuya yabancı oldukları kadar belediyede çizimleri kontrol eden mühendisler de yabancı, dolayısıyla beklenti projelerinin onaylanarak sorunsuz olarak inşaat ruhsatının alınması şeklindeydi.

Ancak iskele işini o kadar standart şekilde basite indirgemek mümkün değil. İskele firmaları tüm teknik detay çizimlerini inşaat mühendislerine verse dahi, konuya vakıf olmadıktan sonra, bu konuda uygulamalara şahit olmadıktan sonra belediyeler için iskele projesi çizmek çok zor.

İskele konusuna hâkim inşaat mühendisi yok mu? Diye düşünebilirsiniz. TSE’nin talep ettiği statik hesaplamalar için girdiğimiz arayış neticesinde gördük ki ülkemizde iskele konusuna hâkim inşaat mühendisi yok denecek kadar kısıtlı. ( Statik hesaplama konusunda yapabileceğini iddia eden inşaat mühendisleri var ancak TSE’nin aradığı hesaplama şartlarından çok uzak kalıyorlar. )

Ayrıca sadece inşaat mühendisleri değil aynı zamanda müteahhitler de iskele konusunda bilgi sahibi olmak durumunda. Çünkü olaya hiç müdahil olmadan projede belirtilen iskele sistemini uygulama anında görürse, belki sistem olarak hiç bilmediği alışık olmadığı bir sistem çizilmiş olabilir. Yani müteahhit kamalı flanşlı tip güvenlikli iskele beklentisi ile projeyi açar ama karşısında H Tipi Güvenlikli İskele çizimi veya otomatik motorlu iskele çizimi bulabilir. Elinde olan hazır iskelesi yerine başka bir iskele sistemi çizildiyse proje tadilatları yapmak durumda kalacaktır.

Görünen o ki belediyeler için iskele statik ve uygulama projelerini en sağlıklı çizebilecek firmalar İskele Üreticisi Firmalar ( Yani imalatçı iskele fabrikaları ). Bu konuda uzmanlaşan ve her geçen gün kendini yenileyen üreticiler. TSE’nin güvenlikli iskele sertifikası olan TS EN 12810-11 almak için statik hesaplama konusunda da uzmanlara ulaşan üretici firmaların donanımları bunun için yeterli. İskele yerleşimi konusunda zaten tecrübeli olan iskele imalatçısı firmalar bu konudaki muğlaklığı, belirsizliği kaldırabilecek yeterliliktedir. Ancak bu projeler üreticiden değil piyasada iş yapmakta olan inşaat mühendislerinden talep edilmektedir.

Evvela tüm bu çalışmalar öncesinde belediyelerin elinde örnek iskele projesi olması gerekiyor. Bakanlık tarafından hazırlanacak iskele statik ve uygulama projesi örnek olarak belediyelere gönderilmeli. Belediyeler bu projeleri bölgelerindeki inşaat mühendisleriyle paylaşmalı ve herkes ne istendiğini tam olarak bilmelidirler.

 Bu aşamadan sonra 2 yol izlenebilir;

  1. Bakanlık veya TSE, inşaat mühendisleri için tam olarak isteklerini belirten iskele statik ve uygulama projesi eğitim seminerleri verebilir. 
  2. İnşaat Mühendisleri, iskele üreticisi firmalarda eğitim alabilir veya doğrudan işbirliğine gidilebilir. 

Bu iki seçenekten ilki daha uygulanabilir gözükmektedir.

İkinci seçenek konusunda iskele üreticisi firmaların bazı çekinceleri olmaktadır. Bu çekincenin sebebi de tüm tecrübe ve teknik çizimlerini paylaşması neticesinde belediyeden ruhsat alan müteahhidin, iskele sistemini kullanma vakti geldiğinde başka firmayla çalışması, 2.el ürün tedarik ederek kullanması veya başka firmalardan kiralama yoluna gitme olasılığının üreticiye bakan yönüyle fayda sağlamamasıdır. Belki bu konuda iskele üreticilerini de tatmin edecek tedbirler de düşünülebilir.

Görüldüğü üzere belediyeler için iskele projesi ( İnşaat Ruhsatı için İskele Projesi ) adı altında irdelediğimiz bu konu halen üzerinde düşünülmesi gereken, ülkemizin geleceği adına sistemin temelinin sağlam atılması için birkaç açıklayıcı adıma daha ihtiyaç duyulan, güncel ama muğlak bir konudur.

Bu konu hakkında firmamız SerMimar İskele ’ye inşaat mühendisleri tarafından sorulan sorulara istinaden, düşüncemizi aktarmak için kaleme alınmış bir yazıdır.

 

Hakkında: SerMimar

Osmanlılarda mimarbaşı, SerMimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak SerMimar'ın görevleri arasındaydı.