1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

İskele Statik Hesaplaması Hakkında Yardımcı Bilgiler

İnşaat Mühendisleri cephe iskelelerin statik hesaplamalarını yaparken kullanacakları iskele sistemine ait verilere sahip olmak durumundadır.

guvenlikli-iskele-4

Peki bu verileri inşaat mühendisleri nereden temin edecek ?
TSE, iskele üretici firmalarına TS EN 12810-1 güvenlikli iskele belgesini verirken firmalardan zorunlu olarak ‘ Mamül ve Konfigürasyon El Kitabı’ hazırlamalarını istemektedir. Hazırlanan bu el kitabı içinde tüm ürünlerin özellikleri mevcuttur. Yani hesaplamalarda ihtiyaç olacak iskele boru çapları, et kalınlıkları, ürün ağırlıkları vb. bilgileri bu kitapçıkta bulabilirler. Hangi firma ile çalışmayı düşünüyorlarsa o firmanın el kitabını temin edip istifade edebilirler.

Ancak sadece el kitabı hesaplamalar için yeterli olmayıp, aşağıdaki başlıklarda belirtilen maddelerin de bilinmesi gerekmektedir.;

 • Ölü Yüklerin Hesabı
 • Hareketli Yüklerin Hesabı
 • Rüzgar Yükünün Hesabı
 • Dinamik Yüklerin Hesabı
 • Beklenmeyen Yükler
 • File ve Branda Kaplamanın Etkileri

Bu bilgilerin kullanılacak iskele sistemlerine göre hesaplanması TSE standartlarının içinde mevcuttur. Bunun için inşaat mühendislerinin yapması gereken tüm standartları incelemektir.

Bu standartlar hangileri ?

 • TS EN 12810-1/ARALIK 2005 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri – Bölüm 1: Mamul özellikleri
 • TS EN 12810-2/ARALIK 2005 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri – Bölüm 2: Özel yapısal tasarım metotları
 • TS EN 12811-1/ARALIK 2005 Geçici iş donanımları – Bölüm 1: İş iskeleleri – Performans gerekleri ve genel tasarım
 • TS EN 12811-2/ARALIK 2005 Geçici iş donanımları – Bölüm 2: Malzeme bilgileri
 • TS EN 12811-3/ARALIK 2005 Geçici iş donanımları – Bölüm 3: Yükleme deneyleri
 • TS EN 12811-4/NİSAN 2014 Geçici iş donanımları – Bölüm 4: Yapı iskelesi için koruma perdeleri – Performans gerekleri ve mamul tasarımı
 • TS EN 74-1/MART 2006 İskeleler-Boru ve birleştirme elemanlarından oluşan-Birleştirme elemanları, gevşek geçmeli kılavuzlar ve taban plakaları-Özellikler ve deney işlemleri
 • TS EN 74-2/MART 2006 Kalıp ve iş iskeleleri – Birleştirme elemanları, pimli kılavuzlar ve taban plakaları – Bölüm 2: Özel birleştirme elemanları – Gerekler ve deney işlemleri
 • TS EN 74-3/MART 2006 İskeleler – Birleştirme elemanları, pimli kılavuzlar ve taban plâkaları – Bölüm 3: Düz taban plakaları ve pimli kılavuzlar – Gerekler ve deney işlemleri
 • TS 8481 EN 39/ŞUBAT 2003 İskeleler-Boru ve birleştirme elemanlarından oluşan-Kolay geçmeli çelik borular-Teknik teslim şartları
 • TS EN ISO 3834-3/MART 2008 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları- bölüm 3 : Standard kalite şartları

Hesaplamalara başlamadan önce yukarıda belirtilen standartların bilinmesinde fayda vardır. Bu standartlara ulaşmak için hazırlanan ilgili yazımız için tıklayınız

Not : Türk Standartları Enstitüsü yukarıda adı geçen standartları tek bir standart altında değerlendirmekte ve belgelendirmeyi sadece buna göre yapmaktadır. Bu belge TS EN 12810-1 dir. Yani sadece TSE TS EN 12810-1 belgesini görmeniz yeterlidir.

Güvenlikli iskele konusunda standarttan özetlenmiş bilgiler için ; Güvenlikli İskele

İskele statik hesap ve projelendirme için buraya tıklayınız..

Hakkında: SerMimar

Osmanlılarda mimarbaşı, SerMimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak SerMimar'ın görevleri arasındaydı.