1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Birim Fiyat Analizleri ve Birim Fiyat Tarifleri Hakkında Tatbikat Notları

1.1 – İşin özelliği dolayısıyla analizlerden bazı üniteler çıkarılarak tatbik edilebilir.

Örneğin: Beton yapılmasından çimento malzemenin çıkarılması gibi.

1.2 – Müştereken yapılan işlerde idareler isterlerse paçal fiyat yapabilirler.

Örneğin: Beton ve kalıp fiyatlarının birleştirilmesi gibi.

Kazı ve kazı ile birlikte yapılan işleri kapsayan paçal fiyat uygulaması.

1.2.1 – Zemin cinslerine göre hacim oranları,

1.2.2 – Aynı derinlikteki kazı hacimleri ve bunlara tekabül eden derinlik zammına esas derinlik,

1.2.3 – Su boşaltılması zorunluluğu ile yapılacak kazı kısımlarında saatteki su sızma miktarları ve bu kısımları kapsayan su içindeki kazı hacimleri,

1.2.4 – Tam kaplamalı, sık aralıklı kaplamalı ahşap iksa yapılması gerekli kazı kısımlarına uygulanacak iksa m² miktarları,

İlk keşfin düzenlenmesine esas olmak üzere ihaleden önce gerektirdiği etütler yapılması suretiyle tespit ve kendilerine ait birim fiyatlarda değerlendirildikten sonra gerekli işlem yapılarak tüm kazının beher m³’üne uygulamak üzere tek bir PAÇAL FİYAT tespit edilir.

NOT : PAÇAL FİYAT’ ın uygulanamayacağı proje değişikliği nitelikleri ile mihverden kayma sınırları özel şartnamesinde ayrıca belirtilebilir.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

MSB.413 Alçıpanel ile Asma Tavan Yapılması

MSB.413 – ALÇIPANEL İLE ASMA TAVAN YAPILMASI Birimi M2 Bulunduğu Kitap Milli Savunma Bakanlığı Tarifi …