1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

İşçinin Haklı Nedenle İşi Feshetmesine İlişkin İhtarname Örneği

İşçinin Haklı Nedenle İşi Feshetmesine veya Haklarının Tarafına Verilmesine İlişkin İhtarname Örneği

İHTARNAME
İHTAR EDEN :
MUHATAP :
KONU : Sosyal ve Hukuki Haklarıma Tecavüzün Önlenmesi, Aksi Halde Haklı Nedenle İş Akdinin Feshedileceği.

AÇIKLAMALAR :
1- ….. tarihinde tarihin de …….. A.Ş.’nin …….. adresindeki işyerinin market bölümünde iş başı yapmış olmama rağmen şirketiniz tarafından sigorta işlemlerim kasten veya ihmalen 01.07.2000 tarihinde başlatılmıştır. …….. tarihinden …….. tarihine kadarki sigorta primlerinin tarafınızca yatırılmasını ve mağduriyetimin giderilmesini talep etmekteyim. Bu durum kıdem tazminatı ve diğer haklarım açısından aleyhime bir durum oluşturmaktadır. Aksi halde yasal yollara başvuracağımı tarafınıza ihtaren bildiririm.

2- İşimde çok başarı olmama ve görevlerimi eksiksiz olarak yerine getirmeme rağmen ……… tarihinde de aynı şirketin yine …….. adresindeki işyerine nakil işlemim tarafınızca gerçekleştirilmiştir. Yine çekmiş olduğunuz ihtarname ile ilk işe başladığım yerdeki işyerinin market bölümünde işe başlamam tarafınızca istenmiş olup, belirtiğiniz yerde iş başı yapacağımı tarafınıza bildiririm.

3- Şirketiniz Müdürü tarafından tarafıma sözlü olarak “…….. bey bu işyerinde senin çalışmanı istemiyoruz, eğer işten kendi rızanla çıkmazsan biz seni tazminatsız bir şekilde çıkarmasını da biliriz” şeklindeki söylemi bana haksızlık yapıldığının açık göstergesidir. Bir buçuk yıl içerisinde iki defa işyerimin değiştirilmesi, maaşlarımın gününde ödenmemesi, fazla çalışma ücretlerimin tarafıma ödenmemesi, evlilik döneminde tüm çalışan personelinize yapmış olduğunuz ancak tarafıma haksız olarak ödemediğiniz evlilik yardımının tarafıma verilmemesi ve son olarak 2007 yılının Ocak ayında benimle aynı görev ve işi yapan personelinize yapmış olduğunuz zam ortalaması %11 iken şahsıma %5 zam yapılması ve ayrıca 2007 Temmuz ayında benimle yine aynı görev ve işi yapan personelinize yapmış olduğunuz zam ortalaması %11,5 iken şahsıma sadece ve sadece % 0,99 gibi komik ve haksız zam yapılması tamamen kötü niyetli olduğunuzun ve tarafıma haksızlık yapıldığının göstergesi olduğu gibi şirket müdürünün tarafıma söylediği sözü tasdikler niteliktedir. Bütün bu haksızlıklar ve işyeri değişiklikleri beni işten tazminatsız çıkarmaya yönelik çabalardır.

4- ……. tarih …….yevmiye numaralı ………Noterliğinden çekmiş olduğunuz ihtarname ile belirtmiş olduğunuz işyerinde işe başlayacağımı, ancak ihtarnamenin birinci maddesindeki yatırılmayan sigorta primlerinin tarafınızca yatılmasını ve üçüncü maddesinde belirttiğim hususların tamamına ilişkin haksızlıklara tarafınızca son verilmesini ve bütün haklarımın tarafıma ihtarnamenin tebliğinden itibaren 7(yedi) gün içerisinde verilerek mağduriyetimin giderilmesini aksi halde haklı nedenle iş akdini feshedeceğimi ve yasal yollara başvurarak haklarımı arayacağımı tarafınıza ihtaren bildiririm.

SAYIN NOTER; Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim.

İHTAR EDEN

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir?Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı.Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Bir Kent İşte Böyle Yağmalanıyor!

AKP Çanak Tutuyor, Halk Tehdit Ediliyor: Bir Kent İşte Böyle Yağmalanıyor! Kemerburgaz’da Kasımpaşa Spor’un Başbakan …