1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Tamer Heper: Hasarı Yaratan Sorumludur!

Tamer Heper bugünkü yazısında “Onarım ihtiyacı teras katta oturanın kötü kullanımından kaynaklanmış ise bu halde onarımdan bu katta oturan sorumludur” dedi.

binada hasarı yaratan sorumludur, hasar yaratan sorumludur, hasarı yaratan sorumludur, Tamer Heper, tamer heper bugünkü yazısında

Beş katlı apartmanımızda çatı hariç her katta iki daire var. Çatı katı etrafı teras tek dairedir. Ancak terasta yapılan mobilya onarımı, odun kömür kırma nedeni ile tahribata uğramıştır. Yağmurda alt katlara su akmaktadır. Bunun onarılması şarttır. Bu onarımdan kim sorumludur? Onarımı kat malikleri yaptırmak istemiyor, kim yaptırmalıdır? • G.S.

Bir binanın terası ortak alanlardandır. Bu yerden istifade etmeseler de, her hangi bir eşya koymasalar da bu yer ortak alandır ve her türlü onarımın veya sakımın yapılması halinde masrafa katılmak zorundadırlar.

Bazı teraslara çatı katının içinden çıkılır, bu halde teras adeta çatı katında oturana tahsis olunmuştur ama buna rağmen burası ortak alandır, onarıma tüm kat malikleri katılmalıdır. Ancak bunun da elbette istisnası vardır. O da şudur: Onarım ihtiyacı teras katta oturanın kötü kullanımından kaynaklanmış ise bu halde onarımdan bu katta oturan yani haşan yaratan sorumludur.

Ancak doğacak ihtilafta çatı katında oturanın kötü kullandığının ispatı şarttır. Bunun için işin önemine binaen onarım sîzler tarafından yaptınhr sonra kötü kullanan kimseye rücu olunur. Zira onanmın gecikmesi halinde alt kata akacak sulann yaratacağı ilave hasar söz konusudur. Hasann kötü kullanımdan kaynaklandığı tanık beyanlan ile ispat olunabileceği gibi onanmdan önce mahkeme kanalı ile yaptınlacak tespitle de belgelenebilir. Mühim olan hasarın kötü kullanımdan kaynaklandığının ispatıdır. Bunu sağlayabilirseniz haşan meydana getiren komşudan hasar bedelini alabilirsiniz.

Posta

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Müteahhit Razı Olmadığı Müddetçe İnşaatı Bir Başkasına Yaptıramazsınız!

Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, yıkılan bina için müteahhitten tazminat alıp alamayacağını soran okurunun sorusunu …