1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Temmuz’dan İtibaren Yepyeni Bir Kiracılık İlişkisi ve İhtilafı!

Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, “Kiracılık süresi on yılı doldurmuşsa kiralayan hiçbir sebep göstermeksizin kira sözleşmesini feshedecek ve kiracıyı çıkarabilecek” diye yazdı!

“Ticaret Kanunu değişiyor. Siz “Ticaret Kanunu sadece şirketler demek değil. Bununla birlikte başka değişiklikler de var” diyorsunuz. Acaba değişen başka kanunlar veya maddeler de mi var? • L.H.

Bugüne kadar açıklamayı ihmal ettiğimiz hususlar elbette var. 1540’a yakın madde içinde tartışılacak çok maddesi bulunan Türk Ticaret Kanunu toplumu meşgul ederken aslında toplumun çok daha geniş kesimini ilgilendiren bir Borçlar Kanunu gözden kaçtı. Bu kanunun bir maddesi var ki şimdi anlattığımda ne kadar geniş bir kitleyi ilgilendirdiğini göreceksiniz. Toplumu yakından ilgilendiren kanunlar içinde en önemlilerden biri olarak 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun geliyordu. Şimdi bu kanun yürürlükten kalkıyor, hükümleri Borçlar Kanunu içine giriyor ve şöyle bir madde ekleniyor: “…10 yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşulu ile herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.”

İşte Temmuz başından itibaren yepyeni bir kiracılık ilişkisi ve ihtilafı. Kiracılık süresi on yılı doldurmuşsa kiralayan hiçbir sebep göstermeksizin kira sözleşmesini feshedecek ve kiracıyı çıkarabilecek. Böyle bir tahliye nedeni yoktu, 1 Temmuz’dan itibaren var olacak.

Şimdi de biliyorum 1 Temmuzda 101 yılı dolduran kiracıların durumu akla geliyor, onlar hemen kapıya mı konulacak? Onlar için geçici dönem var. Bu sistem, kanun yürürlüğe girmesinden önce 10 yılın dolmasına 5 yıldan daha az zaman kalanlar için, kanun yürürlüğe girdikten 5 yıl sonra;

10 yılı dolmuş olanlar için 2 yıl sonra uygulanabilir. Yani 1 Temmuz 2012’de sözleşmeleri hemen feshedilemeyecek,

5 yıldan az kalanlar için 5 yıllık, 10 yılını doldurmuşlar için 2 yıllık bir opsiyon tanınıyor. Kiracılar kendilerini buna göre hazırlasınlar. Muhtemeldir ki bunlara tahliye tehdidi altında yüklü bir kira zammı önerisi gelecek.”

Tamer Heper / POSTA

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Borçlar Kanunu’nda Değişen Kira Konuları Neler?

Posta Gazete Yazarı Tamer Heper, Borçlar Kanunu’ndaki yeni düzenlemeleri ve bir okurunun kirasını ödemeyen kiracısı …