1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Konutlardaki Çevre Temizlik Vergisi Değişti!

Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplanacak.

konutlardaki-cevre-temizlik-vergisi-degisti

Maliye Bakanlığının ”Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği”, ”Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ve ”Tahsilat Genel Tebliği” 31 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’nin 4’üncü mükerrer sayısında yayımlandı.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’ne göre, konutlar ile işyeri ve diğer binalara ait çevre temizlik vergisi yeniden değerleme oranında (yüzde 7,80) arttırıldı.

Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplanacak.

-Veraset Tebliği-

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nce de 2012 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 7,80 olarak tespit edildi.

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 140 bin 774 lira (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 281.720 lira), ivazsız suretle meydana gelen intikallerde 3 bin 244 lira, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3 bin 244 lira olarak dikkate alınacak.

Öte yandan, ”Tahsilat Genel Tebliği” kapsamında ise 2011 yılında meydana gelen doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki amme borçlularının Bakanlığa bağlı vergi dairelerine olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin olarak, tecil edilebilecek diğer borçları için mücbir sebebin sona erdiği tarihin rastladığı ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, bağlı bulundukları vergi dairelerine tecil ve taksitlendirme talep formu ile başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Bu kapsamda tecil talep edecek mükellefler, tüm borçları için tecil ve taksitlendirme talebinde bulunabilecekleri gibi ferileri de dahil olmak şartıyla tercih edecekleri borçları için de talepte bulunabilecekler.

Birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin ise her bir vergi dairesine olan borçları için ayrı ayrı talepte bulunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Boğaziçi Köprüsü’nün Silüeti Değişecek

Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, haziran ayında ilanına çıkılıp, ağustos ayı sonuna kadar ihalesi tamamlanması …