1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Kira Sertifikaları Borsada İşlem Görecek!

Kira Sertifikalarının ‘İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Görmesine İlişkin Esaslar Genelgesi’ yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Borsa, İMKB, kira, kira sertifikası, spk, varlık kiralama

İMKB Yönetim Kurulu’nun 05 Eylül tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, kira sertifikalarının İMKB’de işlem görmesine ilişkin 06.09.2012 tarih ve 401 sayılı “Kira Sertifikalarının İMKB’de İşlem Görmesine İlişkin Esaslar” Genelgesi yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, SPK tarafından kayda alınan ve yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik Varlık Kiralama Şirketleri (VKŞ) tarafından borsada veya borsa dışında halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin Türk Lirası veya döviz cinsinden ihraç edilen/edilecek kira sertifikaları ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kurulan VKŞ’ler ile T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen kamu sermayeli kurumlarca kurulanVKŞ’ler tarafından ihraç edilen/edilecek kira sertifikalar Borsanın ilgili pazarında işlem görecek.

Kira sertifikalarının borsada işlem görmesi için VKŞ veya ilgili aracı kurum tarafından borsaya başvuru yapılacak. Borsa görevlileri, ilgili kaynak kuruluş veya VKŞ merkezinde ve faaliyet birimlerinde inceleme yapabilirlecek. Bu incelemede, yetkililer ile görüşülerek kaynak kuruluşun veya VKŞ’nin faaliyetleri, yatırımları, iş planları ve finansman durumları hakkında bilgiler alınacak. Kaynak kuruluş veya VKŞ yetkilileri, borsa görevlilerine incelemelerinde her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak ve fınansal tabloları ile her türlü hesap ve işlemlerini incelemeye açık tutmak zorunda olacak. Borsada işlem görmesi için başvurusu yapılan kira sertifikalarının satışından vazgeçilmesi halinde bu durum SPK’ya yapılacak bildirimle eş zamanlı olarak Borsaya da bildirilecek.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Emrah’ın Aylık Kira Geliri Dudak Uçuklattı

‘Emrah gayrimenkul kralı’ şehir efsanesi gerçek çıktı; aylık 250 bin dolar kira geliri var.. Bir …