1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Haliç Üniversitesi – Mimarlık Bölümü

Mimarlık, bilgi ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak estetik sonuçlara ulaşan bir meslek olarak tanımlanabilir. Toplumun tüm sosyal gereksinmelerine ve insanın estetik duygularına yanıt verebilecek mekanların yaratılması, restore edilmesi ve tarih boyunca kuşaklar arasındaki kültürel ilişkinin kurulması mimarinin temel görevi olmuştur. Bu görevi, öğrencilerine bilgi ve kültür olarak sunmayı amaç edinen Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümünde, isteğe ve olanaklara göre yeni yapılacak veya restore edilecek her çeşit yapının plan ve projelerinin hazırlanması ve yapım sürecinin denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapılmaktadır.

Ülkemizde, mimari tasarım alanında olduğu kadar uygulama alanında da çalışacak yetişmiş elemanlara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu ihtiyacı karşılama amacıyla, 2000-2001 akademik yılında eğitim-öğretime başlayan Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü, deneyimli akademisyen kadrosu ve geliştirilmiş ders programları ile, öncelikle uygulama ve şantiye alanında bilgi ve beceriye sahip mimarlar yetiştirmeye yönelik bir öğretim sunmaktadır.

Mezunlara Mimarlık Bölümünde lisans eğitim-öğretimini tamamladığına dair diploma verilir. Mezunlar bu diploma ile Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliğine bağlı Mimarlar Odasına üye olabilirler.

Bölüm mezunları, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve Belediyeler ile özel kuruluşların ilgili birimlerinde görev alabilecekleri gibi serbest mimar olarak da kendi işlerini kurabilirler.

Üniversitemiz Mimarlık Bölümü öğrencileri, öğretim üyelerinin önderliğinde, Almanya Stuttgart Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Enstitüsü, Berlin Teknik Üniversitesi ve Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile birlikte, “Şehircilik ve Kentsel Tasarım” konulu ve İstanbul–Stuttgart ile İstanbul–Budapeşte olmak üzere farklı 4 etaba yayılan uluslar arası çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2006 yılında da İstanbul–Berlin etabı gerçekleşmektedir.

Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü programı, öncelikle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi örnek alınarak hazırlanmış olup o üniversiteden gelen öğretim üyelerinin öncülüğünde 2000-2001 akademik yılından bu yana büyük ilerleme kaydetmiştir.

İŞ OLANAKLARI
Bölüm mezunları, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve belediyeler ile özel kuruluşların ilgili birimlerinde görev alabilecekleri gibi serbest mimar olarak da kendi işlerini kurabilirler.

Mimarlık Bölümü öğrencileri, öğretim üyelerinin önderliğinde, Almanya Stuttgart Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Enstitüsü, Berlin Teknik Üniversitesi ve Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile birlikte “Şehircilik ve Kentsel Tasarım” konulu ve İstanbul-Stuttgart ile İstanbul-Budapeşte olmak üzere farklı dört etaba yayılan uluslararası çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2006 yılında da İstanbul-Berlin etabı yapılacaktır.

Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü programı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ekolü örnek alınarak hazırlanmış olup aynı ekolden gelen saygın öğretim üyelerinin öncülüğünde kısa zamanda fark yaratmıştır.

Kaynak:
Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü web sayfası
http://www.halic.edu.tr/mimarlik-fakultesi/mimarlik

Adres: : Büyükdere Cad. No:101 No:101 Mecidiyeköy / İSTANBUL
Telefon : 0 212 – 44 HALİÇ 0 212 – 275 20 20
Faks : 0 212 – 274 81 22
E-Posta : imungan@halic.edu.tr

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir?Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı.Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Kuzey Irak’ta Otel İnce İşleri İçin Mimar Aranıyor

Kuzey Irak- Süleymaniye’deki Otelin ince işleri için; – Üniversitelerin mimarlık bölümünden mezun – İnce yapı …