1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Çatı Onarımı 150 Milyon TL’ye Ulaştı!

KONUTLARIN en önemli örtüsü ve yalıtım kaynağı olan çatılarda kış hareketliliği yaşanıyor. Kış ayının sert geçeceğinin söylenmesi bu yıl onarım ve tadilata daha fazla ilgi gösterilmesine sebep oluyor

Özellikle eski binaların çatılarının yenilenmesi pek çok açıdan gerekli görülürken, Türkiye’de yılda 150 milyon doları çatı onarımına harcanıyor. Çatı bakım ve onarımında yeni trendler ise yeşil çatılar, çatılardan güneş enerjisiyle elektrik elde edilmesi, güneş ışığı sistemleri, çatı bahçeleri oluyor.

KONUTLARIN en önemli unsurlarından olan çatılar, konutları, sıcak ve soğuktan korurken, yalıtımın da en önemli detayını oluşturuyorlar. Bahar ve yaz aylarıyla beraber evin bu önemli örtüsünü yenileme ve renove etme zamanı da gelmiş demek oluyor. Bu kışın sert geçeceği haberleri ise, çatı tadilatlarının artmasına neden oluyor. Kriz yılında ufak oranda küçülme yaşayan çatı bakım sektörü, yaklaşık 100 milyon metrekare çatı alanının bulunduğu Türkiye’de 150 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşıyor. Dünyada trend haline gelen yeşil çatıların yanı sıra çatılar sayesinde güneş enerjisi yoluyla elektrik elde edilmesi de son dönemdeki trendler arasında yerini alıyor.

Çatılar yemlenme!

Uzmanlar, Türkiye’de projelendirilmiş yeni konut ve sanayi yapılarının büyük bir bölümünün çatılarının birkaç yıldan bu yana yeni teknolojiye ve standartlara uygun yapılmaya başlandığını söylüyor. Ayrıca konut sınıfındaki mevcut yapılara ait çatılar ise eskimiş durumda ve yenilenmesi gereken çok büyük bir çatı stoğu bulunuyor. Eski çatılar ise, yeni enerji verimliliği standart ve koşullarını karşılayamıyor. Çatılardaki yeni trendler ise eski klasik çatıları farklı bir döneme sokuyor. Uzmanlar, çatılardaki yeni trendler arasında güneş enerjisi vasıtası ile elektrik, sıcak su, ısıtma, soğutma elde etmenin bulunduğunu belirtiyor ve diğer trendleri şöyle sıralanıyor:

“Mimari tasarımlarda çatı ve cephede metalin bol miktarda kullanılması. Yeşil çatılar, pasif evler ve buna bağlı olarak yüksek verimli çatı ve cephe yaktım sistemleri. Çatı katları, çatı bahçeleri. Çatılardan güneş ışığını bina içine alan çatı pencereleri, güneş ışığı sistemleri.”
Geçen yılı yüzde 15-20 arasında düşük performansla kapatan sektörün krizin etkilerini halen yaşadığını da dile getiriliyor. Ancak kış aylarının çetin geçecek olmasının duyulması ile sektörün hareketlenmesini sağlıyor. Sektörün Türkiye’deki toplam büyüklüğü ise 100 milyon metrekare civarında oluyor.

Eğitimi eleman şart

Türkiye’de çatıların onarılma ve yenilenmesi sezonuna giriliyor. Çatı kaplama ürünleri yapıların tipine, kullanım amacına, yerleşim bölgesine göre seçilip kullanılıyor. Eskiyen çatı taşıyıcı sistemlerinin, kaplama malzemelerinin yenilenmesine olan ihtiyacın yanında ısı yaltım, nem kontrolü, çatı katmanlarının havalandırılması, güneş enerjisinden faydalanma gibi enerji ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik ihtiyaçların karşılanması da gerekiyor. Uzmanlara göre çatı onarımında en önemli unsur, doğru detaylarda doğru malzemenin kullanılması oluyor. Çatıların en sorunlu bölgelerinin çatı ana yüzeyinden daha çok baca dibi, duvar dibi, dereler gibi detayları oluyor. Buralarda doğru malzeme ve düzgün işçilik olumlu sonuç alınmasını sağlıyor. Sektördeki en büyük sorun ise eğitimli uygulama elemanlarının eksikliği.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Mardav Bayileri Dow’un Ödül Gezisinde Buluştu!

‘Bayi Toplantısı’nın ardından, Dow Styrofoam Ödül Gezisi olarak düzenlenen ‘Küba / Havana’ seyahatiyle bayilerini motive …