1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Çatı Eğimi Yüzde ve Derece Cinsinden Nasıl Hesaplanır?

Soru:

Sn.Yetkili çatılarda eğimin derece ve yüzde olarak karşılaştırma tablosuna ihtiyacım var. Nasıl temin edebilirim. Örneğin %45 lik eğim kaç dereceye karşılıktır? Teşekkürler.

Cevap:
Eğim yüzdesi= yüksekliğin, yatay düzlemdeki boya bölünmesi sınucunda elde edilir.

Örnek : Mahya saçak mesafesi yatayda 10 mt ve Mahya yüksekliği 3 mt ise eğim %30 dur.

Eğimin açısı :(derece): çatı yüzeyinin döşeme düzlemi ile yaptığı açı ılarak tanımlayabiliriz.

Eğim (yüzde) Derece
% 20 – 11
% 25 – 14
% 30 – 17
% 35 – 19
% 40 – 22
% 45 – 24

Hakkında: SerMimar

Osmanlılarda mimarbaşı, SerMimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak SerMimar'ın görevleri arasındaydı.

Ayrıca...

Çelik Çatı Yapma Usulleri ve Çelik Çatı Yapı Elemanları

ÇATI YAPMA USULLERİ Bir çatı sistemi genel olarak 5 ana guruba ayrılır. 1)Çatı örtüsü: Çatının …