1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Karşılıksız Çeke Hızlı Yargılama!

Yatırım ortamını iyileştirme paketine eklenen maddeler iş hayatını yakından etkileyecek. Karşılıksız çeke hapis cezası geri geldiği gibi yargılamalar da hızlanacak. İflas ertelemelerde ise süre 2 yıla çıkarılacak.

karsiliksiz-ceke-hizli-yargilama

KARŞILIKSIZ çeke hapis cezasıyla birlikte hızlı yargılama da geliyor. Hükümetin Meclis’e sevk ettiği yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin tasarıyla, karşılıksız çek suçları basit yargılama usulüne göre hızlı yargılama yapan icra mahkemelerine taşınıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başkanlığında bakanlık bürokratları ve akademisyenlerce hazırlanan düzenlemeyle karşılıksız çek davalarının daha hızlı karara bağlanması için yeni bir sistem öngörülüyor. Buna göre, daha önce asliye ceza mahkemelerinde görülen karşılıksız çek davalarına artık icra mahkemelerinde bakılacak. İcra mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulandığından bu davaların çok daha kısa sürede karara bağlanacağı belirtiliyor.

MİKTAR KADAR CEZA

Karşılıksız çeke adli para cezası öngören düzenlemede adli para cezasının ödenmemesi halinde ise bu cezanın kamuya yararlı bir işte çalıştırmaya karar verilmeksizin doğrudan hapise dönüştürülmesi öngörülüyor. Ön ödeme ya da uzlaştırma kapsamına da girmeyecek bu cezalarda erteleme olmayacağı gibi hükmün açıklanmasının geri bırakılması da uygulanmayacak. Öngörülen yeni sisteme göre adli para cezası çekte karşılıksız kalan miktardan daha az olamayacak.

Öte yandan tasarının gerekçesinde, 2003’te yapılan değişiklikten sonra konkordato kurumunun işlevsiz kaldığı, “iflas ertelenmeye” birden bire yoğun ilginin geliştiği vurgulandı. Gerekçede şöyle denildi:

“O kadar ki, son birkaç yıldır kurumun asıl amacından saptırıldığı ve mecrasından tamamen çıkarak hiçbir şekilde amaca hizmet etmediği şeklinde eleştiriler dile getirilir olmuştur. İflasın ertelenmesi kurumu borçlu ile alacaklıların menfaatleri ve hatta milli ve bölgesel menfaatler arasında hassas bir dengeye dayanmaktadır. Ancak, bu kurum son yıllarda tamamen borçlunun menfaatlerini gözeten ve alacaklıların menfaatlerini dikkate almayan bir görünüme büründüğünden, dengenin tekrar kurulması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.”

İFLAS ERTELEMEDE 2 YIL SINIRI

TASARIYLA iflas ertelemenin bir yıl olacağı ve en fazla bir yıl daha uzatılabileceği yönünde düzenlemeye gidiliyor. Şirketlerde idare ve temsille görevlendirilmiş kişiler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mal durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir projeyi mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilecek. Ancak, iyileştirme projesinde, yeni nakit kaynak konulması dahil nesnel ve gerçek kaynaklar ve önlemler ile erteleme süresince tüm işletme giderlerinin ve çalışma sermayesinin nasıl karşılanacağı gösterilecek. İflas erteleme talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararlara karşı borçlu şirket veya kooperatif ya da erteleme talep eden alacaklı tarafından kararın tebliğinden; diğer ilgililer tarafından ise kararın ilanından itibaren 10 gün içinde istinaf yoluna başvurma olanağı da sağlanıyor.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Uğur İnşaat’tan Yeni Yöntemler!

Uğur İnşaat’ın sahibi Mehmet Cengiz Uğur’un ‘iflas erteleme’ kararı almasının ardından yeni yöntemler denediği ortaya …