1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Acil Sağlık Hizmetlerinin Dünü Bugünü Geleceği Sempozyumu

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ GELECEĞİ SEMPOZYUMU
10-12 ŞUBAT 2011 – GREEN PARK OTEL – PENDİK / İSTANBUL
www.acilsempozyumu.org

Değerli sektör temsilcileri,

T. C. Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi’nin işbirliği ve katkıları ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Acil Sağlık Hizmetlerinin Dünü Bugünü Geleceği Sempozyumu düzenlenecektir.

10-12 Şubat 2011 tarihleri arasında en az 500 kişinin katılımıyla düzenlenecek olan sempozyuma, Acil Sağlık Hizmeti Yöneticileri, Acil Hekimleri ve diğer acil çalışanları katılacaktır. Katkı ve katılımınız için şimdiden teşekkürederiz.

Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Arzu Denizbaşı
Uzm. Dr. Mehmet Koşargelir

DÜZENLEME KURULU
Onursal Başkanlar

Prof. Dr. Nihat TOSUN (T.C Sağlık Bakanlığı Müsteşarı)
Prof. Dr. Ali İhsan DOKUCU (İstanbul İl Sağlık Müdürü)

Sempozyum Başkanları
Prof. Dr. Ali COŞKUN (S. B. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müd. Yard.)
Prof. Dr. Turhan CAŞKURLU (Haydarpaşa Numune E.A.H. Başhekimi)
Prof. Dr. Arzu DENİZBAŞI (Haydarpaşa Numune E.A.H. Acil Tıp Kliniği Şefi)

Sempozyum Sekreterleri
Doç. Dr. Özge ONUR (Haydarpaşa Numune E.A.H Acil Tıp Kliniği)
Uz. Dr. Mehmet KOŞARGELİR (Haydarpaşa Numune E.A.H Acil Tıp Kliniği)
Uz. Dr. Şahin ÇOLAK (Haydarpaşa Numune E.A.H Acil Tıp Kliniği)
Dr. İsmail TAYFUR (Haydarpaşa Numune E.A.H Acil Tıp Kliniği)
Dr. Ahmet ŞENEL (Haydarpaşa Numune E.A.H Acil Tıp Kliniği)

Organizasyon Komitesi
Gen. Müd. Dr. Seracettin ÇOM
Daire Başk. Dr. Fazıl İNAN
Daire Başk. Hüseyin ACAR
Prof. Dr. Oktay ERAY
Doç. Dr. Levent AVŞAROĞULLARI
Doç. Dr. Ahmet BAYDIN
Doç. Dr. Alper ÇEVİK
Doç. Dr. Ahmet DEMİRCAN
Doç. Dr. Turgut DENİZ
Doç. Dr. Özlem GÜNEYSEL
Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ
Doç. Dr. Niyazi ÖZÜÇELİK
Doç. Dr. Salim SATAR
Doç. Dr. Erol ÜNLÜER
Doç. Dr. Cuma YILDIRIM
Uzm. Dr. Osman EKİNCİ
Uzm. Dr. Tuncay PALTEKİ
Dr. Mehmet Akif GÜLEÇ
Dr. Turhan SOFUOĞLU
Dr. Metin ARSLAN
Paramedik Tarık BALCI

BİLİMSEL PROGRAM ANA BAŞLIKLARI
. Acil sağlık hizmetleri dönüşümünün kurumlara yansıması
. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin dünü ve bugünü
. Acil servislerin dünü ve bugünü
. İdeal acil servis tasarımı
. Acil tıp uzmanlık eğitiminde standardizasyon
. Acil tıp eğitiminde yeni mevzuat
. Acil tıp ve haklar
. Zorunlu meslek sigortası ve malpraktis yasaları
. Resüsitasyon kılavuzları ve son değişiklikler
. Resüsitasyon etiği ve yasalar
. Acil serviste görüntüleme yöntemleri
. Toksikoloji eğitimi ve Acil Tıp
. Organ/ doku nakli ve Acil Tıp
. Adli vakalara yaklaşım
. Zor vakalar
. Disiplinler arası yaklaşım ilkeleri
. 112 Acil sağlık hizmetlerinde kalite göstergeleri
. Ambulans trafiği ve sigorta hizmetleri
. 112 Acil ulaşım araçlarında çeşitlilik ve gelişmeler
. Afet tıbbı
. Serbest kürsü: Uzmanlık eğitiminde sorunlar

KİMLER KATILACAK
Acil Yöneticileri
112 Acil Başhekimleri
Acil Tıp Uzmanları
Acil Tıp Asistanları
Acil Tıp Hemşireleri
Paramedikler
Acil Tıp Teknisyenleri (ATT)
UMKE Çalışanları
Acil Serviste Çalışan Pratisyen Hekimler

SPONSORLUK ÇEŞİTLERİ VE FİRMA STANT KATILIMI
Platin sponsorluk
Altın Sponsorluk
Gümüş Sponsorluk
Bronz Sponsorluk
Gala Gecesi Sponsorluğu
Ulaşım Sponsorluğu
İkram Evi Sponsorluğu Yaka Kartı İpi Sponsorluğu
Promosyon Çanta Sponsorluğu
İnternet Kafe Sponsorluğu
Sempozyum Bildiri Kitabı Sponsorluğu
Dijital Ekran Sponsorluğu
Yönlendirme Levhaları Sponsorluğu
Katılımcı Çantalarına Konulacak İnsert Dağıtımı Sponsorluğu
Destek Sponsorlukları
Web Yayın Sponsorluğu
Promosyon Bloknot Sponsorluğu
İkram Bardakları Sponsorluğu
Promosyon Kalem Sponsorluğu
Katılımcı Firmalara Stant Tahsisi 1 Birim 6m2

İLETİŞİM BİLGİLERİ
ORGANİZASYON: AJANSFA
www.ajansfa.com

Sponsorluk ve stant tahsisi
Metin BUDAK
Gsm: 0505 233 94 60
metin@ajansfa.com
Tel: 0212 272 6106 – Faks: 0212 272 6107

Kayıt ve rezervasyon diğer katılım ilişkileri
Songül KARADENİZ
songul@ajansfa.com
Tel: 0 212 272 61 06
Faks: 0 212 272 61 07

DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN
www.acilsempozyumu.org

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

İstanbul’da Arazi Mülkiyetinin Yüzde 10’u Askeri Alanlar

Askeri alanların şehir dışına taşınması tartışması üzerine konuşan TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri …