Reklamı Kapat

Banka Kredili Satışlarda Daire Satış Sözleşmesi Örneği

Editör: SerMimar Tarih: 15 - Mayıs - 2011
Sosyal Paylaşım: Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş twitter

1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Daire satışını yapacak olan, …………..İNŞAAT TAAAHHÜT ” Satıcı”; Daire alıcısı Sn; ……………………..ise ‘alıcı”olarak anılacaktır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU :
Satışa esas dairenin satış şekillerinin , tapu kayıt bilgilerini, Satışa konu dairenin kdv dahil satış miktarının, Satışa esas daire için alıcının ödeyeceği miktarlar ve vadelerinin ,daireninin eksiksiz ve kusursuz teslim alındığının belirtilmesidir.

3- SATIŞA ESAS DAİRENİN TAPU BİLGİLERİ:
Tapu kayıtlarına göre; ………İli; ………Mahallesi, ………Pafta, ……..Ada, …..No’lu parsel de; ../…Arsa paylı ….Blok; ..kat; ….No’lu bağımsız bölüm

4-TESLİM ŞEKLİ:
Satışa konu bu daire, alıcı tarafından gezilmiş ve bu sözleşme tarihinde; Satıcı tarafından Alıcıya eksiksiz ve kusursuz olarak teslim edilmiştir. Mutfak doğalgaz iç tesisatı yapılması ve doğalgaz iç tesisat projesi alıcıya aittir.

5- SATIŞA KONU DAİRENİN KDV DAHİL SATIŞ BEDELİ :
Üçüncü (3.)maddede anılan Satışa konu dairenin dairenin kdv dahil satış bedeli …………TL (Rakamla/ Yazıyla)…………….Türklirasıdır.

6-SATIŞA ESAS DAİRE İÇİN ALICININ ÖDEYECEĞİ MİKTAR VE VADELERİ:
Alıcının, anılan bu daire için, satıcıya ödeyeceği miktarlar ve vadeleri aşağıdaki belirtilmiştir. Bu miktarlardan satıcının banka hesabına geçecek olan yabancı doviz varsa; satıcın hesabına gececeği günkü T.C.M.B. Döviz alış kuru olarak; Türk Lirası olarak değerlendirilecektir. Alıcının bankaya yatırdığı bedellerin dekontu ödeme makbuzu yerine geçecektir.

6.1.0.Alıcının ödeyeceği Peşinat/Depozito ……..TL (Rakamla/Yazıyla) ………..Türklirasıdır.
6.1.1.Alıcının ödeyeceği peşinatın/Depozitonun vadesi; .. /../20..’dur. (Vade tarihi Tapu satış tarihiden önceki bir tarih)
6.1.2.Bu bilgiler çerçevesinde alıcı; Satıcıya senet verecektir.
6.1.3.Bu senet; Satıcı tarafından; Satıcının banka hesabına protestolu tahsile verilecektir.
6.1.4.Alıcı bu ödemeyi, Satıcın banka hesabına yatırdığında, ilgili senedini bankadan alabilecektir.

6.2.Alıcın kalan borcu ve bu borcun vadesi:,
6.2.1.Alıcın kalan borcu……..TL (Rakamla/Yazıyla)…………………Türk lirası) dır.
6.2.2.Alıcının kalan borcunun vadesi; ../../20..’dur.(Tapu satış tarihi)
6.2.3.Alıcının bu borcunu tapu satışı gerçekleştikden sonra aynı gün içinde ödemesi gerekmektedir.
6.2.4.Bu bilgiler çerçevesinde alıcı; Satıcıya senet verecektir.
6.2.5.Bu senet; Satıcı tarafından; Satıcının banka hesabına protestolu tahsile verilecektir.
6.2.6.Alıcı bu ödemeyi, Satıcının banka hesabına yatırdığında, ilgili senedini bankadan alabilecektir

7-GECİKME FAİZİ:
Alıcının; Altıncı maddede anılan vadede ödemesi gereken miktarları, zamanında ödenmemesi halinde aylık “ %… (Rakamla/Yazıyla) Yüzde …..; Bileşik gecikme fazi uygulanacaktır. Ayrıca ana para ve gecikme fazinin tahsili takibinde Yapılacak olan olası tüm Avukat, Mahkeme, icra velhasıl bu paranın, “gecikme faizi ile birlikte ana paranın tahsil edilebilmesi ile” ilgili tüm masraflar Alıcı tarafından ödenecektir.

8-SATICININ BANKA HESAP BİLGİLERİ:
…………….; ……….Bankası; ………Şubesi; Şube kodu:……..; IBAN HESAP NO: ………..

Bu hesaba yatırılacak her ödeme alıcının yine aynı banka şubesine; Protestolu tahsilata verilecek senedindeki borcundan düşülecektir.

9-TESLİME ESAS DAİRE DE İSTENECEK EK DONANIMLAR YADA DEĞİŞİKLİK İSTENMESİ DURUMUNDA İZLENECEK YOL:
Bu teslim tutanağı ve ödemeler teslim edilen dairenin bu tutanak tarindeki hali için geçerlidir. Bu daire teslim tutanağı tarihinden sonra, alıcı tarafından , İlaveten ek donanım yada değişiklik istenirse; Satıcı’da kabul etmesi halinde; Bu işler için ayrı bir sözleşme yapmak kaydı ile; Satıcıya bedeli karşılığında ayrıca yaptırılabilecektir.

10- İş bu Daire satış sözleşmesi ../../ 20.. tarihinde yapılmış olup toplam ,bir sayfadır.Bir nüsha olarak yapılmıştır.Toplam 10 (On) madde, şıkları ve bendleri ile bir bütündür. Taraflar tarafından okunarak imzalanmıştır. Anlaşmazlık halinde ……. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Bu sözleşme ile ilgili her türlü damga vergisi ve diğer sözleşme giderleri “Alıcı” ya aittir.

Satıcı Alıcı

Şahit,Adı soyadı,imza Alıcı Kefili,Adı soyadı,imza

ÖNCEKİ KONU: »
SONRAKİ KONU: « 


Yorumlara Kapalıdır.

SPONSOR

Mimari, Elektrik, Mekanik, Statik Proje