1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Bina Yapım Rehberi

Bina Yapım Rehberi

İşçinin Haklı Nedenle İşi Feshetmesine İlişkin İhtarname Örneği

İşçinin Haklı Nedenle İşi Feshetmesine İlişkin İhtarname Örneği

İşçinin Haklı Nedenle İşi Feshetmesine veya Haklarının Tarafına Verilmesine İlişkin İhtarname Örneği İHTARNAME İHTAR EDEN : MUHATAP : KONU : Sosyal ve Hukuki Haklarıma Tecavüzün Önlenmesi, Aksi Halde Haklı Nedenle İş Akdinin Feshedileceği. AÇIKLAMALAR : 1- ….. tarihinde tarihin de …….. A.Ş.’nin …….. adresindeki işyerinin market bölümünde iş başı yapmış …

Devamı »

İnşaat İşlerinde Taşeron Sözleşme Örneği

İnşaat İşlerinde Taşeron Sözleşme Örneği

TAŞERON SÖZLEŞMESİ Bir taraftan …………… ve ……………… Bakanlığı adına hareket eden …………. İnşaat Emanet Komisyonu ile diğer taraftan Taşeron ………………………………. arasında ………. işinin aşağıdaki şartlarla yapılmasında anlaşmaya varılmıştır. TAAHHÜDÜN YERİ, KONUSU VE BEDELİ: Madde 1- ……………………….. yapılacak olan (………………) Yeni Türk Lirası keşif tutarlı ………………….. işi yukarıda adı geçen taşaronca …

Devamı »

Yapı Ruhsatı (İskan) İçin Mal Sahibinden İstenen Evraklar

Yapı Ruhsatı (İskan) İçin Mal Sahibinden İstenen Evraklar

1.) Yapı ruhsat talebi için dilekçe 2.) Mal sahiplerinin kimlik fotokopileri ve ikametgâhları 3.) Tapu fotokopisi (güncellenmiş) 4.) İmar Durumu 5.) Ölçü krokisi 6.) Plankote 7.) Numarataj belgesi 8.) Gerekiyorsa yapı sahiplerinin vekaletnamesi 9.) Müteahhit ile ilgili evraklar A) Vergi levhası fotokopisi (yeni onaylı) B) Ticaret odasından müteahhitlik yapı sicil …

Devamı »

Bina Dış Cepheleri Neden Önemlidir?

Bina Dış Cepheleri Neden Önemlidir?

Cephe bir binanın sadece dış görüntüsü değildir, cephenin konutu dış faktörlere karşı koruyabilmesi için belirli bazı kriterleri sağlıyor olması gerekir. Aynı insan vücudundaki deri gibi, binada da binanın cephesi çok yönlü bir koruma işlevi üstlenmektedir: cephe binanın hem “nefes almasını” hem de “korunmasını” sağlamalıdır. Tabi binanın dış görünümü de önemlidir, …

Devamı »

Alt Yapı Yapım İşlerine Ait İhale Dökümanı Ekleri, Teknik Şartnameleri

Alt Yapı Yapım İşlerine Ait İhale Dökümanı Ekleri, Teknik Şartnameleri

1. İller Bankası içme suyu insaatına ait özel ve teknik sartname, 2. İller Bankası içme suyu projesi özel sartnamesi, 3. İller Bankası içme suyu projelerinin hazırlanmasına ait talimatname, 4. İller Bankası Yapım İsleri Sartnamesi 5. Alman normları DIN 4034 Beton halkaları, kuyu halkaları, baca boğazları, geçis halkaları ve mesnet halkaları, …

Devamı »

Serbest Duraklı Ahır Yapılması, Hibe Başvurusu Kriterleri, Ahır Yapım Kriterleri

Serbest Duraklı Ahır Yapılması, Hibe Başvurusu Kriterleri, Ahır Yapım Kriterleri

SERBEST DURAKLI AHIR YAPILMASI 3.AŞAMA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Yararlanıcılarda Aranan Özellikler 1. Barınak yapılacak arazi; başvuru sahibine ait ise tapusu, arazi verasete iştirak tapulu ise diğer hissedarlardan veya noterden alınmış en az 20 yıllık muvaffakatname, kiralık ise en az 20 yıllık noter tasdikli kira sözleşmesi alması gerekir. 2. Tarım İl Müdürlüğünde …

Devamı »

İnşaat İşlerinde Satın Alma Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

İnşaat İşlerinde Satın Alma Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

A-TEKLİF ÖNCESİ 1.Malzeme tedarik programı hazırlanmalı ve bu program güncel iş programı ile uyumlu olarak takip edilmelidir. 2.Sipariş edilecek malzeme için sağlıklı bir metraj çalışması yapılmalıdır. 3.Teklif istenen malzemenin spesifikasyonları, malzemeyi net olarak tanımlayacak şekilde belirlenmelidir. B-TEKLİF AŞAMASI 4.Yeterli sayıda firmadan teklif alınmalıdır. 5.Teklif alınan firmalar için karşılaştırma tabloları hazırlanmalıdır. …

Devamı »

İnşaat Projelerinde Taşerona İhale Edilecek İşlerde Dikkat Edilecek Hususlar

İnşaat Projelerinde Taşerona İhale Edilecek İşlerde Dikkat Edilecek Hususlar

Taşeron Tedarik Programı 1. Taşeron tedarik programı hazırlanmalı, ihaleler bu program çerçevesinde yapılmalıdır. 2. Taşeron tedarik programı, iş programı ile uyumlu olmalıdır 3. Birbirine yakın ve sorumlulukları birbiri ile ilgili işler mümkün olduğunca aynı paket altında toplanarak, aynı Taşerona ihale edilmelidir. Teklif İsteme Hazırlığı 4. Toplanacak tekliflerin değerlendirilmesinde de kullanılmak …

Devamı »

Ferforje Demir Balkon Korkuluğu Yapılması İşi Yapım Yöntemi ve Teknik Şartname Örneği

Ferforje Demir Balkon Korkuluğu Yapılması İşi Yapım Yöntemi ve Teknik Şartname Örneği

TEKNİK ŞARTNAME FERFORJE DEMİR BALKON KORKULUĞU YAPILMASI İŞİ YAPIM YÖNTEMİ VE ANA PRENSİPLERİ: 1-Taşaron imalata başlanmadan önce şirket tarafından verilecek onaylı detay projesine uygun olarak ferforje demir korkuluk imalatından her bir tip villa için bir adet numune imal ederek, bu numune imalatları ŞİRKET’ e onaylatacaktır. Yapılacak tüm imalatlar onay verilen …

Devamı »

Villa Dış Cephe Boyası (Malzeme+İşçilik) Yapılması Teknik Şartnamesi Örneği

Villa Dış Cephe Boyası (Malzeme+İşçilik) Yapılması Teknik Şartnamesi Örneği

TEKNİK ŞARTNAME – VİLLA DIŞ CEPHE BOYASI (MALZEME+İŞÇİLİK) YAPILMASI YÜZEY HAZIRLIĞI : 1)Taşeron imalata başlamadan önce tüm dış cephede yüzey yoklaması yaparak kendisinden önce yapılan ve dış cephe boyası yapılmasına engel olacak tüm eksik ve kusurlu imalatları 1(bir) hafta önceden ŞİRKET yetkililerine haber vererek eksik imalatların tamamlanmasını isteyecek ve bu …

Devamı »