1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Bina Yapım Rehberi

Bina Yapım Rehberi

Köye Ev Yapma Koşulları Nelerdir?

Köye Ev Yapma Koşulları Nelerdir?

Bir köye ev yapma koşulları arsanın “Köy Yerleşik Alanı” içerisinde veya dışarısında olması ile farklılaşmaktadır. Her iki alanda da 3194 sayılı İmar Yasası’na bağlı olarak çıkartılan “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. Söz konusu yönetmeliğe göre; Eğer arsa, “Köy Yerleşik …

Devamı »

Yapı Kullanma İzni (İskan Ruhsatı) Nasıl Alınır?

Yapı Kullanma İzni (İskan Ruhsatı) Nasıl Alınır?

Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, valilik bürolarından yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir. Belediyeler, valilikler …

Devamı »

Ev Satın Alırken Mal Sahibi İle Müteahhit Arasında Görüşülmesi Gerekenler

Ev Satın Alırken Mal Sahibi İle Müteahhit Arasında Görüşülmesi Gerekenler

1-Belediyeden resmi imar durumu alınarak araziye ne kadar inşaat sığacağı kesinlikle bilinmeli ve yasal olan metrekare alanı sözleşmeye esas alınmalıdır. Belediyeden bu konuda yazılı bir belge alınmazsa (imar durumu gibi) ilerideki tarihlerde iskan izni alınamayabilir.Dikkatli görüşülmeli… 2-Kat karşılığı inşaat oranı? İşyerlerinde? Konutlarda? 3-İmar durumu,çap ,aplikasyon krokisi ve belediyeye ödenecek inşaat …

Devamı »

Taş Yünü, XPS Levha, Shingle, Genel Teknik Bilgiler

Taş Yünü, XPS Levha, Shingle, Genel Teknik Bilgiler

Taşyünü/Rockwool • Taşyünü/Rockwool tamamen yerli hammadde olan bazaltın yüksek sıcaklıklarda eritilip elyaflanması ile imal edilmektedir. • Kaplama malzemesi kullanarak dökme, levha, şilte ve boru formunda imalat yapılabilmektedir. • Taşyünü/Rockwool, mineral yünler grubuna dahil yalıtım malzemeleri olup, ısı yalıtım özelliklerinin yanında yüksek ses yalıtım özelliklerine sahiptir. • Taşyünü/Rockwool ürünler, -50/ +750 …

Devamı »

Çay, Kahve Salonları, Kahvehane Projesi ve Tasarımı

Çay, Kahve Salonları, Kahvehane Projesi ve Tasarımı

Bu yapılarda Türk Standartları Enstitüsünün normlarına uyulması gerekmekte olup, kahvehaneler zemin katta imar planlarında ticaret, ticaret+hizmet alanlarında yapılabilir. İç yükseklik net 3,50 m.den az olamaz. Kapalı alan kişi başına 1,00 m² esas alınarak hesaplanır. 50 m²den büyük kahvehanelerde kullanım alanının % 10’undan az olmamak üzere bir depo ayrılacaktır. Wc ve …

Devamı »

Mimari’de Biçim ve Mekan

Mimari’de Biçim ve Mekan

BİÇİM VE MEKAN Mekanlar sürekli olarak varlığımızı sarmalar. Biçim ve nesneleri görerek mekanın içindeki ve dışardan gelen etkileri hissederiz. Onun görsel biçimi, ışık kalitesi, boyutları ve ölçeği tamamen toplam biçimin elemanları tarafından tanımlanan sınırlarına bağlıdır. Mekan çevrelenmekle ve biçimini oluşturan elemanlarla mimari oluşum kazanır. Figürler dikkatimizi çeken pozitif elemanlardır. Bunları …

Devamı »

3Ds Max 9 İle Görselleştirme Kitabı, Emrah Çelik

3Ds Max 9 İle Görselleştirme Kitabı, Emrah Çelik

3DS MAX 9 İLE GÖRSELLEŞTİRME (KİTAP) – 3DS Max 9 İle Görselleştirme * Kitap Adı: 3ds MAX 9 ile Görselleştirme – Görsel Başvuru Kılavuzunuz * Yazar Adı: Emrah Çelik * ISBN: 975-6267-44-5 * Eki: CD ilavelidir * Baskı Tarihi: Ocak 2007 * Baskı Sayısı: 1. Baskı * Kağıt Cinsi: 1. …

Devamı »

Mimari Maketler Kitabı, Yüksek Mühendis Mimar Mustafa Akgün

Mimari Maketler Kitabı, Yüksek Mühendis Mimar Mustafa Akgün

Yıllar önce bir gün Vilayet Konağına doğru o yokuşu çıkıyordum. Aklıma geldi,bir kitapçıya girdim. maket üzerine bir kitap arıyorum. Sizde bulunur mu Diye sorduğumda çok kısa Yok dediler. Bir iki kitapçıya daha uğradım cevap yine aynıydı. Yok Benim de o zamanlar hem yurtdışında daha sonrada yurt içinde 30 yıla yakın …

Devamı »

Geleneksel Yapılar ve Mekanlar Kitabı, Ahmet Eyüce

Geleneksel Yapılar ve Mekanlar Kitabı, Ahmet Eyüce

Geleneksel yapılarla oluşturdukları yerleşmeler,benim için, öğrencilik yıllaırıma uzanan bir ilgilenme ve incelenme alanı olmuştur. ODTÜ?de mimarlık öğrenimime başladığım yıl mimarlığa giriş dersi kapsamında Ankara ? Kaleiçi Hisar mahallesi alan çalışması ile başlayan ilk tanışma Kapadokya bölgesi yerleşmeleri, Çankırı ve Kastomonu gezileri ile zenginleşti. Geleneksel yerleşme ve yapılara ve bunların özelliklerine …

Devamı »

Tasarım Geometri Kitabı – Ali Gündüz

Tasarım Geometri Kitabı – Ali Gündüz

Tüm Mühendislik dallarında olduğu gibi, mimarlık mesleğinde bu mesleğin kazanılması safhasında temel öğe, zihin geliştirilmesi , böylece düşünme,ve tasarımlama yeteneğinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması olmalıdır. Mimari Ugulamalara Yönelik Tasarım süreci; Düşünme analiz yapabilme senteze ulaşabilme ve oluşturulan sentez bütünün yapıma esas anlatım ve uygulama resimlerini hazırlayabilme olgusunu kapsar.Tasarlanan Mimari elemana …

Devamı »