1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Çelik Konstrüksiyon Pratik Boya Miktarı Hesabı

Boru Boyamalarinda Boya Miktari Hesabi / Boyanabilen Alan Hesaplanması

Birim miktar (1litre veya 1 kg ) boya ile boyanabilen alan hesaplanması veya birim alanın boyanması için tüketilmesi gereken boya miktarının (litre veya kg) hesaplanması için kullanacağımız boyanın hacimsel katı ve özgül ağırlık gibi temel iki değeri ile, uygulamada ulaşılmak istenen boya kuru film kalınlığının bilinmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen yöntem ile, ağırlıkça katı madde miktarı üretici firma tarafından elde edilir.

Boyanın yoğunluğu da dikkate alınarak hacimsel katı %’ si bulunur.

Hacimsel Katısı, 0,46
Özgül Ağırlığı, 1,45 g/ml

İstenilen kuru film kalınlığı, 40 mikron
Kullanımdaki Boya Zayiatı, %30 olan boya için Boya Tüketim Analizlerinin Yapılması,

40 mikron =87 Mikron (yaş film kalınlığı)
Hacimsel Katı (0,46)
87/1000 = 0,087 lt (1m2 için sarf edilen boya miktarı)

1000/87 = 11,49 m2 (1 lt boya ile boyanabilen alan)
11,49/1,45 =7,92 m2 (1 kg boya ile boyanabilen alan)
1000/7,92 =126,26 g/m2 (1 m2 için gerekli boya miktarı )

Teorik Tüketim Değeri: 7,92

Boya Uygulaması Sırasındaki Kayıplar aşağıdaki faktörlere bağlıdır;

– Uygulama yöntemine,
– Uygulama ekipman seçimine,
– Saha şartlarına (açık veya kapalı alanda uygulama),
– İklim şartlarına (rüzgar, soğuk),
– Uygulamayı yapan personelin çalışma hassasiyetine

Bu kayıplar, teorik olarak hesaplanan birim tüketim değerinin yükselmesine sebep olur. Ortalama şartlar için pratikte %30 boya kullanım zayiatı kabul edilir.

Ancak yukarıda saydığımız uygulama değişkenlerinden bir veya birkaçının kötü yönde değişmesi ( açık alanda ve çok rüzgarlı bir havada uygulama yapılması gibi) %30 kullanım zayiatını %45 – 50 gibi rakamlara yükseltebilecektir.

Pratik Tüketim Miktarı (Teorik Tüketim Değeri)
Düşünülen Boya Zayiatı (0,30)
%30 zayiatlı pratik tüketim miktarı = 126,26/0,70 = 180 g/m2

Tiner Miktari Hesabi :
Toplam kullanilacak boya miktarinin %20 nispette miktaridir.

Hakkında: SerMimar

Osmanlılarda mimarbaşı, SerMimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak SerMimar'ın görevleri arasındaydı.