1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Kartal İçin Tüm Aktörlerle Kentsellik Konuşuluyor!

Arkitera Mimarlık Merkezi ‘nin “Urbanite Kartal” toplantılarının ilki 4 Eylül Salı günü EA İnşaat’ın ev sahipliğinde yapıldı…

Arkitera Mimarlık Merkezi, Arkitera Mimarlık Merkezi kartal, ea inşaat, kartal Arkitera Mimarlık Merkezi, Urbanite Kartal, Urbanite Kartal proje

Arkitera Mimarlık Merkezi ‘nin 10-11 Nisan 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde dördüncü kez düzenleyeceği ArkiPARC Gayrimenkul Buluşması’nın ön etkinliklerinden biri olan “Urbanite Kartal” toplantılarının ilki 4 Eylül Salı günü EA İnşaat’ın ev sahipliğinde yapıldı.

“Kalite” ve “urban” kelimelerinin bağlanmasıyla oluşan “Urbanite (kentsellik)” kavramı başlığı altında kentsel kalitenin tartışıldığı toplantıda Kartal’da geliştirme yapan firmalar, yerel yönetimler ve tasarımcılar bir araya gelerek ve daha nitelikli bir kentsel çevre için neler yapılabilir sorusunun cevabını aradı.

Toplantıda söz alan katılımcıların üzerinde uzlaştığı konulardan biri, Kartal’ın, özellikle E-5 aksı üzerindeki Adalet Sarayı, metro istasyonu gibi yatırımlardan büyük oranda etkileneceği, alanın öncelikle ofis, ardından gelecek konut yatırımları ile gelişeceği yönünde oldu. Bu noktada özellikle İstanbul Finans Merkezi’nin yaratacağı ofis ve onun da yaratacağı konut ihtiyacına vurgu yapan TSKB değerleme müdürü Işıl Dinçer, Kartal’da yaşanan bu değişimin hızına kendi bünyelerinde yaptıkları 4 fizibilite çalışmasını örnek gösterdi.

“Bostancı Köprüsü’nden sonrası Uzak” mı? Bu Psikolojik Bariyer Nasıl Aşılır?
“Kartal’ın değeri nasıl artar?” üzerine yoğunlaşılan tartışmada katılımcıların kentsel kalitenin artmasında önemli bir rolü olduğunda uzlaştıkları kamusal alanlar ile ilgili konuşan EA Gayrimenkul’den Hakan Gümüş, Kartal’ın mevcut kentsel konumuna vurgu yaparak toplumun Bostancı Köprüsü’nden sonrasına geçmek istemediğine, dolayısıyla Kartal’ı çekici kılmak için iyi projelerin tek başlarına yeterli olmayacağına vurgu yaparak “Çevresel kalite sadece yapısal kaliteyi arttırmak ise sağlanmaz,” dedi. Kartal’ın bir çekim merkezi haline gelebilmesi, yine yatırımların prim yapabilmesi için de kentsel kalitenin arttırımının gerekliliğine vurgu yaptı.

Kartal Dönüşecek ama Kentsel Dönüşüm Mantığıyla Değil!
Urbanite Kartal toplantılarının katılımcılarından bir diğeri de Kartal Belediyesi’ni temsilen toplantıya katılan Kartal Belediyesi İmar Müdürü İsmail Ökten’di. Ökten, Kartal ile ilgili yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verirken belediyenin dönüşüm vizyonunu katılımcılara aktardı.

Zaha Hadid Planı’nda İlk Kazık Ne Zaman Çakılacak?
Gelen sorular üzerine Zaha Hadid Planı’nın durumu hakkında detay veren Ökten, planın diğer tüm planlar ile entegrasyonunun tamamlandığını, yapılan kentsel tasarım rehberi gibi çalışmalar ile planın uygulama ölçeğinde yaptırım gücünün çok kuvvetli olacağını belirtirken, “İlk kazık ne zaman çakılacak?” sorusuna ise ” Bizim niyetimiz yarın!” cevabını verdi.

Urbanite Kartal’ın İlk Toplantısında Kimler Bir Araya Geldi ?
Toplantıda genel olarak ele alınan konu başlıklarından bazıları bölgedeki yeşil alan, sağlık ve eğitim tesisi yeterlilikleri ve yaya alanlarının kalitesi oldu. Bölgenin özelliklerine ve yeni metropoliten rolüne uygun kentsel tasarım ve planlama yaklaşımları ile paralel olarak nitelikli kentsel çevrenin gayrimenkul değerine etkisi ve genel yaşam kalitesine yapacağı katkılar ele alındı.

Toplantının katılımcıları şöyle oldu;
Arkitera Mimarlık Merkezi (Cüheyda Başık)
Arkitera Mimarlık Merkezi (Damla Özgü Yıldız)
Arkitera Mimarlık Merkezi (Derya Gürsel)
Arkitera Mimarlık Merkezi (Ömer Yılmaz)
AEH Anadolu Gayrimenkul (Batuhan Tarkan)
AEH Anadolu Gayrimenkul (Ozan Karademir)
EA Gayrimenkul (Hakan Gümüş)
EA Gayrimenkul (Mehmet Karasu)
İmar ve Bayındırlık Komisyonu (Selami Keskin)
Kartal Belediyesi (İsmail Ökten)
Kartal Kentsel Geliştirme Derneği (Miray Özkan)
Konuthaberleri.com (Yusuf Koç)
Kuzey Yıldızı İnşaat (Ali Müfit Öget)
Kuzey Yıldızı İnşaat (Filiz Usluer)
Project Partners (Sevgi Can)
Project Partners (Zeynep Gülser)
Soma İnşaat (Mehmet Özdemir)
Soma İnşaat (Özlem Topçuoğlu)
TSKB Gayrimenkul Değerleme (Işıl Dinçer)
1+1 Mimari Tasarım Stüdyosu (Banu Başeskici)
1+1 Mimari Tasarım Stüdyosu (Ervin Garip)

Gelecek Toplantılarda Neler Konuşulacak
Urbanite serisi ile gayrimenkul sektörü, planlama ve kamu arasında bilgi paylaşımını sağlayan kapsamlı bir platform kurulması hedefleniyor.

ArkiPARC kapsamında yapılacak Urbanite etkinikleri ile yerel yönetimler, mimarlar ve gayrimenkul firmaları kentsel kalitenin üretilmesi için uzun soluklu bir çalışmada bir araya gelecek ve kentsel kalite için diyalog yaklaşımına uygun olarak çözüm arayacaklar.

Urbanite Kartal etkinliğinin sonuç ürünleri ise yine ArkiPARC 2013 kapsamında düzenlenecek bir oturumla paylaşılacak.

Bir sonraki toplantı 13 Kasım Salı günü gerçekleşecek.

Urbanite Kartal hakkında detaylı bilgi için www.arkiparc.com web sitesini ziyaret edebilir ya da arkiparc@arkitera.com adresine mail atabilirsiniz.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418