1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

İmarda Tüm Yetkiler Tek Elde Toplanacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Kanunu’nda yapacağı değişikliklerle imar yapma yetkisini tek elde toplayacak. Hazırlanan yeni taslağın hayata geçirilmesi halinde yapılaşmada çok önemli değişiklikler de gündeme gelecek

imarda-tum-yetkiler-tek-elde-toplanacak

Üzerinde uzun süredir çalışılan ve özellikle yetki karmaşalarını sona erdirmeyi amaçlayan Yeni İmar Kanunu Taslağı ile imar planları yapma yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni imar kanunu taslağı ile tüm yetkileri tek elde toplamayı planlayan Bakanlık yeni bir dönemi de başlatacak.

Milliyet’in haberine göre; Üzerindeki çalışmalar tamamlandıktan ve nihai şeklini aldıktan sonra yasalaşması beklenen taslak çok önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.

İşte tüm Türkiye’deki yeni yapılaşmayı belirleyecek İmar Kanunu taslağının bazı detayları…

Yeni İmar Kanunu neleri değiştiriyor?

İl bazında planlama

Madde 6 ile eski kanunda yer alan Bölge Planları kavramı kaldırılırken, yerine Mekansal Planlar tanımı getiriliyor. Bu sayede Mekansal Strateji Planı ve Çevre Düzeni Planları ile hazırlanacak planlar, bölgeler, havzalar ve iller düzeyinde yapılabiliyor.

Tarım alanları kapatılıyor

Taslağın 8. maddesinin C bendi ile tarım arazilerinde tarım dışı kullanımın önü kapatılıyor. ‘Tarım dışı arazi tahsisi için Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görüşü alınır’ deniyor. Eski yasada yapılan değişikliklerde belediyeler kararı verirken, bu karar ‘red’ edilirse vatandaşın talebiyle mahkeme bu şekilde imar değişikliğini onaylayabiliyordu.

E-imar devreye alınıyor

Taslağın 8. maddesinin Ç ve D bendiyle artık tüm imar süreçleri e-imar mevzuatına uygun hale getiriliyor. Ayrıca tüm belediyelerin imar süreçlerini en geç 10 gün içinde Bakanlığın internet sitesine bildirmesi zorunluluğu getiriliyor.

Bakanlığın planları geçerli

8. maddenin E bendiyle planların birbirine uyumlu olması zorunluluğu getirildi. Bu şekilde hazırlanmayan planların 3 ay içerisinde üst plana uyumlu hale getirilmesi zorunlu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı planlara öncelik tanınırken, her halükarda Bakanlığın hazırladığı planların geçerli olduğu belirtiliyor.

15 gün zorunluluğu

Madde 8’in F bendiyle Bakanlığın plan hazırlarken görüş sorduğu kuruluşlardan 15 günde cevap verme zorunluluğu getiriliyor.

Boğaziçi Kanunu geçersiz

Madde 8’in G bendiyle bir önceki imar planında plan yapma yetkisi olan bazı kuruluşlara sınır konuldu. Bu kurumların plan yapsalar dahi planlarının mekânsal strateji ve çevre düzeni planlarına uygunluk görüşü alınmadan yürürlüğünün olmayacağı belirtildi. Bu durumda ise Turizmi Teşvik, Kültür ve tabiat Varlıkları Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekat, eğitim ve strateji amaçlı yapıları ile ilgili yapılan düzenleme ve planlar böylece Bakanlık tarafından hazırlanan planlara uygun olmak zorunda kalacak.

Hazine malları belediyeye

Madde 11 ile vakıflar hariç tüm taşınmazlar için İl Özel İdaresi ve Hazine mülkiyeti sona erdiriliyor. Yol, park, yeşil alan, otopark, meydanlar ve terminaller bedelsiz olarak belediyelere veriyor.

TSK’ya ait askeri güvenlik bölgeleri, yasak bölgeler, TSK’ya verilen yol, otopark, terminal ve garaj vb. taşınmazlar da bu yasa ile Milli Savunma Bakanlığı’nın görüşü alınarak Bakanlığa bedelsiz terk ediliyor.

Umumi alanlara imar şartı

Taslaktaki madde 13 ile resmi yapılara, tesislere ve okul, yurt, ibadet yeri, yol, meydan, otopark, park, aktif yeşil alan, çocuk bahçesi, pazar yeri, hal, mezbaha ve mezarlık alanı gibi umumi hizmetlere ayrılan alanlara imar programına alınıp kamu mülkiyetine geçinceye kadar bu alanlarda daimi yapı yapılamaz hükmü getirildi.

Ayrıca özel mülkiyet sahipleri bu nitelikteki taşınmazları kamuya yararlı vakıf ve derneklere bağışlarlarsa imar planı değişikliği yapılabiliyor.

DOP oranı % 45’e çıkarılıyor

Madde 18’e göre Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) olarak bugüne kadar yüzde 40 olarak bedelsiz olarak arsalardan kesilen pay yüzde 45’e çıkarılıyor.

Belediyeler sadece uygulama yapacak

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, en önemli değişikliklerden birinin arazi kullanımı ile yapılaşma uygulamalarında mekânsal plan kararlarının esas alınması olduğunu belirterek, “Bu madde Mekansal Planlamayı yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın artık İmar Kanunu’nun en önemli aktörü olduğunu gösteriyor. Belediyeler uygulayıcı ve denetleyici olacak” dedi.

Kiraz, Turizmi Teşvik, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve strateji amaçlı yapıları ile ilgili yapılan planların Bakanlık tarafından hazırlananlara uygun olacağını söyleyerek, “1980 sonrası yeşil alanlar imara kapatılmıştı. Taslakla sahil bölgeleri, İstanbul Boğazı ve SİT alanlarında yapılaşmanın önü açılabilir” diye konuştu.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Virüsten “İstifade” Salda’da İnşaat Hazırlıkları

Yerel basına göre, Salda Gölü çevresinde yapılması planlanan Millet Bahçesi inşaatı için hazırlıklar başladı. Göl …