1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Binada Yönetici Makbuz ve Faturaları Ne Yapmalı?

Tamer Heper, Posta Gazetesi’ndeki bugünkü köşesinde “ Yönetici suç işlemiş “ başlıklı yazıyı kaleme aldı. Binada yönetici makbuz ve faturaları saklamaması koşulunda yapılması gerekenler ile ilgili merak edilenleri yanıtladı

Soru: Bir sitede konut satın aldık, bir de yönetici seçtik. Doğalgaz abonesi olma ihtiyacımız var, yönetici bir banka hesabı verdi, bir kısmımız o hesaba sözleşmenin teminatını yatırdık, bir kısmımız da yöneticiye parayı elden vermiş ama makbuz yok. Çünkü yönetici sadece aidat için makbuz veririm demiş. Aradan uzun zaman geçti bizde gaz yok. Öğrendik ki banka hesabı yöneticinin şahsi hesabı imiş ve bizim paralar yenmiş. Şimdi ne yapacağız? M.M.

Cevap: Önce pek yadırganmayacak bir noktadah söz edeyim. Parayı bankaya yatıranların elinde makbuz var, üstelik gaz teminatı için diye de meşruat var. Bunun için elbette yönetici makbuz vermeyecek. Elden teslim edenler için iki şey yapacak. Ya kendi makbuz verecek veya kendi makbuz vermeyecek ama şirkete yatırdığı paranın makbuzunu sahibine teslim edecek. Bu doğru çalışılması halinde olması gereken. Şimdi doğru olmayanı.

Bir yönetici aldığı ve harcadığı paraların hesabını tutar. Bunları bir muhasebe sisteminde olmasa bile denetlemeye elverişli biçimde bir deftere kaydeder. Bu bir ticari defter tarzında istematik olmayabilir ama bakılınca anlaşılır nitelikte olmalıdır. Çünkü yönetici bir muhasebe uzmanı değildir. Dolayısı ile banka hesabına yatan paralar da alındı bölümünde görülmeli, harcamalar da makbuz ve fatura olarak bir dosyada saklanmalı ve bu deftere yazılmalıdır. Ancak aslolan harcama belgeleridir. Sizin yönetici bunların hiçbirini yapmadı ise bu parayı zimmetine geçirdi demektir. Bu halde de emniyeti suiistimal denilen güveni kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Bu halde iki yol vardır birincisi savcılığa suç duyurusunda bulunmak, ikincisi ödenen paraların faizi ile birlikte iadesini istemek.

Posta/Tamer Heper

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Temmuz’dan İtibaren Yepyeni Bir Kiracılık İlişkisi ve İhtilafı!

Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, “Kiracılık süresi on yılı doldurmuşsa kiralayan hiçbir sebep göstermeksizin kira …