1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Yönetici Kat Malikleri Kurulunun Kararlarını Yerine Getirir!

Tamer Heper, Posta Gazetesi’ndeki bugünkü köşesinde ” Alınan bir karar yok ” başlıklı yazıyı kaleme aldı. Heper, binadaki kapıcı problemi ile ilgili soruları yanıtladı

Soru: Beş bloklu bir sitede iki kapıcı hizmet veriyordu. Şimdi iki bloğa bir kapıcı bakacak denilip bizim blok kapıcısız bırakıldı. Buna hakları var mı? Bunun için tüketici hakları hakem heyetine başvurabilir miyiz? İkinci soru, kapıcıdan memnuniyet araştırması yapıldı, çoğunluk memnun olmadığını bildirdi. Yöneticinin kapıcıyı değiştirmeme gibi bir hakkı var mı? T.M.

Cevap: Binanızdaki kapıcı problemi (belki de buna yönetici problemi demek lazım) tüketici hakları ile ilgili bir problem değil. Olayda mal ve hizmet sunan bir ticari firma yok. Sizin probleminiz şayet mahkemeye yansıyacak ise sizin mahkemeniz, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesi. Bu tamam. Peki sizin kapıcıyı bloğunuzudan alabilirler mi? Bunun yanıtı sizin kapıcı ile yapmış bulunduğunuz (veya yapmanız gereken) sözleşmenin içinde. Şayet bir sözleşme varsa, bu sözleşmede kapıcının görevinin ne olduğu ve kime hizmet vereceği yazılıdır. Zaten bir sözleşme bulunması da gerekliydi. Peki kapıcıdan memnuniyet araştırmasının sonucu ne olmalı? Birilerinin sadece “memnun değiliz” sözü yöneticiye kapıcının işine bon verme görevi vermez. Yönetici kat malikleri kurulunun kararlarını yerine getirir, bir yoklama yöneticiye görev yüklemez. Bu yoklama olsa olsa kat malikleri kurulunda bir karar alınmasına yardımcı olur. Aynca bu yoklama nedeni ile kapıcının işine son verilecek ise maddi haklarını da ödemeniz gerekecek, zira gerekçesiz memnuniyetsizlik sözleşmenin feshi nedeni değil. Sonra memnuniyetsizliğin belirgin bir nedeni olursa da işe son verme altı iş günü içinde yapılır. Sizin işiniz biraz uzun sürmüş, yani yukanda anlatılana göre seçim yapacaksınız.

Posta/Tamer Heper

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Yalıtımsız Binaların Faturası Kabarıyor

Türkiye, yalıtımsızlık yüzünden 2012 yılında 9 milyar 265 milyon doları boşa harcadı. Enerjide dışa bağımlı …