1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

2011’de Leasing İşlem Hacmi Yüzde 50 Artacak!

2011’de leasingin işlem hacmi yüzde 50 artacakTürkiye finansal sistemi 2010 yılını yüksek bir performansla kapattı. Türkiye finansal sektörünün önemli kalemlerinden leasing sektörü de geleceğe umutla bakıyor

Türkiye finansal sistemi 2010 yılını yüksek bir performansla kapattı. Türkiye finansal sektörünün önemli kalemlerinden leasing sektörü de geleceğe umutla bakıyor. Garanti Leasing Genel Müdürü Selami Ekin, 2010 yılını 3 milyar dolarlık işlem hacmi ile kapatmış olduğu tahmin edilen Türkiye leasing sektörünün 2011’de 4.5 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağını belirtiyor easing sektörü gayrimenkul, makine ve ekipman yatırımlarının vazgeçilmez bir finansman modeli olarak kabul ediliyor. Garanti Leasing Selami Ekin 2011 yılında reel sektörün özel yatırımlarındaki artış ile birlikte içinde bulunduğumuz yıl sektörde rekabetin artacağı düşünüyor. 2011’de kar marjlarının düşeceğini, ancak daha fazla işlem hacmi ile bu düşüşün olumsuz etkilerinin bertaraf edileceğini ifade eden Ekin’in sorularımıza yanıtları şöyle oldu:

KOBİ Girişim: Leasing kullanmanın sağladığı faydalan hakkında değerlendirme alabilir miyiz?
Selami Ekin: İşini büyütme çabasındaki firmalar için leasing, gayrimenkul, makine ve ekipman yatırımlarında vazgeçilmez bir finansman modeli. Bunun en önemli sebebi, eldeki nakiti harcamadan, uzun vadelerde ve önceden belirlenmiş sabit taksit¬ler halinde ödeme imkanını sunuyor olması. Satın alman malın tutarı ne olursa olsun, banka kredi limitleri de söz konusu leasing işleminden hiç etkilenmediğinden firmalar, banka kredi limitlerini acil ihtiyaçları için hazırda tutabiliyor. Leasing ile maki¬ne ve ekipman yatırımı yapmak aynı zamanda vergi avantajı da getiriyor.

Leasing sözleşmeleri ve bu sözleşmeler için alınan teminatlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaf. Bununla birlikte Garanti Leasing, makine ve ekipmanların satın alma KDV’sini kendi karşılamakta; kredi tutarını da KDV’siz rakam üzerinden faizlendirerek, banka kredisine göre daha az faiz ödeme imkanı sunuyor.

Leasing, finansal avantajlarının yanında operasyonel kolaylıklar da sunan bir yöntem. Gayrimenkul, makine ve tüm ekipmanların satın alma, ithalat, akreditif, gümrük ve sigorta gibi tüm operasyonel işlemleri leasing şirketi tarafından gerçekleştirildiğinden leasing, her ölçekten firma için önemli bir finansman aracı.

Leasing sektörünü aktifbüyüklük verileri ve kârlılık açısından bakıldığında mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeleriniz nelerdir! 2011 yılı kârlılık açısından nasû bir yıl olacak?

Ekin: Türkiye’de leasing sektörünün, 2010 yılını 3 milyar dolar işlem hacmi ile kapattığını tahmin ediyoruz. Reel sektör özel yatırım harcamalarındaki artış ile birlikte 2011 yılında sektörde rekabetin daha da artacağını düşünüyoruz. Öngörümüz, 2011 yılında sektörün 4.5 milyar dolar civarında işlem hacmi gerçekleştirerek çok daha fazla yatırımcıya finansal destek sağlanacağı yönünde. Kar marjlarınının düşeceğini, ancak daha fazla iş hacmi ile bu düşüşün olumsuz etkilerinin bertaraf edilebileceğini düşünüyoruz.

Leasing sektörünün makroekonomik etkilerine ilişkin neler söylemek istersiniz? Ekonomik büyümeye etkisini değerlendirmenh mümkün mü? Böyle bir çalışma var mı?

Ekin: Günümüzde işletmelerin iç ve dış piyasalardaki rekabet gücünü belirleyen en büyük etkenlerden biri modern makine ve ekipmanların üretim sürecine dahil edilmesidir. Yeni teknolojik imkanlar ile dış pazardaki satış olanaklarını artırmak ve iç piyasada ithal edilen mallarla rekabet olanağını yakalamak gayretindeki işletmeler için leasing, önemli bir finansman aracı. Leasing ile uzun vadeli yatırım ihtiyacmdaki işletmeler, daha fazla rekabet gücü ve satış imkanını yakalayarak ekonominin büyümesine katkıda bulunmaktadır.

Garanti Leasing çerçevesinde KOBİ’lerin leasing’e olan ilgisini nasıl görüyorsunuz?
Ekin: Garanti Leasing, yıllardır sektöründe en fazla leasing sözleşmesi gerçekleştiren leasing şirketi. Sahip olduğumuz KOBİ müşteri portföyünün büyüklüğü ile KOBİ’lerin leasing’e yoğun ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak, Avrupa’daki LeaseEurope üyesi ülkeleri incelediğimizde, leasing’in özel kesim yatırımlar içindeki payının Türkiye’dekinin neredeyse üç katı olduğunu görmekteyiz. Bu sebeple, ülkemizde leasing’in çok daha etkin şekilde kullanılabileceğini ve KOBİ’lerin leasing’den çok daha fazla faydalanabileceğini düşünüyoruz.

Ekin: Garanti Leasing, her ölçekten ve her sektörden firmaya, finansal kiralama hizmetini farklı leasing paketleri ile sunuyor. Üretim Makinelerine özel geliştirdiğimiz ürünümüzün adı “Çalışır Öder Leasing Paketi”. Bu paket ile CNC’den matbaa makinelerine kadar her türlü üretim makinesinin alımına finansman sağlamaktayız. “CNC Leasing Paketi”nin (CNC makinelerinin alımına yönelik hazırlanan paket) koşullarını sağlayan Garanti Bankası müşterilerine ise beklemeksizin 125 bin dolara varan leasing limiti sunuyoruz. İnşa¬at sektörüne özel “Kazı Kazan Leasing Paketi” ile her türlü inşaat makinesi alımına finansman sağlarken, Garanti Bankası müşterilerine özel hazırladığımız “İş Makinesi Leasing Paketi” ile de beklemeksizin 125 bin dolara varan hazır leasing limiti veriyoruz.

Sağlık sektörüne özel sunduğumuz çözümlerimiz de mevcut. “Bir, İki, Uç Tıp Leasing Paketi” ile sağlık sektöründe çalışan hastane ve doktorlara ulaşmaktayız. Bu sektördeki özel ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebilmek içinse kadın doğum uzmanlarına özel “Ultra Leasing” ve diş hekimlerine özel “Dent Lease” ürünlerini geliştirdik. “Doktor Leasing Paketi” koşullarını sağlayan Garanti Bankası müşterilerine ise beklemeksizin 90 bin dolara varan leasing limiti imkanı sağlıyoruz. Benzer şekilde gayrimenkul alımına özel “Kirayla Tapu”, tarım sektörüne özel “Biçer Öder” gibi farklı sektörlere, farklı çözümler sunduğumuz birçok paketimiz mevcut.

KOBI’ler için Garanti Leasing aynı zamanda bir iş ortağı konumundadır. Birlikte çalıştığımız satıcıların müşterilerine finansal destek sağlıyor ve satış kampanyalarında finansal çözümlerimiz ile destek vermekteyiz.

2010 yılı leasing pazar gelişimini ve Garanti Leasing’in 2011 beklentilerini genel olarak değerlendim inisiniz?
Ekin: Leasing sektörü, 2008 yılında başlayan küresel krizin etkileri ile ciddi bir daralma yaşamıştı. 2009 yılında oldukça azalmış olan ekipman yatırım talebinin 2010 yılı ile birlikte artmaya başladığını görüyoruz. 2009 yılında toplam 2.1 milyar dolar işlem hacmi gerçekleştiren leasing sektörü, aynı miktardaki işlemi 2010 yılının daha ilk 9 ayında gerçekleştirebilmiştir. Sektörün 2010 yılını, 3 milyar doların üzerinde işlem hacmi ve 9 binin üzerinde sözleşme sayısı ile bitir¬mesini bekliyoruz. Artan reel sektör özel yatırım harcamalarının da etkisi ile 2011 yılında, sektörün 4.8 milyar dolar işlem hacmi ve 16 bin leasing sözleşmesi gerçekleştireceğini düşünüyoruz.

Ekonomist

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Rings İstanbul Dikey Alanda Villa Konforu Sunacak!

Sancaktepe’de bin 500 konutluk Rings İstanbul projesine devam eden Selçuklu Holdings bünyesindeki Selin Yapı, projede …