1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Yrd. Doç. Dr. Tuna, Terör Biterse Doğu ve Güneydoğu Enerji Merkezi Olur

Elazığ Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Cihat Tuna, enerji projelerinin önündeki engellerin tamamen kaldırılması ve özel sektörün de teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Terör…

yrd-doc-dr-tuna-teror-biterse-dogu-ve-guneydogu-enerji-merkezi-olur

Elazığ Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Cihat Tuna, enerji projelerinin önündeki engellerin tamamen kaldırılması ve özel sektörün de teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Terör biterse, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri enerji merkezi olurdedi.İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Cihat Tuna, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 hedeflerine karşın izlenen politikaların herhangi bir enerji projesi geliştirmeye izin vermediğini bunun da çok büyük bir tezat oluşturduğunu iddia ederek, enerji projelerinin önündeki engellerin tamamen kaldırılması ve özel sektörün de teşvik edilmesi ve terör bitirilmesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin enerji merkezi olacağını söyledi. Yenilenebilir enerji yatırımlarının önünün acilen açılması gerektiğini, yaptıkları araştırmadan bunu çok net tespit ettiklerini söyleyen Yrd.Doç.Tuna, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın koymuş olduğu 2023 hedefi ve gelişen nüfusa yönelik Enerji Bakanlığı’nın yapmış olduğu Projeksiyon çalışmalarında 2023 yılında Türkiye’nin bugünkü kurulu gücünün yaklaşık 3 katı yani 150 bin megawatt civarında bir kurulu gücü olması gerektiği öngörülüyor. Bunun için de her yıl yaklaşık 10 bin megawatt yatırım yapmamız gerekiyor. Ancak, şu an ilgili devlet kurumları nezdinde herhangi bir enerji projesi geliştirmeye izin vermiyor. Bu da çok büyük bir çelişki ve aleyhimize bir tezat oluşturuyordedi. Yrd.Doç.Dr.Cihat Tuna, şöyle konuştu

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI İÇİN ENGELLER KALDIRILMALADIR

Zira bu yatırımlar yapılamazsa sanayiimiz istenilen seviyede kalkınamayacak, bundan da hepimiz evlerimizde kullandığımız elektriğe varıncaya kadar etkileneceğiz. 2007 yılından sonra enerji yatırımları maalesef durdu,yeni başvurular alınmadı. Hidroelektrik santral konusunda DSİ 2007 yılının 15 Ekim’inden beri başvuru kabul etmemekte.Kaldı ki, bölgemiz de bu hidroelektrik santraller açısından çok oldukça zengin.

Ancak, bu potansiyel değerlendirilememektedir. Rüzgar enerjisi için sadece 1 Kasım 2007’de bir başvuru alındı ve o gün yaklaşık 78 bin megawatt gibi müthiş bir başvuru yapıldı. Yalnız mevcut altyapımızın yani ülkemizin rüzgar altyapısının bu elektriği taşıması noktasındaki iletim hatlarının sağlıklı olmaması ve trafo merkezlerinin yetersiz olmasından dolayı bu başvurular 7 bin 500 megawatta düşürülmek zorunda kalındı. ve maalesef o günden bugüne kadar da altyapı noktasında herhangi bir çalışma yapılmadı. Eğer altyapı çalışması yapılmış olsaydı sadece rüzgardan dolayı demek ki ülkemizde 70 bin megawatt civarında bir potansiyel var. Hidroelektrik santrallerde de aynı şekilde. Bu noktada ülkemizde büyük bir potansiyel var. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi açısından önündeki engellerin tamamen kaldırılması ve özel sektörün de teşvik edilmesi gerekmektedir.

Yrd.Doç.Dr.Cihat Tuna, bölgenin başta enerji ve maden kaynakları olmak üzere bütün potansiyellerinin terör yüzünden yıllarca atıl vaziyette bekletildiğine dikkat çekerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi zengin su kaynakları ile özellikle hidroelektrik açıdan ülkemizin en büyük potansiyeline sahip bölgesi. Şu ana kadar terör nedeniyle güvenliğin sıkıntılı olması bu potansiyelleri değerlendirmemize engel oldu.

Bölge enerji yatırımları açısından istenilen seviyeye gelemedi. Sermaye, güven hissettiği yere gider, yatırım güvenlikli olan alanda yapılır. Maden yatakları açısından da oldukça zengin olan bölge inşallah yeni süreçle beraber oluşacak güven ve istikrarla ülkemizin parlayan yıldızı haline gelecektir. Artık nükleer santraller yerine dünya tamamen güneş ve rüzgar santralleri kuruyor. Yalnız bunlar dediğim gibi güvenilir olmayan enerji çeşitleri her zaman istediğiniz dakika olmuyor iklimsel koşullara bağlı olduğu için. Bunlara şimdi depolama sistemleri yapıyorlar. Pompaj depolamalı santraller ve sıkıştırılmış hava depolamalı santraller dünyada kullanılıyor. Maalesef bu noktada bizim şu an Türkiye olarak hiç böyle bir yatırımımız yok. Malumunuz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi son 30 yıldır malum terör ile hep anılmakta ve güvenlik sıkıntısı olmakta. Bu son gelişmelerden sonra eğer terör biterse bu bölgelerin de katkısı çünkü hidroelektrik santrallerin üçte bir gibi bir değeri bizim bölgemizden üretiliyor. Yine de çok kaynaklar var ama tabi yatırım biliyorsunuz güvenli yere gidiyor yatırımcılar ulusal büyük şirketler ve uluslar arası şirketler. Bu bölgeler de güvenli olursa ben inanıyorum ki buralarda daha büyük yatırım imkanları olacaktırdiye konuştu.

PKK’LILARIN KULLANDIĞI MAĞARALARI ENERJİ DEPOLAMA YERİ OLARAK KULLANABİLİRİZ

Hidroelektrik emerjisinde acilen enerji depolama sistemleri yapılması gerektiğini vurgulayan Yrd.Doç.Dr.Tuna, PKK’lıların kullandığı mağaralara hava sıkıştırılmasıyla ilgili daha önce yaptığım çalışmamda bahsettiğim gibi bu da bir enerji depolama sistemi. Gündüz elektriğin fazla ihtiyacın az olduğu saatlerde bir boşluğa veya bir mağaraya hava sıkıştırılarak tekrar akşam mesela ihtiyacın yoğun olduğu saatlerde kullanılmasıyla ilgili bir projeydi. Dünya bunu 1980’den beri kullanıyor. Özellikle Almanya’da 1981 yılından beri çalışan böyle santraller var. Dediğim gibi biz eğer bu yenilenebilir enerji yatırımlarını yaparsak bunları depolamaya yönelik de çalışmalar yapmak zorundayız. Bunların da ivedilikle yapılması gerekiyor. Özellikle bölgemiz bunun için çok uygun. Özellikle Elazığ yöresinde de Guleman tarafındaki krom ocaklarından dolayı çok ciddi büyük maden ocakları var büyük derinliklerde. Bunlar da kullanılırsa ülke ekonomisine ayrıca katkı olarak dönecektirdiye konuştu.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Çelik Konstrüksiyon ve Prefabrik Ev Ömrü Ne Kadar?

Elazığ ve çevresinde meydana gelen deprem sonrasında vatandaşlar evlerin kontrollerine ve malzemelerine daha fazla özen …