1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Vergi Artışının İptali İçin Danıştay’a Dava Açıldı!

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile akaryakıt ve alkollü içkilerin vergilerinde artış öngören Bakanlar Kurulu karan mahkemelik oldu.

danıştay, dava, Özel Tüketim Vergisi, Vergi, vergi artışı, zam

Avukat Sedat Vural, vergi artışının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay’a dava açtı. Geçen hafta sonu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, akaryakıtın, tapu harçlarının ve alkollü içkilerin vergisinde artırım yapan “Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranı ve Tutarları ile Tapu Harçlarının Belirlenmesi Hakkında Karar” Danıştay’a taşındı. Hükümetin aldığı kararla uygulanan vergi artırımı hakkında dava açan Avukat Sedat Vural, emeldi hukukçu olarak, yaşamının her alanının ÖTV gibi ekstra vergiler ile vergilendirilmesini, yaşam hakkına olduğu kadar çağdaş devlet, uluslararası hukuk ve Anayasal yapılanmaya da aykın bulduğunu belirtti. Devlet harcamalarının getirdiği mali yükümlülüklerin tamamen çalışan, işsiz ve emekli yurttaşlara yansıtılmasının hukuken ve vicdanen haklı bulmadığını belirten Vural, dava dilekçesinde, “Maaşıma ortalama yıllık en fazla yüzde 6 zam yapılırken, akaryakıt ve alkole bir defada yüzde 20 zam yapılması, hem devlete güven ve sosyal hukuk devletine hem de 4760 sayılı ÖTV kanununa aykırıdır” dedi.

Danıştay’ın daha önce verdiği kararlara ve Anayasa’nın 73. maddesine atıfta bulunulan KUsul ve koşullar, belirsiz biçimde tamamıyla Bakanlar Kurulu’na bırakılmıştır. Böylece, mü¬kellefe keyfi müdahalelere karşı uygun bir yasal koruma olanağı da sağlanmamış, verilen yetkinin kapsam ve kullanma koşullan yasada yeterli açıklıkta belirlenmemiş” denildi.

ANKA

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

İnşaat Sektörü 2013 Yılında Beklentinin Üzerine Çıkacak

İnşaat sektörü 2013 yılında beklentinin üzerine çıkacak Ekonominin nabzını tutan ve en önemli sektörlerden biri …