1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Türkiye’de Hane Sayısı: 19 Milyon 481 Bin 678

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2011 yılına ilişkin Nüfus ve Konut Araştırması’na göre, nüfusun yüzde 3’ü, yani 2 milyon 207 bin 844 kişi bir yıl önce ikamet ettiği ilden farklı bir ile göç etti.

turkiyede-hane-sayisi-19-milyon-481-bin-678

TÜİK, 2011 yılına dair Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, oturduğu konutta soba (doğalgaz sobası dahil) ile ısınan hanehalklarının oranı yüzde 57,1 olarak hesaplandı.

Kat kaloriferi ile ısınan hanehalklarının oranı yüzde 25,6, merkezi kalorifer sistemiyle ısınan hanehalklarının oranı yüzde 11,4, klima, elektrikli ısıtıcı ve diğer araç ve sistemlerle ısınan hanehalklarının oranı ise yüzde 5,9 oldu.

Isıtma sistemi olarak en çok sobanın kullanıldığı ilk üç il Osmaniye (yüzde 91,8), Şırnak (yüzde 89) ve Muş (yüzde 88,9), kat kaloriferi kullanımının en yaygın olduğu iller ise Ankara (yüzde 65,1), İstanbul (yüzde 60,1) ve Eskişehir (yüzde 39,7) olarak kayıtlara geçti.

Araştırmada, bir yıl önce ikamet ettiği ilden farklı bir ile göç edenlerin oranının yüzde 3 (2 milyon 207 bin 844 kişi) olduğu ifade edildi.

Söz konusu nüfusun göç etme nedenleri hanedeki fertlerden birine bağımlı göç (yüzde 41,5), eğitim (yüzde 22,6), iş arama/bulma (yüzde 12,2), tayin ve iş değişikliği (yüzde 13,4), evlilik/boşanma (yüzde 7,5) ve sağlık (yüzde 1) şeklinde sıralandı.

Araştırmaya göre, görme, duyma, konuşma (konuşma bozukluğu, tutukluk, kekemelik gibi nedenlerden dolayı), yürüme, merdiven çıkma veya inme, bir şey taşıma veya tutma ve yaşıtlarına göre öğrenme, basit dört işlem yapma, hatırlama veya dikkatini toplama fonksiyonlarından en az birinde çok zorlandığını veya hiç yapamadığını beyan eden kişi sayısı toplam 4 milyon 882 bin 841 olarak belirlendi.

Görmede zorluk yaşadığını (gözlük veya lens kullandıkları halde zorluk çekenler dahil) beyan edenlerin oranı yüzde 1,4, duymada zorluk çeken (işitme cihazı/implant kullandıkları halde zorluk çekenler dahil) nüfusun oranı ise yüzde 1,1 oldu.

3 ve üzeri yaştaki kişilerin yüzde 0,7’si konuşma zorluğu, yüzde 3,3’ü yürüme, merdiven çıkma ve inmede, yüzde 2’si yaşıtlarına göre öğrenmede, basit dört işlem yapmada, hatırlama veya dikkatini toplamada, yüzde 4,1’i ise bir şeyler taşıma veya tutmada zorluk çekiyor.

Duymada zorluk çektiğini belirtenlerin oranının en yüksek olduğu il Tunceli (yüzde 2,7) en düşük olduğu il ise Muş (yüzde 0,5) olurken, konuşma zorluğu çektiğini belirten 3 ve üzeri yaştaki kişilerin oranının en yüksek olduğu il Tunceli (yüzde 1,8), en düşük olduğu il ise Ankara (yüzde 0,5) olarak kayıtlara geçti.

Yürüme, merdiven çıkma ve inmede zorluk çektiğini belirtenlerin oranının en yüksek olduğu il Tunceli (yüzde 6,2), en düşük olduğu il ise Muş (yüzde 2) olarak belirlendi.

Yaşıtlarına göre öğrenmede, basit dört işlem yapmada, hatırlama ve dikkatini toplamada zorluk yaşadığını belirtenlerin oranının en yüksek olduğu il Giresun (yüzde 5,5), en düşük olduğu il ise Kocaeli (yüzde 1,1). Bir şeyler taşıma veya tutmada zorlandığını beyan edenlerin oranının en yüksek olduğu il Giresun (yüzde 9), en düşük olduğu il ise Muş (yüzde 2,5) oldu.

İşsizlik ve istihdam rakamları

İşsizlik oranının en yüksek olduğu il yüzde 15,3 ile Şırnak oldu. İşsizlik oranı erkekler için yüzde 7, kadınlar için yüzde 10,6 olarak hesaplandı.

En yüksek işsizlik oranına sahip olan Şırnak’ı, yüzde 13,8 ile Diyarbakır, yüzde 13 ile Hakkari takip etti. İşsizlik oranı en düşük olan iller Kastamonu (yüzde 3,5), Çanakkale (yüzde 4,2) ve Nevşehir (yüzde 4,3) oldu.

İstihdam oranının en yüksek olduğu il yüzde 58,2 ile Ardahan olarak belirlendi.

İstihdam erkekler için yüzde 64,4, kadınlar için yüzde 23,1 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranının en yüksek olduğu il olan Ardahan’ı (yüzde 58,2), yüzde 54,7 ile Artvin ve yüzde 54,5 ile Bayburt izledi. İstihdam oranının en düşük olduğu iller yüzde 34,8 ile Kırıkkale, yüzde 34,9 ile Diyarbakır ve yüzde 35,7 ile Batman oldu.

İş gücüne katılma oranının en yüksek olduğu il ise 61,7 ile Ardahan olarak kayıtlara geçti.

İş gücüne katılma oranı erkekler için yüzde 69,2 iken kadınlarda yüzde 25,9 olarak hesaplandı.

İş gücüne katılma oranının en yüksek olduğu Ardahan’ı (yüzde 61,7), yüzde 58,3 ile Artvin, yüzde 57,4 ile Bayburt takip etti. Bu oranın en düşük olduğu iller Kırıkkale (yüzde 38,8), Diyarbakır (yüzde 40,4) ve Batman (yüzde 40,8).

Hizmet sektöründe istihdam edilenlerin en yüksek olduğu il yüzde 73 ile Ankara olarak belirlendi.

İstihdam edilen nüfus içinde tarım sektörünün payı yüzde 22,7, sanayi sektörünün payı yüzde 27,2 ve hizmet sektörünün payı yüzde 50,1 olarak hesaplandı. İstihdam edilen nüfus içinde tarım sektörünün en düşük paya sahip olduğu il yüzde 0,7 ile İstanbul oldu. Sanayi sektörünün en düşük paya sahip olduğu il yüzde 3,8 ile Ardahan, hizmet sektörünün en düşük paya sahip olduğu il ise yüzde 29,4 ile Muş olarak tespit edildi.

İstihdam edilen nüfus içinde tarım sektörünün en yüksek paya sahip olduğu il yüzde 66,2 ile Ardahan, sanayi sektörünün en yüksek paya sahip olduğu il ise yüzde 46,6 ile Tekirdağ oldu.

İstihdam edilenler içinde ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışanların en yüksek olduğu il yüzde 86,5 ile Kocaeli olarak belirlendi.

İstihdam edilen nüfus içinde ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışanların payı yüzde 68,5, işveren olarak veya kendi hesabına çalışanların payı yüzde 20,2 ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların payı ise yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilen nüfus içinde ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışanlarda en yüksek orana sahip olan Kocaeli’yi yüzde 85,8 ile İstanbul, yüzde 85,5 ile Ankara izledi. Bu kapsamda en düşük paya sahip olan iller ise yüzde 29,5 ile Ardahan, yüzde 39,2 ile Muş, yüzde 40,6 ile Kastamonu oldu.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Yabancılar, 67 Milyar Lirayı Aşan Gayrimenkul Yatırımı Yaptı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Türkiye genelinde bugüne kadar yabancılara 15 bin …