1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Şanlıurfa’da ‘Büyük Vurgun Var’ İddiası!

Şanlıurfa İl Özel İdaresi’nin mücavir alanına giren yaklaşık 25.000 dönümlük arazide rant ve vurgun iddiası. Şehir plancıları vali ve savcıları göreve çağırdı: Vurgunu durdurun!

sanliurfada-buyuk-vurgun-var-iddiasi-1

Şanlıurfa’nın Büyükşehir olmasıyla İl Özel İdare’nin Büyükşehir’e bağlanacağını belirten TMMOB Şehir Plancıları İl Temsilciliği, İl Özel İdaresi’nin Dağ Eteği köyündeki arazileri yangından mal kaçırırcasına projelendirdiklerini iddia etti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Şanlıurfa İli Dağ eteği Köyü ve Civarının 1/100.000 Ölçekli çevre düzeni planında Konut Gelişme Alanı olarak belirtilmesine müteakip bu alanların İl Özel İdare yetki sınırları içerisinde kalan bölümlerinde, rantçı zihniyetler tarafından mevcut kentin Bahçelievler’i niteliğinde imar yapılaşmalarına gidilmiştir. Şehircilik normları ve günümüz şartları ışığında 3194 sayılı İmar kanunun 15. ve 16. maddelerine göre %40’a kadar olan DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) bu alanlarda ortalama %20 ile %30 arasında düzenlenmiş olup; bu alanlarda yaşayacak kentlilerin sosyal tesis, yeşil alan ve eğitim tesisleri gibi başlıca yaşam ve hizmet alanları gasp edilmiştir.

Bu araziler İl Özel İdaresinden Büyükşehir Belediyesinin yetki sınırlarına devrolunmadan önce yangından mal kaçırırcasına yine İl Genel Meclisinden geçirilen bu planlar, modern kentleşme örneklerinden uzak olup geleceğin Şanlıurfa sı için yüz kızartıcı niteliktedir.Öyle ki bu şekilde yapılan planlardan biri incelendiğinde, şehircilik hesaplamalarına göre; 47 haolan bu alanda 17.500 kişi yaşayacak olup sadece 1 Ortaöğretim Tesis Alanı ve bütünlük teşkil etmeyecek şekilde1.1 hayeşil alan bırakılmıştır. Aşağıda ki tabloda alanda yaşayacak nüfusa göre bu alanda olması gereken donatı ve olması gereken alanlarla, İncelenen alanda ki donatı ve alanları belirtilmiştir.

sanliurfada-buyuk-vurgun-var-iddiasi-2

Görüldüğü üzere bu alanda başlıca yaşam alanları düşünülmemiş olup, düşünülen donatı alanları ise asgarinin çok altındadır. Geleceğin Şanlıurfa’sını planlarken yapılan bu rant amaçlı plansızlıklar bu alanları yaşanılamaz kılacağı gibi çözüm üretmeye yönelik yaklaşacak kurumlara da altından kalkamayacakları külfetler getirecektir. Bu andan sonra Hukuki süreçte dahil olmak üzere her türlü yasal takip ve müdahale hakkımızı başlatacak olup, gereğini yetkililere ve sayın halkımıza saygıyla duyururuz.”

sanliurfaolay.com

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

2017 Cazibe Merkezleri Programı Uygulama Esasları Belirlendi!

Cazibe Merkezleri Programı uygulama esasları belirlendiDoğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri …