1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Profesyonel Yaşamda Akademik Çalışmalar: “Sivas Behram Paşa Hanı Restorasyon Projesi”

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları kültürel mirasın korunması alanındaki lisansüstü çalışmaları belli konu başlıklarının altında bir araya getiriyor. Özellikle akademik kariyer dışında farklı alanlarda çalışan kişilerin henüz yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri seminer dizilerine kaynaklık ediyor. Lisansüstü çalışmalar ile birlikte kültürel ve doğal miras alanında profesyonel yaşamda edinilen deneyimin de seminer programlarında toplumla paylaşılması amaçlanıyor.

Nisa Semiz’in 1 Mart Salı günü 18:30’da ÇEKÜL Vakfı’nda vereceği seminerin başlığı “Sivas Behram Paşa Hanı Restorasyon Projesi”. 16. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Behram Paşa Hanı, dönemin konaklama yapılarının genel mimari özelliklerini plan, cephe, yapım tekniği ve malzeme özellikleri açısından iyi yansıtan bir örnek olarak korunması gerekli bir kültür varlığıdır. Nisa Semiz, yüksek lisans tezine dayanarak vereceği seminerde öncelikle yapının tarihi ve mimari özelliklerine, farklı işlevlendirmeler sonucu yapıda gerçekleştirilen yanlış ve kötü müdahalelere değindikten sonra, Türk han ve kervansaray mimarisinin gelişim süreci incelenerek ve benzer örneklerle karşılaştırmalar yapılarak oluşturulan restitüsyon önerisini ele alacaktır. Tarihi yapının korunması ve sürekliliğinin sağlanmasının yanı sıra, önemli bir anıtın canlandırılmasının sağlayacağı toplumsal yarar ve Sivas kentinin kültür turizmine katkıları esas alınarak geliştirilen, hanın sosyal ve kültürel bir merkez olarak yeniden kullanımına ilişkin restorasyon önerisine değinecektir.

Nisa Semiz, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. 2007 yılında Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’ın danışmanlığında “Sivas Behram Paşa Hanı Restorasyon Projesi” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Ağırlıklı olarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasını kapsayan çalışmalarının yanı sıra Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’ın danışmanlığında “İstanbul Marmara ve Haliç Surlarının Korunması için Koruma Önerileri’ konulu tez çalışması devam etmektedir.

Yerimiz sınırlı olduğundan seminer için telefon ya da email ile önceden rezervasyon yapılması rica olunur.

0 212 2496464 / seminer@cekulvakfi.org.tr / ÇEKÜL Vakfı Ekrem Tur Sokak No: 8 Beyoğlu

Seminerler ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.cekulvakfi.org.tr/seminer adresinden ulaşılabilir.

“Altın Çağı Korumak: Klasik Dönem Osmanlı Yapılarının Restorasyonu İçin Örnekler” Seminer Programı
………………………………………………………………………………
1. Seminer
Nisa Semiz
Sivas Behram Paşa Hanı Restorasyon Projesi
1 Mart 2011 Salı, saat: 18:30
ÇEKÜL Vakfı, Ekrem Tur Sokak, No:8, Beyoğlu
………………………………………………………………………………
2. Seminer
M. Çıngı Salman
Avasköy Kemeri Restorasyon Projesi
8 Mart 2011 Salı, saat: 18:30
ÇEKÜL Vakfı, Ekrem Tur Sokak, No:8, Beyoğlu
………………………………………………………………………………
3. Seminer
Emre Ertek
Osmanlı Minarelerinin Yapısal Modellenmesi ve Deprem Analizi
15 Mart 2011 Salı, saat: 18:30
ÇEKÜL Vakfı, Ekrem Tur Sokak, No:8, Beyoğlu
…………..…………………………………………………………………
4. Seminer
İsmail Büyükseçgin
Üsküdar Bölgesinde Yeni-Klasik Dönem Örnekleri ve Koruma Sorunları (1900-1930)
22 Mart 2011 Salı, saat: 18:30
ÇEKÜL Vakfı, Ekrem Tur Sokak, No:8, Beyoğlu
………………………………………………………………………………

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Kasımpaşa’da İlk Modern Kışla Tamamen Yıkıldı

Kasımpaşa’da yer alan ve Osmanlı’nın ilk modern kışlası sayılan Kalyoncular Kışlası, diğer adıyla Cezayirli Gazi …