1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Kira Vergisinde İnce Noktalar

2006 yılında, kira geliri elde edenlerin, 1-15 Mart 2007 tarihleri arasında beyanname vermeleri ve tahakkuk eden verginin de yarısını ödemeleri gerekiyor.

Kira geliri elde eden lerin, merak ettiği bazı konular aşağıda açıklanmıştır.

1- Konutunu Kiraya Verip Kirada Oturanlar
Bu durumda olanlar, “Gerçek gider” yöntemini seçerlerse, tahsil ettikleri kiradan, ödedikleri kirayı düşebilirler. Ödedikleri kira daha fazla ise, beyanname verirler ancak vergi ödemezler.

Ödenen konut kirası, eşe ait konut kira gelirinden indirilemez. Ancak, kira sözleşmesinin, kira geliri elde eden eş adına değiştirilmesi halinde, indirilmesi mümkündür.

2- Kira Gelirinin Tahsil Edilmeyen Kısmı
Kira gelirleri beyan edilirken, tahsil edilen ayların kirası beyan edilecek. Ancak, 2005 yılı kirasının bir kısmı 2006’da tahsil edilmişse, o da 2006 yılı kira geliri olarak beyan edilecek.

3- Konut Kira İstisnası Her Ev için mi?
Hayır. 2006 yılında 2.200 YTL (2007 yılında da 2.300 YTL) olan, konut kira gelirleri istisnası, kira geliri elde edilen her ev için değil, toplam kira gelirine uygulanır.

4- Karı ve Kocanın Kira Gelirleri
Karı ve kocanın ayrı ayrı kira gelirleri varsa, her ikisi de bu gelirlerini ayrı ayrı beyan ederler ve istisnadan da ayrı ayrı yararlanırlar.

5- Hem İşyeri Hem de Konut Kira Geliri Olanlar
2006 yılı konut kira geliri, 2.200 YTL’yi aştığında, beyanı gerekiyor. Maliye Bakanlığı görüşüne göre; konut kirasının yanısıra işyeri kira geliri de elde edenlerin;

a) Konut kira gelirinden istisna düşülecek,

b) İstisna sonrası tutar ile işyeri kira geliri toplanacak,

c) Bu tutar 18.000 YTL’yi aşıyorsa, kira gelirinin tamamı beyan edilecek. Aşmıyorsa, yalnızca 2.200 YTL’yi aşan, konut kira geliri beyan edilecek.

Ancak GVK Md. 86/1-c’de “vergiye tabi gelir toplamı” deyimi kullanıldığı için, yüzde 25 götürü gideri düştükten sonra kalan kısmın 18.000 YTL’lik sınırı aşıp aşmadığına bakmak gerektiği düşüncesindeyiz.

6- Kira Geliri Elde Edenin Emekli Aylığı ya da Ücret Geliri
Kira geliri nedeniyle, yıllık gelir vergisi beyannamesi verenlerin, ayrıca emekli aylıklarını da beyan etmeleri gerekmiyor.

Kira gelirinin yanı sıra, ücret geliri de olanların, bir işverenden elde ettikleri ücret gelirini, tutarı ne olursa olsun beyanı gerekmiyor. Ancak, birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda, asıl işverenin dışındaki ücret gelirleri 18.000 YTL’yi aşıyorsa, ayrıca ücret gelirleri de beyan edilecek.

7- İşyeri Kira Gelirinin Stopajını Kiracı Vergi Dairesine Yatırmazsa
İşyeri sahibinin, bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu yok. 2006 yılı işyeri kira geliri 18.000 YTL’yi aşması nedeniyle beyan edildiğinde, bununla ilgili yüzde 22 stopajı, kiracı, vergi dairesine beyan etmemiş ya da yatırmamış olsa dahi, hesaplanan gelir vergisinden mahsup edebilir. (Stopaj 1.1.2007’den itibaren yüzde 20’ye indirildi)

8- Eşe ya da Çocuğa Bedelsiz Kiralanan İşyeri
Yıllık emsal kira tutarı, 875 YTL’yi aşıyorsa, yıllık beyanname ile tamamı beyan edilecek. Emsal kira bedeli, o işyerinin, emlak vergisi değerinin yüzde 5’i olarak hesaplanacak.

9- Yazlık Evini Kiraya Verenler
2006 yılında elde ettikleri kiranın tutarı, 2.200 YTL’yi (2007 yılında da 2.300 YTL’yi) aşmışsa beyan edilecek. Aşmamışsa beyan edilmeyecek.

10- Yurtdışındaki Türklerin İşyeri Kira Geliri
Yurtdışında oturma ya da çalışma izni bulunan Türk vatandaşları, Türkiye’de elde ettikleri, stopaja (vergi kesintisine) tabi tutulmuş işyeri kira gelirlerini, tutarı ne olursa olsun beyan etmeyecekler. 2006 yılı konut kira gelirini ise yıllık 2.200 YTL’yi aşıyorsa, beyan edecekler.

2006 KİRA GELİRLERİNDE GELİR VERGİSİ TARİFESİ
7 bin YTL’ye kadar yüzde 15, 18 bin YTL’nin 7 bin YTL’si için 1050 YTL, fazlası yüzde % 20. 40 bin YTL’nin 18 bin YTL’si için 3 bin 250 YTL, fazlası yüzde yüzde 27.

40 bin YTL’den fazlasının 40 bin YTL’si için 9 bin 190 YTL, fazlası yüzde 35 oranında vergilendirilir.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Konut Üreticilerinin ve Bankaların Ev Alacaklara Yeni Yıl Hediyesi!

Ev satın almak isteyen kitlelerin önceliği teslime hazır projeler. Cazip kampanyalara en düşük peşinatı ödeyerek …