1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

KDV Yabancı Yatırımcıyı Etkilemez

Yeni KDV düzenlemesi yabancı yatırımcıyı olumsuz etkilemez ancak yatırımın daha cazip hale getirilmesi gerekiyor.

kdv-yabanci-yatirimciyi-etkilemez

Mütekabiliyet Yasası sonrası gayrimenkul projeleri yabancı yatırımcının daha fazla ilgisini çekmeye başlamıştı. Ancak bugün yabancı yatırımcıya konut satışı hususunda Türkiye’nin rakibi durumunda bulunan Yunanistan, İspanya gibi birçok ülke konut satışını daha cazip hale getirebilmek için oturma izni gibi imkanlar tanımakta. Mütekabiliyet yasasından beklenen faydanın sağlanması için Türkiye’de belli bir rakamın üzerinde yatırım yapan yabancı yatırımcıya oturma izni gibi imkanlar tanınmalıdır.

Prim potansiyeli ve amortisman süresi

Yeni kdv düzenlemesinin yabancı yatırımcının maliyetini arttırıcı bir faktör olmasına rağmen, Türkiye’deki konut fiyatları rakip ülkelerdeki konut fiyatlarına göre daha ucuz durumdadır. Ancak yabancı yatırımcı nezdinde öncelikle önemli olan; Türkiye’nin marka değeri, tercih edeceği projenin marka değeri ve muhtemel prim getirisidir. Diğer önemli bir husus ise; yatırım maliyeti ile muhtemel kira getirisinden doğan amortisman süresidir. Kaldı ki; özel lokasyondaki diğer bir deyişle; doğru yerdeki, doğru proje, gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcı tarafından talep görmeye devam edecektir.

Yeni KDV düzenlemesinin, İstanbul’daki konutların yüzde 35’ini, Türkiye genelindekilerin ise yüzde 12’sini etkileyeceği belirten Gayrimenkul Hukuku Avukatı Emre Alcan, sözlerine şöyle devam etti; “Kdv oranı satılan dairenin m2 birimn değerine göre değil, -inşaatın yapıldığı arsanın m² birim değerine- göre belirlenecektir.”

Arsa birim değerlerine itiraz yolu

Belirlenen arsa birim metrekare vergi değeri 1.000 TL. ve üzerinde olan konutların tesliminde yüzde 18 kdv uygulanacaktır. Takdir komisyonları tarafından tespit edilen arsa m2 birim değerlerine kurumlar, ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabiliyor ancak emlak vergisi mükellefi olan vatandaş ve tüzel kişiler itiraz edemiyor ve dava açamıyordu.

Anayasa Mahkemesi, takdir komisyonu tarafından 4 yılda bir belirlenen emlak vergi değerine vatandaşın itiraz hakkını engelleyen Vergi Usul Kanunu’nun 49. Maddesini Anayasa aykırı bularak geçtiğimiz aylarda iptal etmişti. Böylece, gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin bu değer tespitlerine itiraz etmelerinin ve dava yoluna gitmelerinin yolu açılmıştı.

Kaynak: Haber7

Avukat Emre Alcan
Gayrimenkul Hukukçusu

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Çanakkale Köprüsü, Gayrimenkul Emlak Villa Daire Fiyatlarını Uçurdu

Çanakkale Boğazı’na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine …