1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

İntifa Hakkı Sahibi Emlak Vergisi’ni Öder!

Bir dairede kuru mülkiyet ile intifa hakkı ayrılmışsa Emlak Vergisi’ni de sair giderleri de intifa hakkı sahibi öder…

Bir dairede üç kişinin kuru mülkiyeti var, intifa hakkı da bir kişide. Bu dairenin Emlak Vergisi, ortak gider gibi harcamalarını kim ödeyecek? • C.Ö.

Bir dairede kuru mülkiyet ile intifa hakkı ayrılmışsa Emlak Vergisi’ni de sair giderleri de intifa hakkı sahibi öder. Ancak tek cümle ile bu yanıtı verirsem bir eksiklik olabilir düşüncesi ile bu yerin kiralanmış olma ihtimaline göre de yanıt vereyim. întifa hakkının bir kimsede olduğu gayrimenkulleri intifa hakkı sahibi kiraya verebilir. Kural olarak kuru mülkiyet sahibi veremez. Şayet bu yer kiraya verilmişse masraflardan ana gayrimenkulun demirbaşını ilgilendiren masraflar intifa hakkı sahibine, kiracıya hitap eden, ısıtma, aydınlatma, aidat gibi giderler ise kiracıya aittir. Çünkü intifa hakkı sahibi binanın kullanılır halde kalması için gerekli bakım ve onarımı yapmak zorundadır. Tabii yıpranmalar bunun dışındadır. Şayet yenileme veya ekleme yapmış ise intifa hakkı son bulduğunda vekaletsiz iş görme hükümlerine göre tazminat isteyebilir. Netice: Sorduğunuz masraflara siz karışmayacaksınız o kadar.

Posta/Tamer Heper

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Kat Mülkiyeti Sorunu Çözülüyor!

Emlak vergisi gelirlerini artırmayı hedefleyen Maliye, gayrimenkul envanteri oluşturuyor. Tapuda arsa görünen konut ve işyerlerinin …