1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

İnşaat Malzemelerinin Sektör Pazarı Daralacak!

Libya’da 20 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen işleri duran inşaatçılar, iç piyasada da kredi talebini frenlemeye dönük politikanın sonuçlarından endişeli…

Libya’da 20 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen işleri duran inşaatçılar, iç piyasada da kredi talebini frenlemeye dönük politikanın sonuçlarından endişeli. İnşaattaki duraklamanın onlarca dalı olan inşaat malzemeleri sektörünün pazarını daraltacağına kesin gözüyle bakılıyor. Libya’da 20 milyar dolar bulduğu tahmin edilen, işleri duran inşaat sektörü, iç piyasada da Merkez Bankası’nın kredi hacmini sınırlandırma politikasının sonuçlarıyla karşı karşıya. Kısa bir süre önce bu politikamn ilk olumsuz sonuçlannı verdiğine dikkat çekerek yakın gelecek için uyan yapan sektör, şimdi de Libya krizinin hasarının büyüklüğünü konuşuyor. “Özellikle bankaların kredi faiz oranlarını yukarı çekmesiyle birlikte talebin hızla geri çekildiği görülmektedir. Merkez frene basarken dikkatli olmalıdır” uyarısını geçen hafta yapan İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İğMSAD) aralıkta tüketicinin konut alma/ inşa ettirme ihtimalinin önceki aya göre yüzde 21.88 gerilediğine dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde kredi hacmini smırlandırma politikasmm sektöre olumsuz etkileri olacağını dile getiren İMSAD, bunun ekonominin olumsuz etkilenmesiyle eşanlamlı olacağını yineledi.

Maliyet baskısı
Emtia fıyatlanndaki artışın maliyetler üzerindeki baskısı sektörün üzerinde durduğu bir diğer konu. înşaat malzemesi fiyatlarında 2010’un üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.94, bir önceki yılın aym dönemine göre ise yüzde 7.98 oranında artış olmuştu. ‘ İMSAD’ın değerlendirmesinde, artışın inşaat malzemesi fıyatlanna göre daha sınırlı olmasında işçilik fıyatlannın etkili olduğu dile getirildi: “İşçilik fiyatlarında 2010 yılının 2. çeyreğinde yaşanan sert artış yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde hız kesmiştir. İşçilik maliyetlerinin bir önceki çeyreğe göre artışı yüzde 0.95 düzeyinde kalmıştır.” Her ne kadar kayıt dışı cenneti olsa da istihdam deposu olarak adlandınlan sektörün yeni krizi Libya. ÎMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki son gelişmeleri kaygıyla izlediklerini ve zararın büyük olduğunu belirtirken Yapı Endüstri Merkezi (YEM) Genel Müdürü Barış Onay, Libya’ daki gelişmelerin sadece şantiyelerin durması olarak algılanmaması gerektiğini kaydetti. Buradaki gelişmelerin iç piyasaya da etkileri olacağını belirten Onay, inşaat malzemeleri sektörünün ihracat seyrinin genel ihracat rakamlannı da etkileyeceğini belirtti.

Cumhuriyet/Fatma Koşar

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

‘Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’

Melih Şimşek: “Yaşanılabilir bir dünya için sürdürülebilirlik kavramı bir zorunluluktur” Akşan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı …