1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Binada Hasar Varsa Müteahhite Dava Açılabilinecek!

Yeni Borçlar Kanunu’na göre binadaki yapımdan dolayı her türlü hasardan müteahhite 20 yıl boyunca tazminat davası açılabilecek. Ev sahibi ise kafasındaki zammı isteyemeyecek

Türk Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012’da yürürlüğe girecek. Yasada tüketiciyi koruyan birçok madde yer alıyor. Kanuna göre, kira bedelleri, bir önceki yılın üretici fiyat endeksindeki artışı geçemeyecek. Yasada en büyük sorumluluk müteahhitlere geliyor. Yeni yasaya göre binalarda yapım hatasından kaynaklanan her türlü hasardan 20 yıl boyunca müteahhit sorumlu olacak. Bu konuda müteahhitten tazminat alınabilecek. Kirasını ödemeyen kişiye ev sahibi öncelikle ihtar çekecek. 2 defa ihtar çekilen kiracı, kira döneminin bitiminde bir ay içinde dava yoluyla tahliye edilecek. Yirmi yıl sonra yıkılan bina için de müteahhitten tazminat alınabilecek. Otellerde müşteriye ait eşyaların çalınması durumunda otel, konaklama ücretinin üç katına kadar tazminat ödeyecek. Sözleşmelerde, güvenli elektronik imza kullanılabilecek. Eşlerden biri yazılı olarak izin vermedikçe diğer eş hiçbir şekilde bir başkasının borcuna kefil olamayacak.

Kefil olanın rızası olmadıkça, kefalet miktarında sonradan bir artış yapılamayacak. Herhangi bir borca kefil olma durumunda, on yıldan daha fazla süre için verilse bile kefalet on yılın sonunda kendiliğinden ortadan kalkacak. Sebepsiz zenginleşme, tazminat ölçüsü olmayacak. Tüketiciler Birliği Başkanı Nazım Kaya, ise yasanın Tüketiciyi koruma amaçlı olduğunu belirtip, ‘Böyle bir yasa gerekiyordu. Bu konutta yeni bir dönem başlatacağı gibi aile içinde mutlulluğun artmasına da neden olacak. Kaya, Yeni Kanun’un aile kavramını ön plana çektiğini ifade ederek, ”Kiracının tahliyesinde ve kefalet sözleşmelerinde, mutlaka eş rızasının alınması gerekiyor. Böylece aile fertlerinin icra ve ani tahliye sürprizleri ile karşılaşmaları önlenmiş olacak’ diye konuştu.

Güneş

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Rönesans Avrupa’nın En Büyük 10. İnşaat Şirketi

Rönesans İnşaat, “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri” listesinde 53’üncü sıradan 37’inci sıraya ilerledi. Dünyanın …