1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Kiracı Ev Sahibine Karşı Kanunla Korunacak!

Bazı şirketler tarafından tek yanlı sözleşmelere karşı korunacak olan tüketici, kira bedelleri, faizler ve çeşitli mağduriyetler konusunda da kanunla desteklenecek

Tüketiciyi koruyan maddeleriyle dikkat çeken Türk Borçlar Kanunu Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Borçlu-alacaklı ilişkilerinin yanı sıra ev sahibi ile kiracı ilişkilerinden kaza mağdurlarının haklarına kadar birçok konuda önemli yenilikler getiriyor. İşte bu yeniliklerden bazıları:

> Sözleşmelerde elektronik imza kullanılabilecek.

> Tüketiciye ödül verileceğini ilan yoluyla duyuran kimse bu ödülü vermekle yükümlü olacak.

> Banka, sigorta ya da bazı şirketlerin hazırladığı tek yanlı sözleşmelerde tüketici menfatine aykırı olan maddeler iptal edilebilecek.

> Sadece ölüm hâlinde değil, ağır bedensel zararlarda da zarar görenin yakınlarına tazminat ödenmesine karar verilebilecek. Tazminatı, resmi nikahı olmayan nişanlı ve sözlü de talep edebilecek.

> Nükleer kaza, deprem, hatalı tıbbi müdahale gibi olaylara da uygulanan uzun zaman aşımı süresi 10 yıl olacak.

> Hiçbir sosyal güvenceden yararlanamayacak durumda olan, uğradığı zararın giderilmesi için acil parasal desteğe ihtiyaç duyanlara, kazaya sebep olanın “geçici ödeme” yapılmasına karar verilebilecek.

> Olağanüstü faiz oranlarına karşı borçlu korunacak. Faiz oranı sözleşmede belirlenmemişse, mevduat hükümleri uygulanacak.

> Satılan maldaki hasardan, taşınırlarda tüketiciye ulaşıncaya kadar, taşınmazlarda da tescil anına kadar satıcı sorumlu olacak.

> Kiracı-ev sahibi ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Elektrik, su, gaz gibi fatura bedellerini ödemeyen kiracının sözleşmesi feshedilebilecek. Ev sahibi, “dedem oturacak”, “torunum gelecek” derse kiracı evi boşaltacak.

> Konut ve iş yerlerinde mal sahibine verilen depozito miktarı 3 aylık kira bedelini aşamayacak. Ayrıca kira artışı, yıllık ÜFE artış oranını geçemeyecek.

> İşçi, işvereni zarara uğratacak iş ve işlemlerde bulunamayacak.

> Kişiler, eşinin rızası olmadan kefil olamayacak. Alacaklı, önce borçluyu, sonra kefili takip etmeden taşınmaz rehini rapaya çeviremeyecek.

Türkiye Gazetesi

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Yönetmelik Yayımlandı; Evini Dönüştürene Bakanlık Kredisi Verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak yeni bir adım attı. Kendi evini ve …