1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Anadolu Üniversitesi – Mimarlık Bölümü

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi – Mimarlık Bölümü

Mimarlık insan tarafından yapılmış yada yapılaşmış çevrenin tasarımı olarak tarif edilebilir. Bu çevre fiziksel olduğu kadar doğal, kültürel, politik ve ekonomik koşullardan da etkilenir. Tasarım, yapılaşmış çevreyi geliştirmeyi amaçlayan yaratıcı bir müdahale sürecidir. Bu, aşağıda belirtilen özellikleri gerektirir:

a)Doğal ve yapılaşmış çevrenin oluşumunu etkileyen ve bu oluşumdan etkilenen insanın özelliklerine ilgi,
b) entelektüel ve yaratıcı niteliklerin gelişmesi, eleştirel düşünme, değerlendirme yeteneği ve öğrenme motivasyonu,
c) yapılaşmış çevreyi biçimlendirme bilgisini kazanmak, ayrıca analitik, yaratıcı, teknik özelliklerin ve iletişim, organizasyon yeteneklerinin geliştirilmesi.

Mimarlık Bölümü, Anadolu Üniversitesi bünyesinde Mühendislik- Mimarlık Fakültesine bağlı olarak 1984 yılında kurulmuştur. 1993 yılında Anadolu Üniversitesi iki farklı üniversiteye bölünmüş, bunun bir sonucu olarak Mimarlık Bölümü yeniden yapılanmış ve 1994 yılında eğitime yeni bir ruh ve heyecanla tekrar başlamıştır. 1999 yılı Ekim ayında Mimarlık Bölümü, Anadolu Üniversitesinin İki Eylül Kampüsündeki yeni binalarına taşınmıştır.

Bugün, Bölümümüz, 2 Derslik, 2 Gelişmiş Bilgisayar Destekli Laboratuvar, 10 Tasarım Stüdyosu, Baskı Atelyesi , Yapı Laboratuvarı, Maket Atelyesi, Karanlık Oda, Bölüm Kitaplığı,Tasarım Kulubü, Sergi Salonları, Öğrenci ve Öğretim Elemanlarınca birlikte çalıştıkları Proje Stüdyosu, Fotoğraf Atelyesi, Öğretim Elemanları Odaları ve Yönetim Bloğundan oluşan 6,000 metrekarelik kapalı alanda eğitim yapılmaktadır. Bölümde 2 profesör, 3 doçent,7 yardımcı doçent, 6 öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi ve ülke çapında tanınmış 10 mimar’dan oluşan 23 tüm zamanlı ve 10 yarı zamanlı öğretim elemanı görev yapmaktadır. Her öğretim elemanının donanımlı çalışma ofisi vardır.Bölümümüz deneyimli kadrosu ve olanakları ile kamu ve sanayi kuruluşlarına mimarlık hizmeti verebilecek potansiyele sahiptir.

Bölümü ilgilendiren konularda karar verme organı bölümdeki bütün öğretim elemanlarından meydana gelmiştir. Bölüm bir bölüm başkanı ve iki yardımcısı tarafından yönetilir. Yardımcılardan biri teknik konulardan sorumlu olup diğeri bölümdeki akademik faaliyetlerden sorumludur.

AMAÇ
Mimar adaylarına yaratıcı tasarım yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra teknik, organizasyon ve iletişim yeteneklerini de kazandırmak amacıyla eğitim ve öğretim yapılmaktadır.

AÇILAN PROGRAMLAR
Lisans
Yüksek Lisans
Mimarlık Bölümü, Mimari Tasarım, Yapı Bilgisi ve Mimari Korumada tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi vermektedir. Yüksek lisans derecesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından verilir. Üniversite yüksek lisans öğrencilerini seçerken kendi koşullarını ilan eder. Yüksek lisans programına kabul edilmeden önce adayların başarılı olmaları gereken bazı sınavlar vardır.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
Yüksek Lisans

Bölümümüzün esas faaliyeti öğretim olmakla birlikte, herbir öğretim elemanı akademik çalışmalar yapmak, akademik faaliyetlere katılmak ve araştırma sonuçlarını yayınlamak durumundadır. Bunun yanı sıra, kendi ilgi alanlarında yaptıkları araştırmalar çeşitli kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Bölüm elemanlarının çalışmalarının yoğunlaştığı beş esas alan vardır. Bunlar,

a) Mimari tasarım,
b) Yapı Bilgisi ve teknolojileri,
c) Şehircilik,
d) Mimari koruma,
e) Mimarlık tarihi ve kuramı.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
Bölümümüz aşağıda adları belirtilen bir çok uluslar arası ve ulusal üniversite ile ortak çalışmalar yapmaktadır.

# Universidad de Alicante,
# Brno University of Tech,
# Fachhochschule Wiesbaden.

SUNULAN OLANAKLAR
Bilgisayar Laboratuarı

Fakültemizde IBM bilgisayarlarından oluşan iki Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuarı ve baskı olanakları mevcuttur. Bu laboratuarlarda öğrenciler iki önemli mimari çizim programı olan Allplan Archicad ve Autocad ile bazı CAD/CAM yazılımlarından yararlanmaktadırlar. Bilgisayar laboratuarları her saat açık olup hepsi internete bağlıdır.

Yapı Laboratuarı
Yapı laboratuarında pek çok yapı malzemesi, aletleri, deney araçları ve modelleri vardır. Öğrenciler burada bazı temel deneyleri ile bazı yapı elemanlarını, strüktürlerini ve detaylarını yapabilirler.

Bölüm Kitaplığı
Bölümümüz öğrencileri çok sayıda yayının olduğu Merkez Kütüphane’nin yanı sıra uluslar arası ve ulusal süreli yayınlar, başvuru kitapları, araştırma yayınları, kitaplar ve diğer dergilerin bulunduğu Bölüm Kitaplığından yararlanabilirler.

ÖDÜLLER
Öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ulusal kurumlar tarafından takdirle karşılanmış ve ödüllendirilmiştir.Bu bilgiler öğretim elemanlarının akademik sayfalarından güncellenmektedir.

Kaynak:
Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi – Mimarlık Bölümü web sayfası
http://www.anadolu.edu.tr/akademik/fak_muh/mimarlikbolumu/index.htm

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir?Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı.Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Bilim Kurgu Evler Gerçek Olacak

Gelişen teknolojiden destek alan gelecek mimarisi, hayal gücüyle birleştiğinde bilim kurgu filmlerini andıran şehirlerde yaşamak …