1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Yeditepe Üniversitesi – Mimarlık Bölümü

Prof.Dr. Fatih Pakdil
Mimarlık Bölüm Başkanı

Mimarlık, kökleri onbin yıl öncesine dayanana ancak aynı zamanda küresel iletişim çağının temel göstergelerinden biri olmaya aday arkaik bir meslektir. Eğitim esaslarımızda “Nisan 1996’da düzenlenen UIA / UNESCO Mimarlık Eğitimi Tüzüğü” temel alınmıştır. Bu tüzük, mimarlık eğitiminin esaslarını, insanlık geleneğinin kökeninde olan bina fikrinin kavramsallaştırılması, koordine edilmesi ve yürütülmesi yeteneğinin bir menifestosu olarak açıklarken; bunun amacının da mimarı, insanlığın değişik ihtiyaçlarından doğabilecek çelişkileri çözebilen küresel ve genel bir uzman olarak geliştirmek olduğunu belirtmektedir.

21. yüzyıl, özgür bireylerin “dünya kültürü mozaiği” çatısı altında birbirleriyle serbestçe iletişim kurabildikleri yeni bir demokrasi çağı olmak zorundadır. Böyle bir dünyada, Türk mimarları kendi kimliklerinin özelliklerini, ancak engin Türk kültür mozaiğinin yardımı ile koruyup yayabilirler. Bu nedenle, lisans eğitimimiz bu değerli mirasın birikimlerini de aktarmayı hedeflemektedir.

Yeditepe Üniversitesi’nde amacımız, iletişim becerileri ile sorumluluklarını yerine getirebilen, global ve yerel koşulları iyi analiz eden ve aynı zamanda profesyonel yetenekleri sayesinde dünya mimarlarının düzeyine çıkabilecek genç mimarlar yetiştirmektir. Kadromuz, “yaparak ve deneyerek öğrenme” metodunu uygulayan, deneyimli, 20. ve 21. yüzyıl uzmanlarından oluşmaktadır. Dört yıllık bir eğitim içinde ilk yıl mimarlığa yaklaşım eğitimi verilmekte. 2., 3. ve 4. eğitim yıllarının sonunda ise öğrencinin diploma stüdyosu dahil altı stüdyo tasarımı ile mezun olması esas alınmaktadır.

2004-2005 akademik yılından itibaren, mimarlıkta lisansüstü eğitim başlamıştır. Bu programda; araştırma ve tez, tasarım projesi ve teorik ders seçenekleri bulunmakta ve Yüksek Mimar ve/veya Mimarlıkta Yüksek Lisans derecesi verilmektedir.

Atatürk rönesansını devam ettiren bir üniversitenin parçası olarak, bu değerler doğrultusunda öğrencilerimizi ileri ufuklara taşımayı amaçlamaktayız…

Kaynak: Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü web sayfası

Yeditepe Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Tel: 0 216 578 04 15
Faks : 0 216 578 04 00
e-mail : arch@yeditepe.edu.tr
Web Sayfası : http://arch.yeditepe.edu.tr/

26 Ağustos Yerleşimi Kayışdağı Cad.
34755 Kayışdağı – İstanbul

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir?Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı.Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Etkinlik Alanı Tasarımı Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Etkinlik Alanı Tasarımı Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması Son Teslim …