Reklamı Kapat

Mega Projelere Taze Fon!

Editör: SerMimar Tarih: 3 - Ağustos - 2016
Sosyal Paylaşım: Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş twitter

Bir süredir dilden dile konuşulan varlık barışı konusunda en somut adım atıldı. Özellikle vergi mükelleflerine büyük fırsatlar getiren ve iç tasarrufa odaklanan kanun tasarısında önemli maddeler yer aldı

mega-projelere-taze-fon

Dün Meclis’e gönderilen torba yasanın en önemli düzenlemelerinden biri varlık yönetim fonu oldu. Tasarıya göre; ilk olarak çeşitli fon ve gelirlerin belirli bir yüzdesi alınarak varlık fonu kaynakları oluşturulacak. Fonun orta vadede, mega proje yatırımlarının finansmanın sağlanmasında ve bankacılık sisteminin finans sektöründeki hakim rolünün azaltmasında rol oynaması bekleniyor. Düzenlemeyle Türkiye Varlık Yönetimi A.Ş. kurulacak. Türkiye Varlık Fonu ve fona bağlı alt fonlar Türkiye Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından kurulacak. Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları haricinde gerek içerden gerekse de dış piyasalardan finansman sağlama imkanı getirildi. Türkiye Varlık Fonu ile ilgili bir diğer önemli madde ise hem şirketin hem de fonun finansal tablolarının bağımsız denetçi tarafından denetlenmesi oldu. Türkiye Varlık Fonunun mal varlığı ile şirketin mal varlığı birbirinden ayrı değerlendiriliyor. Söz konusu çıkarılacak kanun ile kurulacak şirket ile Türkiye Varlık Fonunun hem ulusal hem de uluslararası finansal piyasalarda faaliyet göstermesi de planlanıyor. Yani söz konusu kuruluşlar esnek bir yapıda oluşturulacak. Türkiye Varlık Fonunun yurt içi ve yurt dışı borçlanmalarında Hazine Müsteşarlığının izni aranmayacak. Türkiye, son düzenlemeye kadar G20 ülkeleri arasında ulusal varlık fonu olmayan tek ülke olarak biliniyordu.

TORBADA NELER VAR?

KREŞLERE VERGİ İSTİSNASI

Bakanlık izniyle açılan özel kreş ve gündüz bakımevleri, faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren MEB’e bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında olduğu gibi beş vergilendirme dönemi süresince elde ettikleri kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak.

VERGİ GÜVENLİK MÜESSESESİ 

Teknolojiyle birlikte ekonomik işlemlerin karmaşık bir hale gelmesi nedeniyle yeni bir vergi güvenlik müessesesi oluşturuluyor. Bakanlar Kurulu kanun tasarısı ile vergiye tabi işlemlerle ilgili taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yapma yetkisine sahip olacak. Söz konusu çalışmayla kayıtlı ekonomiye geçiş hızlanarak kayıt dışılıkla mücadele hızlı ve etkin bir hal alacak.

BELEDİYELERE KÖTÜ HABER 

Belediyelerin kendi bütçeleri kullanılarak kurdukları elektronik sistemlerin Emniyet tarafından trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanıldığı ve Emniyet’in bu ihlaller sonrası kestiği idari para cezasının yüzde 30’unu belediyeye sistem kullanım hizmeti bedeli ödediği biliniyor. Yasa tasarısında söz konusu bu yüzde 30’luk oranın yüzde 5’e indirileceği belirtiliyor.

YER BİLİMİNE VERİ BANKASI

Maden Kanununda da birtakım değişiklikler de öngörülüyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası kurulacak. Bu Bilgi Bankası’nda maden arama, araştırma ve üretim esnasında sondaj karotları, numuneler ve yerbilimleri verileri, haritaların arşivlenerek kullanıcıların hizmete sunulması gibi çalışmalar yapılacak.

TİCARİLERE ÖTV İSTİSNASI

Sahibi oldukları taşıtlarla ticari yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetiyle iştigal edenlerin, maliki oldukları taşıtla aynı cinsteki bir taşıtın bahse konu faaliyette kullanılması amacıyla, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilk iktisabı, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde özel tüketim vergisinden istisna olacak.

DÖNÜŞÜME TEK ÇATI

Tasarıda, terör ve şiddet olayları sebebiyle zarar gören konut, işyeri, okul, ibadet yeri gibi alanların tahliye, yıkım ve yeniden yapımının hızlandırılması konusunda da bir madde yer alıyor. İmar planı, imar uygulaması, alt ve üstyapı projeleri, ruhsat ve yapım gibi işler yeni kanun maddesiyle birden çok idarede bulunan yetkiler tek bir idarede(Çevre Bakanlığı) toplanarak çalışmalara hız verilecek. Riskli yapılar süratle dönüşüme girecek.

İŞ YERİ HEKİMİNE RÖTAR

Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü, 1 Temmuz 2016’dan 1 Temmuz 2017’ye uzatıldı.

AOÇ’DE DEĞİŞİKLİK

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kurul Kanununda değişiklik yapılarak Ankara’da yapılacak temapark’ın herhangi bir mevzuat kısıtlamasına tabi olmaksızın Belediye tarafından yapılması sağlanacak. Krokide yer alan parkın AOÇ Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı protokolle yirmi dokuz yıl süre ile Büyükşehir Belediyesine tahsis edilecek.

KURUMLAR VERGİSİ DESTEĞİ

Bakanlar Kurulu, proje bazında Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için kurumlar vergisi oranını yüzde 100’üne kadar indirim uygulatmaya ve yatırıma katkı oranını yüzde 200’ü geçmemek üzere belirlemeye veya yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi istisnası tanımaya yetkili olacak.

ŞEHİT YAKINLARINA ÖTV’SİZ ARAÇ

Yapılan düzenlemeyle şehit eş ve çocuklarına, eşi veya çocuğu bulunmayan şehidin ise anne-babasına bir defalık özel tüketim vergisi ödemeden araç alabilme imkanı getiriliyor. Alınan araç yine herhangi bir vergi ödenmeksizin beş yıl sonrasında elden çıkarılabilecek.

MEDYAYA 15 TEMMUZ DESTEĞİ

Radyo ve televizyon kuruluşları RTÜK Üst Kuruluna aylık brüt ticari iletişim gelirlerinin yüzde üçünü Üst Kurul Payı olarak ödüyordu. Bu payın yeni kanun maddesiyle yüzde 1.5’e indirilmesi planlanıyor.

KATEGORİ: Sektörel Haberler

ÖNCEKİ KONU: »
SONRAKİ KONU: « 


Yorumlara Kapalıdır.

SPONSOR

Mimari, Elektrik, Mekanik, Statik Proje