Reklamı Kapat

Kış Bahçesi Yapımı ve Proje İzni İçin Gerekli Evraklar

Editör: SerMimar Tarih: 31 - Ekim - 2011
Sosyal Paylaşım: Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş twitter

1- Dilekçe

2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya İlçe Belediyesinin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına dair noter tasdikli taahhütname

3- Kat Malikleri Kurulunun noter tasdikli muvafakatnamesi

4- Tasdikli mimari projeye işlenmiş eklentinin 1/50 ölçeğinde plan, kesit ve görünüşleri ile 1/20 ölçekli sistem detaylarının bulunduğu mimari dökümanlar

5- 1/1000 ölçekli kadastral sınırları işlenmiş halihazır harita

6- İmar durumu

7- Kira sözleşmesi (kiracı ise)

8- Vaziyet planı

9- İşletme ruhsatı

10- Binanın mevcut halinin değişik açılardan çekilmiş en az 4 (Dört) adet fotoğrafı

11- Eklentinin mevcut binası ile beraber yapılmış üç boyutlu animasyon tasarımının, farklı açılardan perspektifi

12- İlave mekanın bulunduğu tapu kaydı örneği

13- Ücret makbuzu (en son aşamada istenir)

Kaynak: Mimari Çizim Ofisi

ÖNCEKİ KONU: »
SONRAKİ KONU: « 


Yorumlara Kapalıdır.

SPONSOR

Mimari, Elektrik, Mekanik, Statik Proje