Sektörel HaberlerYapı Sektörü Hukuk

Emre Alcan: Kamulaştırma Bedelinin Tahsilatı Zorlaştı!

İmar planı mağduru binlerce arsa sahibi, dava sürecinin başarıyla aşılması ve gerçek rayiç bedelin en kısa sürede hüküm altına alınması sonrasında, bu sefer de yeni bir mağduriyet olarak idarelerden bedelin tahsilâtı sıkıntısı ile karşı karşıya kalmakta…

Yargıtay’ın kararıyla, ümitlenen imar planı mağduru binlerce arsa sahibi, dava sürecinin başarıyla aşılması ve gerçek rayiç bedelin en kısa sürede hüküm altına alınması sonrasında, bu sefer de yeni bir mağduriyet olarak idarelerden bedelin tahsilâtı sıkıntısı ile karşı karşıya kalmaktadır.

Türkiye’nin, AİHM nezdinde, zaten çok uzun yıllardır mülkiyet hakkı ihlali konusunda aleyhine en fazla ihlal kararı verilen ülke olduğunu belirten Gayrimenkul Hukukçusu Av. Emre Alcan sözlerine şöyle devam etti;

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı yasa uyarınca; kamulaştırmasız el koyma işlemleri sebebiyle dava sonunda kesinleşecek bedelin, belediye bütçesinden ayrılacak paydan ödeneceği ve belediye gelirlerine haciz işlemi yürütülemeyeceği” şeklindeki uygulama, bedelin tahsilatını son derece güçleştirmektedir.

Tahsilat Daha Önemli Hale Geldi
Gayrimenkul Hukukçusu Av. Emre Alcan yeni uygulama sonrasında, gerçekleştirdikleri tahsilatlar neticesinde şu açıklamayı yaptı; “artık bedelin idarelerden tahsilatını gerçekleştirmek, dava yoluyla taşınmazın gerçek rayiç bedelini en kısa sürede hüküm altına almaktan daha önemli hale geldi.”

5999 ve 6111 sayılı yasaların yürürlüğe girmesinden sonra imar planı ve kamulaştırma mağduru binlerce arsa sahibini ilgilendiren en önemli husus haline gelen “tahsilat engeli” konusunda, taşınmazı üzerindeki mülkiyet hakkı kısıtlanan imar planı mağduru malikin, mağduriyeti oluşturan idareden taşınmaz mal bedelinin tazminini dava yoluyla talep etmesinin mümkün olduğunu ve bu yönde Yargıtay Kararları aldıklarını belirten Av. Emre Alcan taşınmazın gerçek rayiç bedelinin tahsil edebilir aşamaya gelmesi için öncelikle mahkeme kararı alınması gerektiğini söyledi.