1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Tarihi Yarımadaya Hançer Yargıdan Döndü

Kalkavan, Gül Yapı ve Hasan Sever İnşaat ortaklığında 1.14 milyar dolarlık yatırımla Zeytinburnu sahilindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arazisi üzerinde 70 metre yüksekliğinde Yedi Mavi Projesi yapılması öngörülüyor.

tarihi-yarimadaya-hancer-yargidan-dondu

Tarihi yarımadaya hançer gibi saplanan 16:9 kulelerine (70 metre) komşu olacak ve İstanbul’da yine siluet tartışması yaratacak yeni bir projeye yargı dur dedi. Mahkeme iptal kararında bölgenin yapılaşmaya açıldığına dikkat çekerek proje kapsamında da yeterli sosyal ve teknik donatı alanının ayrılmadığını vurguladı. Bölgeye Yedi Mavi Projesi kapsamında 70 metre yüksekliğinde konut rezidans yapılması öngörülüyor. TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın 70 metre yüksekliğin İstanbul siluetine zarar vereceği gereçesiyle projeye açtığı iptal davası ise sürüyor.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi kararında, projeye komşu olan alanın daha önceden askeri alan olduğunu belirterek bu alanın yapılaşmaya açıldığına dikkat çekti. Projeyle birlikte nüfus artışının yaşanacağı anlatılan kararda ulaşım ve trafik koşullarıyla ilgili de bir değerlendirme yapılmadığının altı çizildi. Mahkeme ayrılan sosyal ve teknik donatı alanını da yetersiz buldu. Son olarak mahkeme tüm bu nedenler çerçevesinde projeyi şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve hukuka uygun bulmayarak 29 Nisan 2016 tarihinde projenin imar planlarını iptal etti. CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ karara ilişkin “Zeytinburnu sahilinde adeta İstanbul surlarına rakip olacak bir yapılaşma şehircilik ilkelerine aykırı bulunarak mahkeme kararı ile durduruldu. Bu projeden vazgeçilmeli” diye konuştu.

Siluet davası sürüyor

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi de kentin siluetine zarar vereceği gerekçesiyle 70 metre yüksekliğindeki projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarına dava açtı. Dava dilekçesinde de söz konusu alanın Zeytinburnu Et Balık Kurumu Kombinesi ve tekstil fabrikası olarak kullanıldığı anımsatılarak mülkiyet devredilince alanın 70 metre izinle turizmticaret ve konut alanı yapıldığına dikkat çekti. Oda, dilekçesinde “deniz seviyesinden itibaren 70 metre yüksekliğinde inşaat izni verilmesi İstanbul silueti açısından sürdürülebilir olmadığı gibi, hukuka da uygun değildir” ifadeleri yer aldı. Dava sürüyor.

Hakkında: SerMimar

Osmanlılarda mimarbaşı, SerMimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak SerMimar'ın görevleri arasındaydı.

Ayrıca...

Konut Satışları Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 32 Arttı

Yılın ilk yarısında yüzde 32’lik artışla geçen yılın aynı dönemine göre 141 bin 374 daha …