1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Zorunlu Deprem Sigortasında Yeni Tarife ve İndirimler Belli Oldu

Zorunlu deprem sigortası tarife ve talimatı ile genel şartlarında yapılan güncellemeyle birlikte inşaat ruhsat tarihi 2007 yılı veya sonrası olan binalara 1 Mart 2013 tarihinden itibaren tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.

zorunlu-deprem-sigortasinda-yeni-tarife-ve-indirimler-belli-oldu

2013 yılı boyunca geçerli olmak üzere, sigorta teminat bedelleri ve prim tutarları da inşaat metrekare birim maliyetlerindeki artışa göre yeniden düzenlendi.

Birinci deprem risk bölgesindeki 100 metrekare betonarme bir konutun yıllık prim tutarı 164lira (aylık ortalama 14 lira) olarak belirlendi. DASK Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı, İstanbul’da da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremi kast ederek “Bu depremler depreme hazırlıklı olmamız gerektiğini bize her an hatırlatıyor” dedi.

Zorunlu deprem sigortası tarife ve talimatı ile genel şartları 1 Ocak 2013’ten itibaren geçerli olacak şekilde güncellendi. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’na istinaden yapılan güncelleme ile birlikte inşaat ruhsatı tarihi 2007 yılı veya sonrası olan binalara tarife fiyatı üzerinden 1 Mart 2013 tarihinden itibaren yüzde 10 indirim yapılacak. Zorunlu deprem sigortası poliçe yenilemelerinde yapılan yüzde 20 indirim de devam ediyor. Zorunlu deprem sigortası için yüzde 10 inşa yılı indirimi ve yüzde 20 yenileme indiriminden aynı anda yararlanıldığında toplam indirim yüzde 30’a varıyor.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı zorunlu deprem sigortası tarife ve talimatında yapılan değişiklikle ilgili şöyle konuştu: “Zorunlu deprem sigortası tarife ve talimatının değişen inşaat metrekare birim maliyetlerine göre her yıl yenilenmesi olağan bir uygulama. Bu şekilde, verilen teminat bedelleri de güncelleştiriliyor. Yeni tarifenin getirdiği en önemli yenilik ise inşaat ruhsat tarihi 2007 yılı ve sonrası olan binalara yapılacak yüzde 10 indirim oldu. Gerekli teknik hazırlıklar yapıldıktan sonra 1 Mart 2013 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak bu indirim, 2007 yılında yayımlanan deprem yönetmeliğine göre inşa edilen binaların hasar görebilirlik riskinin düşüklüğü göz önünde bulundurularak yapıldı.”

DASK güvenli konutlarda yaşamı destekliyor

Ege Denizi’nde Bozcaada açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir ve Edirne’de etkili bir şekilde hissedildiğini belirten Yazıcı şunları ifade etti: “Çeşitli bölgelerde sıklıkla meydana gelen küçük ve orta ölçekli depremler, depreme hazırlıklı olmamız gerektiğini bize her an hatırlatıyor. Depreme hazırlıkta, güvenli konutu teşvik edecek mekanizmalara ve sigortalı konut sayısının artırılmasına büyük önem veriyoruz.”

18 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe giren Afet Sigortası Kanunu’na paralel güncellenen sigorta genel şartlarına göre artık bir konutun sigorta edilebilmesi için binanın mevzuata ve projeye uygun inşa edilmiş olması gerekiyor. Yeni genel şartlara göre projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı inşa edilen binalar, yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalara zorunlu deprem sigortası yapılamayacak.

Yeni düzenlemelerin, daha güvenli konutların inşasını teşvik eden yönleri bulunduğunu sözlerine ekleyen Yazıcı şöyle devam etti: “Yapılan sistem iyileştirmesi sonrasında kurumumuz, Mart ayından itibaren Ulusal Adres Veri Tabanı kayıt sistemine göre poliçe düzenlemeye başlayacak. Bu sistemi kullanarak sigortalı ve sigortasız binaları hem daha etkin takip etmeyi hem de yeni yapının oturması ile birlikte sigortalamada ve primleri belirlemede daha risk odaklı bir altyapı kurmayı hedefliyoruz.”

Birinci derece risk bölgesindeki 100m² konutun aylık ortalama primi 14 lira

Zorunlu deprem sigortasında prim tutarları inşaat metrekare birim maliyetlerindeki artışa göre güncellendi. Bu durum, prim tutarlarında yaklaşık yüzde 9 oranında artış anlamına geliyor. Birinci derece deprem risk bölgesindeki 100 metrekare betonarme bir konutun yıllık (indirimsiz) prim tutarı 164 lira, aylık yaklaşık 14 lira olarak belirlendi. Zorunlu deprem sigortasının teminat üst limiti ise korundu. Zorunlu deprem sigortası kapsamında yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın konutlara en çok 150 bin liraya kadar teminat veriliyor.

Zorunlu deprem sigortası tarife ve talimatında yapılan son güncellemeyle birlikte toplu başvurularda uygulanan grup indirimi yaygın kullanılmaması nedeniyle kaldırıldı. Bunun yerine inşaat ruhsat tarihi 2007 ve sonrası olan binalara yüzde 10 ek indirim uygulaması başlatıldı. Bu yıl yüzde 20 olarak aynen korunan yenileme indiriminin de 2014 yılından itibaren iki kademeli uygulanması planlanıyor.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418