1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Doğal Afet Sigortaları Kurumu: Konutların Yüzde 75′ inin Güvencesi Yok!

Doğal Afet Sigortaları Kurumu verilerine göre, Türkiye’de Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına giren 13 milyon konuttan yalnızca 3,3 milyonunu, yani yüzde 25’i güvence altına altında. Konutların yüzde 75’i ise güvenceden yoksun.

Nüfusun yüzde 96’sının deprem riski bulunan bölgelerde yaşamasına karşın deprem sigortası sistemi yaygınlaştırılamadı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu verilerine göre, Türkiye’de Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına giren 13 milyon konuttan yalnızca 3,3 milyonunu, yani yüzde 25’i güvence altına altında. Konutların yüzde 75’i ise güvenceden yoksun.

Son 60 yıl içinde Türkiye’deki doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasarların üçte ikisi depremden kaynaklı hasarlar oluşturuyor. Türkiye’de yaşayan nüfusun yüzde 98’i ise değişen seviyelerde deprem riski bulunan bölgelerde yaşıyor.

DASK, deprem, deprem sonucu oluşan yangın, yer kayması ve infilakın doğrudan oluşturduğu maddi hasarlara karşı konutları düşük sigorta primleriyle güvence altına alıyor.

Hedef 5.5 milyon konut

Uluslararası Kızılhaç Ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun (IFRC) 2010 Dünya Afet Raporu’nda ise afet sigortası yaptırma oranı düşük gelirli ülkelerde yüzde 1, orta gelirli ülkelerde yüzde 3 iken yüksek gelirli ülkelerde yüzde 30 seviyesinde. Türkiye’ye baktığımızda ise bugün Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına giren 13 milyon konuttan 3,3 milyonunun, yani yüzde 75’i güvence kapsamı dışında. DASK ise 3–4 yıl içinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısını 5,5 milyona çıkarılması için çalışmalara hız verdi.

Takvim

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

DASK’ı Aboneler Kurtardı!

18 Ağustos itibarıyla elektrik ve su abonelik işlemleri sırasında DASK zorunluluğu aranması, eylülde poliçe sayısında …